Menu

Budjetointi – Miksi jokaisen yrityksen kannattaa laatia budjetti?

Budjetointi parantaa yrityksen päätöksentekijöiden kustannustietoisuutta ja tuo toimintaan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.

Budjettoinnin avulla ennustetaan liiketoiminnan kehitystä

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti muun muassa lainsäädännöllisistä, taloudellisista ja poliittisista syistä. Liiketoiminnan ennustaminen muuttuvassa ympäristössä on entistä tärkeämpää. Liiketoimintaa ennustetaan laatimalla budjetti, joka on yrityksen taloussuunnitelma määrätylle ajanjaksolle.

 

Jokaisen yrityksen tulisi laatia budjetti, sillä se auttaa tavoitteisiin pääsemisessä. Budjetointi parantaa yrityksen päätöksentekijöiden kustannustietoisuutta ja tuo toimintaan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Aloittavien ja muutosvaiheessa olevien yritysten on erittäin tärkeää laatia budjetti, jotta voidaan varautua muuttuvan toiminnan vaatimaan resurssitarpeeseen.

 

Budjetointi tavoitteita ja toimintaympäristöä peilaten

Budjetin laatiminen on suunnitteluprosessi, jossa tulevaisuutta pyritään ennustamaan sillä hetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella. Budjettia laatiessa tulee peilata omia tavoitteita toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin sekä miettiä, millaisilla resursseilla asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa. Yleensä budjetti laaditaan tilikausittain ja uuden tilikauden suunnittelu aloitetaan muutamia kuukausia ennen uuden tilikauden alkua.

 

Koska toiminnan suunnittelu tarkasti yli vuoden päähän on melko hankalaa, on rullaavaa budjetointi tullut entistä suositummaksi. Rullaavan budjetoinnin ideana on, että yrityksellä on joka hetki budjetti laadittuna määrätylle ajanjaksolle tulevaisuuteen, esimerkiksi seuraavalle 15 kuukaudelle. Säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kuukausittain tai kerran kolmessa kuukaudessa, tarkennetaan lähiajan ennustetta ja jatketaan ennusteen tekemistä pidemmälle tulevaisuuteen. Jos budjetti on perinteiseen tapaan laadittu tilikauden ajalle, olisi sitä syytä päivittää muutamia kertoja tilikauden aikana vastaamaan paremmin todellisuutta.

 

Kassavirtaennusteen avulla varaudutaan tulevaan

Tulosbudjetoinnin lisäksi kassavirtaennusteen laatimisesta on hyötyä. Kassavirran ennustaminen on erityisen tärkeää, jos yrityksellä on haasteita kassan riittävyyden kanssa, yrityksen toiminta on muuttumassa, toiminta on kausiluonteista tai yritys on tekemässä investointeja. Kassavirtaennusteen avulla voidaan etukäteen varautua tilanteisiin, joissa rahat eivät riitä ja esimerkiksi nähdä jo etukäteen tarve lyhytaikaiselle lainalle tasoittamaan kausiluonteista vaihtelua kassan saldossa.

 

Onko yrityksesi seuraavan tilikauden budjetti vielä laatimatta?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin budjetoinnista ja kassavirtannusteen laadinnasta. Balancon talousasiamiehet palvelevat vaativimmissakin talouden asiantuntijatehtävissä. Talousasiamiehemme ovat asiakkaiden odottama taloushallinnon asiantuntija, arjen tuki ja kumppani tilitoimistoyhteistyölle Tutustu tarkemmin Talousasiamies -palveluumme.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
employe picture
Teemu Pihlajaniemi

Talousasiamies

teemu.pihlajaniemi(at)balanco.fi

Suosittelemme lukemaan myös

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tulee eteen tilanteita, joissa tulee määrittää yrityksen arvo. Balancon blogissa tiivistetysti neljä ajankohtaa arvonmäärityksen laatimiselle ja miksi se on suositeltavaa tehdä kunnolla.

Lue lisää »