Yrityksen arvonmääritys kohteen ja käyttö­tarpeen mukaan

Yritystoiminnan eri vaiheissa tulee eteen tilanteita, joissa tulee määrittää yrityksen arvo.

Arvonmääritys

Arvonmäärityksen avulla voidaan hallita yli- tai alihinnoitteluun liittyviä verotuksellisia riskejä ja laskea mahdolliset veroseuraamukset etukäteen. Arvonmääritys on hyvä laatia seuraavissa tilanteissa:

  • yrityskaupat
  • uuden osakkaan tai pääomasijoittajan mukaan ottaminen
  • avainhenkilöiden sitouttaminen
  • omien osakkeiden ostaminen
  • sukupolvenvaihdos
  • lahjoitukset, perinnöt, ositukset avioeron yhteydessä.

Arvonmääritys luo perustan neuvotteluille

Arvonmääritykseen voidaan valita optimaalinen toteutustapa. Arvonmäärityksessä valittava tapa riippuu arvonmäärityksen kohteesta ja käyttötarkoituksesta.

Riippumattoman asiantuntijan lausunto yrityksen arvosta kuvastaa luotettavalla tavalla yrityksen arvoa kaupan molemmille osapuolille. Asiantuntijamme laatima arvonmääritysraportti sisältää sanallisen kuvauksen yrityksesi toiminnasta sekä hinta-arvion osakekannalle tai liiketoiminnalle. Tapa, jolla arvonmääritys tehdään, riippuu kohteena olevasta yrityksestä ja arvonmäärityksen käyttötarkoituksesta. Lopputuloksena on puolueeton ja realistinen arvio yrityksen arvosta, joka hyödyttää sekä ostajaa että myyjää.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää. Laatimamme arvonmääritys on perusteltu laskelma yrityksen arvosta. Palveluumme sisältyy arvonmääritysraportin lisäksi alku- ja loppukeskustelu.

Ota yhteyttä

Talouden ja verotuksen asiantuntijapalveluitamme

Controller-palvelumme räätälöityy ja skaalautuu yrityksesi tarpeiden mukaan. Pyydä ulkoistettu talousjohdon asiantuntija eli Talousasiantuntijamme avuksesi

Avustamme erilaisissa rahoitustilanteissa ja yritysrahoituksen hakemisessa. Ymmärrämme luvut liiketoiminnan takana ja osaamme tuottaa laskelmat sekä ennusteet rahoitusjärjestelyn tueksi.

Talousjohdon raportointi, kassavirtaennusteet ja budjetointi vaativat oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa kirjanpidosta.

Huolellisesti toteutettu verosuunnittelu ja optimointi voi muodostaa kilpailuetua toimialan muihin yrityksiin nähden.

Ota yhteyttä

Keskustellaan tarkemmin arvonmäärityksestä

Aki Karppinen

Talousasiantuntija, Lahden toimiston johtaja | Asiantuntijapalvelut

040 746 6357
Ota yhteyttä
Sulje

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Keskustellaan tarkemmin arvonmäärityksestä

Aki Karppinen

Talousasiantuntija, Lahden toimiston johtaja | Asiantuntijapalvelut

040 746 6357
040 746 6357