Menu

Työaikalaki muuttuu 2020. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Työaikalaki muuttuu 2020. Lue tarkemmin mistä velvoitteista on kyse ja miten työaikakirjanpidon voi hoitaa.

Työaikakirjanpito

Työaikalaissa lukee, että työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritettavat korvaukset työntekijöittäin. Työaikakirjanpidosta täytyy löytyä jokainen työntekijä, oli se sitten vakituinen tai keikkalainen. Kirjanpitoon on merkittävä säännöllisen työajan työtunnit tai kaikki tehdyt työtunnit sekä lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset.

 

Työaikakirjanpidon toteutus

Laki ei ota kantaa työaikakirjanpidon toteutustapaan, vaan se voidaan toteuttaa mm.

  • osana palkanlaskentaa
  • paperilla
  • excelissä
  • työajanseurantajärjestelmässä

Huomioitavaa kuitenkin on, että toimivalla työajanseurantajärjestelmällä saavutetaan merkittäviä etuja manuaaliseen kirjanpitoon verrattuna. Tiedot voivat siirtyä sieltä suoraan palkanlaskentaan, jolloin säästetään aikaa ja pystytään seuraamaan tehokkaasti kustannusten jakautumista esimerkiksi eri projekteille. Tehokkaalla työajanseurantajärjestelmällä on myös vaikutusta työilmapiiriin, kun työntekijät näkevät tarkasti työtuntien määrän palkkaan verrattuna. Myös esimiestyöskentely tehostuu, kun pystytään seuraamaan tehokkaammin saldojen kehittymistä ja resursoimaan henkilökuntaa tiedossa olevien poissaolojen varalta.

 

Tuntitöinä laskuttaville yrityksille kyse on myös rahasta. Hyvän työaikaseurantajärjestelmän avulla työntekijät ovat oikeaan aikaan oikeilla työmailla, tehdyt työtunnit ja tarvikkeet saadaan kerättyä myyntilaskutukseen helposti ja nopeasti. Myyntilaskutuksen laadintaan käytetty aika vähenee merkittävästi ja laskut lähtevät nopeammin asiakkaalle.

 

Työaikakirjanpidon säilyttäminen

Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito kuluvan vuoden lisäksi kahden seuraavan vuoden ajan tai työsuhteen päättyessä kahden vuoden ajan työsuhteen päättymisestä.

 

Työaikakirjanpidon esittäminen

Työaikakirjanpito, kirjallinen työehtosopimus tai paikallinen sopimus on vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastajalle. Tämän lisäksi työntekijällä on pyynnöstä oikeus saada kirjallinen selvitys työaikakirjanpidon häntä koskevista merkinnöistä.

 

Lisätietoa

Balancon asiantuntijat ovat avuksi mikäli yrityksesi palkkahallinto kaipaa kehitystä ja uusia työkaluja työajanseurantaan. Ota yhteyttä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
employe picture
Elli Laine

Palkanlaskenta, palveluvastaava

elli.laine(at)balanco.fi

Suosittelemme lukemaan myös

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tulee eteen tilanteita, joissa tulee määrittää yrityksen arvo. Balancon blogissa tiivistetysti neljä ajankohtaa arvonmäärityksen laatimiselle ja miksi se on suositeltavaa tehdä kunnolla.

Lue lisää »