Hyvin tehty verosuunnittelu muodostaa kilpailuetua

Huolellisesti toteutettu verosuunnittelu ja optimointi voi muodostaa kilpailuetua toimialan muihin yrityksiin nähden.

Verotuksen suunnittelu

Verosuunnittelu on tarpeen esimerkiksi konsernirakenteisissa yrityksissä ja yritysjärjestelytilanteissa, mutta myös muuttuva lainsäädäntö luo tarpeita verosuunnittelulle.

Huolellisesti suunniteltu varojenjaon verotus voi muodostaa kilpailuedun toimialan muihin yrityksiin nähden: verorasituksen pienentyessä varat voidaan investoida yritystoimintaan ja luoda sitä kautta kasvua. Verorasituksen minimoinnilla varmistetaan myös sijoitetun pääoman optimaalinen tuotto.

Huolellisen verosuunnittelun ja optimoinnin avulla voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Toisaalta voidaan myös välttyä jälkiveroilta ja viivästysseuraamuksilta. Verosuunnittelupalvelussa selvitämme yrityksellesi verotuksellisesti edullisimman toteutusvaihtoehdon käsillä olevassa tilanteessa.

Verotuksen optimointi yrittäjälle ja yritykselle

Verotuksen optimointi on yrityskohtaisesti räätälöity palvelu, joka rakennetaan asiakkaan omien toiveiden mukaisesti. Huomioimme laskelmissamme yrittäjän ja yrityksen verotuksen kokonaisuuden. Verotuksen optimoinnin tavoitteena on kokonaisverorasituksen minimointi niin omistajien kuin yrityksen näkökulmasta.

Optimointia voi tehdä kahdesta eri näkökulmasta:

  • Saatu säästö voidaan jättää kasvattamaan yhtiön nettovarallisuutta ja mahdollistamaan tulevien vuosien kasvua
  • Vaihtoehtoisesti osakkaalle maksettavan osuuden määrä voidaan maksimoida. Laadimme laskelman siitä, mikä on verotuksellisesti edullisin palkan ja osingon suhde.

Osakeyhtiön lyhyen tähtäimen verosuunnittelu perustuu mahdollisimman edulliseen palkan ja osingon suhteeseen.

Verotuksen optimoinnissa voidaan mallintaa verokokonaisuutta kolme vuotta eteenpäin, jolloin nähdään saatu säästö pidemmällä aikavälillä. Voimme myös vertailla eri yritysmuotojen kannattavuutta ja auttaa mahdollisessa yhtiömuodonmuutoksissa tai yhtiö- ja omistusrakenteen suunnittelussa.

Verotuksen optimointilaskelmamme perustuvat tarkkoihin tietoihin yrittäjän ansio- ja pääomatuloista sekä yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Suunnitelmissa huomioidaan yrityksen liiketoiminnan luonne, varallisuusasema ja yrittäjän rahantarve sekä tulevaisuuden investointeihin ja rahoitukseen liittyvät tarpeet.

Tarvittaessa haemme verottajalta ennakkoratkaisun, joka on sitova päätös verotusmenettelystä. Ennakkoratkaisun avulla vältetään mahdolliset veroseuraamukset tilanteissa, joissa verottaja tulkitseekin tilanteen eri tavalla kuin yrittäjä on tulkinnut.

Henkilökohtainen veroilmoituspalvelu

Jääkö henkilökohtaisten veroasioiden hoitaminen yrityksen toiminnan pyörittämisen jalkoihin? Unohtuuko henkilökohtaisen veroilmoituksesi täydentäminen vuosi toisensa jälkeen? Veroilmoituspalvelumme varmistaa puolestasi, että verottaja saa oikeat tiedot ajallaan ja sinä voit keskittyä yritystoiminnan kehittämiseen.

Veroilmoituksen tarkastaminen ja täydentäminen on tärkeää, jotta veroja ei maksettaisi liikaa. Usein käy niin, että verotettava tulo veroilmoituksella oikein tai tuloa on jopa merkitty liikaa, mutta vähennyksiä puuttuu. Veroilmoituksen täydentämisestä on siten rahanarvoista etua. Esitäytetyn veroilmoituksen palauttaminen ajallaan on tärkeää, sillä verottaja perii myöhästymismaksun viivästymisistä.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä tarpeitasi vastaavat verotuksen ratkaisut.

Ota yhteyttä

Tutustu asiantuntijapalveluihimme

Liikejuridiikan palvelumme sopivat muutostilanteissa olevien pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Kokonaisvaltaiset palvelumme kattavat hankkeen suunnittelusta aina käytännön toteutukseen asti.

Asiantuntijamme tarjoavat talouden, rahoituksen ja verotuksen erityisosaamista liiketoiminnan eri vaiheisiin ja tilanteisiin. Asiantuntijapalvelumme on räätälöity pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Hoidetaan yhdessä veroasiasi kuntoon

Essi Niemikorpi

Talousasiantuntija | Asiantuntijapalvelut

040 169 7888
Ota yhteyttä
Sulje

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Hoidetaan yhdessä veroasiasi kuntoon

Essi Niemikorpi

Talousasiantuntija | Asiantuntijapalvelut

040 169 7888
040 169 7888