Menu

Mitä verosuunnittelu tarkoittaa yrityksen ja omistajan kannalta?

Yrityksen ja omistajayrittäjän verosuunnittelun tavoitteena on maksettavien verojen minimointi niin yrittäjän kuin yhtiön näkökulmasta. Verosuunnittelulla saavutetaan kilpailuetua toimialan muihin yrityksiin nähden, kun säästyvät varat voidaan sijoittaa yritystoiminnan kasvattamiseen.

Verosuunnittelun avulla voidaan saada kilpailuetua

Yrityksen ja omistajayrittäjän verosuunnittelun tavoitteena on maksettavien verojen minimointi niin yrittäjän kuin yhtiön näkökulmasta. Verosuunnittelulla saavutetaan kilpailuetua toimialan muihin yrityksiin nähden, kun säästyvät varat voidaan sijoittaa yritystoiminnan kasvattamiseen. Huolellisesti suunnitellun varojenjaon verotuksen kautta varmistetaan myös sijoitetun pääoman optimaalinen tuotto. Yrittäjän näkökulmasta verosuunnittelu tarkoittaa sitä, että rahaa jää enemmän käteen, kun veroja maksetaan vähemmän. Verotuksen optimoinnilla voidaan selvittää optimaalinen palkan ja osingon suhde.

 

Verosuunnittelu lähtee yrityksen nykytilan ja tavoitteiden analysoinnista

Verosuunnittelun paikat on helpommin havaittavissa, kun tiedetään mikä on yritystoiminnan päämäärä ja mitä yrityksessä tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa tapahtuu. Myös yrityksen varallisuus ja tuloksentekokyky, nykyinen ja tuleva omistajarakenne sekä toimialan ja toiminnan tarpeet sekä riskisyys ovat suunnittelun osatekijöitä. Yrityksen tavoitteet vaikuttavat merkittävästi verosuunnittelun painopisteeseen. Suunnittelussa huomioidaan eri asioita, kun tavoitteena on esimerkiksi myydä yhtiö pääomasijoittajalle, yrityksen luovuttaminen lapsille tai työntekijöiden sitouttaminen yhtiöön.

 

Verosuunnittelu on osa yrityksen toiminnan suunnittelua

Yrityksen rakenne suunnitellaan siten, että se palvelee parhaiten liiketoiminnan ja omistajien tarpeita. Konsernirakenteessa toimittaessa kannattaa huomioida verotukselliset aspektit jaettaessa varoja konserniyhtiöiden välillä. Verosuunnittelulla erilaisten yritys- ja omistusjärjestelyiden yhteydessä varmistetaan, että järjestely voidaan toteuttaa mahdollisimman edullisin veroseuraamuksin. Siten veroasiantuntijan konsultointi esimerkiksi yritysjärjestelyissä, työntekijöitä sitoutettaessa ja yritystoiminnasta luovuttaessa on erittäin suositeltavaa.

 

Omistajayrittäjän näkökulmasta verosuunnittelu tarkoittaa tulojen nostamista yhtiöstä siten, että niistä tarvitsee maksaa mahdollisimman vähän veroja. Luontoisedut ja verovapaat henkilökuntaedut kannattaa hyödyntää siinä määrin, kuin se yrityksen ja yrittäjän näkökulmasta on järkevää. Yrittäjä voi myös vuokrata yritystoimintaan tarvittavaa omaisuutta, esimerkiksi työtilaa yhtiön käyttöön tai lainata yhtiölle rahaa ja näin saada osan tuloistaan pääomatuloina. Sen sijaan että omistajayrittäjä itse nostaa suurta palkkaa yhtiöstä, joissakin tapauksissa myös perheenjäseniä voi ottaa töihin yritykseen ja siten antaa heidän itse tienata taskurahansa. Näistäkin asioista kannattaa keskustella ensin veroasiantuntijan kanssa, ettei verosuunnittelun sijaan lipsahdeta veron kiertämisen puolelle.

 

Omistajayrittäjälle verotuksen optimointi on kätevä työkalu verorasituksen minimoimiseksi

Verotuksen optimoinnilla lasketaan, missä suhteessa yrittäjän kannattaa nostaa yhtiöstä palkkaa ja osinkoa. Lopputulemaan vaikuttaa merkittävästi yhtiön tilinpäätöksen nettovarallisuus. Verotuksessa nettovarallisuus katsotaan verovuoden päättymishetken tilanteen mukaan. Siten verotuksen optimointi nyt ajankohtainen ja kannattaa toteuttaa heti tilinpäätöksen 2018 valmistuttua, jotta optimoinnista saatava hyöty olisi mahdollisimman suuri.

 

Ole rohkeasti yhteydessä talousasiantuntijaamme Annukka Paasiin, jos haluat keskustella verotukseen liittyvistä asioista. Tutustu talouden asiantuntijapalveluihimme.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
employe picture
Annukka Paasi

Talousasiantuntija, KLT. Asiantuntijapalvelut

annukka.paasi(at)balanco.fi

Suosittelemme lukemaan myös