Talousjohdon raportointi auttaa päätöksenteossa

Talousasiantuntijamme tukee yrityksesi liiketoimintaa ja auttaa päätöksenteossa talousjohdon raportointipalvelumme avulla.

Tuemme yrityksesi liiketoimintaa talousjohdon raportoinnilla

Talousjohdon raportointi, kassavirtaennusteet ja budjetointi vaativat oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa kirjanpidosta. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä liiketoiminnan kannattavuuden ennustaminen ja oikein ajoitetut investointipäätökset vaativat onnistuakseen kattavaa ja relevanttia raportointia yrityksen talousjohdolle.

Balancon Talousasiantuntija auttaa asiantuntemuksellaan yritystäsi talousraportoinnin kehittämisessä ja ennusteiden laadinnassa. Raportointipalvelumme avulla yritykselläsi on ajantasainen tieto ja taloushallinnon täysi tuki päivittäiseen johtamiseen ja päätöksien tekoon.

Yksittäisistä asiantuntijapalveluista on yhteistyötä mahdollista laajentaa säännöllisiin talouden asiantuntijatehtäviin kuten esimerkiksi controller-palveluun. Kysy lisää!

Talousjohdon raportointipalvelumme avulla saat

 • Räätälöidyn raportointipalvelun
 • Liiketoimintasi keskeiset talouden mittarit ja tunnusluvut
 • Budjettilaskelmat liiketoimintasi kehityksen tueksi
 • Tietoa investointipäätöksien tueksi
 • Talousasiantuntijan aktiivisen talousneuvonnan
 • Selkeät ja graafiset raportit videoituna
 • Balancon muut asiantuntijapalvelut helposti käytettöösi

Budjetointi auttaa tavoitteisiin pääsemisessä

Budjetti on muutakin kuin yrityksen vuosittaisen liikevaihdon arvio. Budjetoinnin tarkoituksena on auttaa asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin pääsemisessä. Budjetointi parantaa yrityksen päätöksentekijöiden kustannustietoisuutta ja tuo toimintaan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.

Aloittavien ja kasvua tavoittelevien sekä investointeja suunnittelevien yritysten on erittäin tärkeää laatia budjetti.

Budjetointi – Miksi jokaisen yrityksen kannattaa laatia budjetti? Lue lisää.

Kassavirtaennuste auttaa ennustamaan maksuvalmiutta ja investointikykyä

Tulosbudjetoinnin lisäksi suosittelemme yhä useammin kassavirtaennusteen laatimista, joka syntyy tasebudjetin kautta. Kassavirtaennusteen avulla voidaan etukäteen varautua tilanteisiin, joissa rahat eivät riitä ja esimerkiksi nähdä tarve lyhytaikaiselle lainalle tasoittamaan kausiluonteista vaihtelua kassan saldossa.

Kassavirran ennustaminen on erityisen tärkeää, jos

 • yrityksellä on haasteita kassan riittävyyden kanssa
 • yrityksen toiminta on muuttumassa
 • toiminta on kausiluonteista
 • yritys on tekemässä investointeja

Talouden tilannekatsaus ja räätälöity kirjanpidon raportointipalvelu

Yrityksen tilannekatsaus pitää sisällään havaintoja talouden tulevaisuuden näkymistä ja katsauksen yrityksellesi keskeisten tunnuslukujen kehittymisestä. Tärkeitä tunnuslukuja ovat mm. oman pääoman, kulujen, kassavirran, kannattavuuden ja maksuvalmiuden sekä myynnin kehittyminen.

Tilannekatsauspalvelun avulla yritykselläsi on ajantasainen tieto liiketoiminnan kehityksen ja investointipäätöksien tueksi.

Raportointipalvelu voidaan tuottaa säännöllisesti kuukausittain tai esimerkiksi 2–4/kertaa vuodessa. Saat Talousasiantuntijan tuottaman videoraportin kirjanpidon raportoinnin yhteydessä. Talousasiantuntija käy kanssasi raportoinnilta tehtyjä havaintoja yrityksesi taloudesta.

Sinua voi kiinnostaa myös nämä asiantuntijapalvelumme

Controller-palvelumme räätälöityy ja skaalautuu yrityksesi tarpeiden mukaan. Pyydä ulkoistettu talousjohdon asiantuntija eli Talousasiantuntijamme avuksesi

Arvonmäärityksen lopputuloksena on puolueeton ja realistinen arvio yrityksen arvosta, joka hyödyttää sekä ostajaa että myyjää.

Huolellisesti toteutettu verosuunnittelu ja optimointi voi muodostaa kilpailuetua toimialan muihin yrityksiin nähden.

Ota yhteyttä

Autan ennusteiden ja talousraporttien avulla päätöksentekoa ja johtamista

Aki Karppinen

Talousasiantuntija, Lahden toimiston johtaja | Asiantuntijapalvelut

040 746 6357
Ota yhteyttä
Sulje

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Autan ennusteiden ja talousraporttien avulla päätöksentekoa ja johtamista

Aki Karppinen

Talousasiantuntija, Lahden toimiston johtaja | Asiantuntijapalvelut

040 746 6357
040 746 6357