Työnantaja – Muista hakea työterveyshuollon Kela- korvaukset

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon. Kela korvaa työterveyshuollosta aiheutuvia kustannuksia tilikausittain. Työnantajan tulee hakea korvausta 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi on päättynyt 31.12.2019, korvaushakemus tulee lähettää Kelaan viimeistään 30.6.2020 mennessä.

Mitä kustannuksia Kela korvaa?

Työterveyshuollossa korvattavia kustannuksia ovat mm. työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman tekeminen sekä terveystarkastukset ja niihin liittyvät tutkimukset. Kela korvaa myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksia, jos se kuuluu työterveyshuoltosopimukseen. Kela korvaa kustannuksista noin puolet enimmäismäärään saakka.

Työterveyshuollon kustannusten maksamisen edellytys?

Korvaushakemus ja siihen liittyvät asiakirjat tulee olla käsitelty yhteistoimintamenettelyn periaatteiden mukaisesti.

  • Työnantaja pitää huolen, että työpaikkaselvitys on tehty työterveyshuollon toimesta
  • Työnantaja ja työterveyshuolto ovat laatineet kirjallisen toimintasuunnitelman työpaikkaselvityksen pohjalta (tämä tulee tarkistaa vuosittain).
  • Tämän lisäksi laaditaan yhdessä kirjallisesti työkyvyn hallinnan toimintakäytäntö, jonka tavoitteena on tukea ja edistää työntekijän terveyttä ja työkykyä.
  • Työntekijä käy työterveyshuollosta, josta se saa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa.

Miten haet korvauksia?

Yleensä työterveyshuolto lähettää työnantajalle esitäytetyn korvaushakemuksen, jossa on lueteltu tiedot työterveyshuollon kustannuksista. Työnantaja hakee korvausta 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Kelasta verkossa tai paperilla. On tärkeää, että työnantaja tarkistaa ja täydentää työterveyshuollon esitäyttämän korvaushakemuksen.

Palkanlaskentapalvelumme toimii arjen kumppaninasi

Lisätietoa korvattavista työterveyshuollon kustannuksista löytyy Kelan verkkosivulta

Balancon palkkatiimi on asiakkaidemme apuna työterveyshuollon korvaushakemuksen tekemisessä. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen palkanlaskijaasi korvauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Oletko kiinnostunut palkanlaskentapalvelusta?

Tutustu kokonaisvaltaiseen palkanlaskentapalveluumme.

Maria Koskenmaa