Työnantaja – Muista hakea työterveyshuollon Kela- korvaukset

Työnantajalla on työterveyshuoltolain mukaisesti velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto työ- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen. Kela korvaa työterveyshuollosta aiheutuvia kustannuksia tilikausittain. Työnantajan tulee hakea korvausta Kelalta 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Mitä kustannuksia Kela korvaa?

Ehkäisevällä työterveyshuollolla tarkoitetaan mm. työntekijöiden terveystarkastuksia ja työpaikalla tehtäviä työpaikkaselvityksiä. Tämän lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöilleen yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muita työterveyshuollon palveluita. Kela korvaa myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksia, jos se kuuluu työterveyshuoltosopimukseen.

Kelasta saatava korvaus on ehkäisevän työterveyshuollon osalta 60% ja sairaanhoidon osalta 50% hyväksytyistä kustannuksista. Korvattavilla kuluilla on maksimimäärä, joka ilmoitetaan vuosittain.

Korvausten saamisen edellytys?

Kelan maksamien työterveyshuollon korvausten saamisen edellytyksenä on, että:

  • yritys on tehnyt kirjallisen sopimuksen työterveyshuollosta työterveyshuoltopalvelun tuottajan kanssa
  • työpaikkaselvitys on tehty
  • työterveyshuollosta on tehty kirjallinen toimintasuunnitelma
  • korvaushakemus ja siihen liittyvät asiakirjat on käsitelty yhteistoimintamenettelyn periaatteiden mukaisesti
  • 60% korvauksen ehkäisevästä työterveyshuollosta saa vain, jos työterveyshuolto ja työpaikka ovat yhteistyössä sopineet toimintatavoista työkyvyn tukemiseksi, muuten korvaus on enintään 50%

Miten haet korvauksia?

Työterveyshuollon tehtävä on lähettää työnantajalle esitäytetty korvaushakemus, jossa on tiedot työterveyshuollon kustannuksista. On tärkeää, että työnantaja tarkistaa ja täydentää työterveyshuollon esitäyttämän korvaushakemuksen. Aikaa korvausten hakemiseen on kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä, eli jos yrityksen tilikausi on päättynyt 31.12, tulee korvaushakemus lähettää Kelaan viimeistään 30.6. mennessä. Hakemuksen pystyy tekemään Kelan verkkopalvelussa tai paperilla.

Palkanlaskentapalvelumme toimii arjen kumppaninasi

Lisätietoa korvattavista työterveyshuollon kustannuksista löytyy Kelan verkkosivulta

Balancon palkkatiimi on asiakkaidemme apuna työterveyshuollon korvaushakemuksen tekemisessä. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen palkanlaskijaasi korvauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Jesse Junna

Tutustu Balancon palkkahallinnon palveluun

Palkanlaskenta

Palkanlaskentapalvelumme toimii yrityksesi kokonaisvaltaisena kumppanina kattaen kaikki palkkahallinnon vaiheet.