Kaupan ja maahantuonnin taloushallinto

Balancon kaupan ja maahantuonnin taloushallintopalvelu sopii erikoiskaupan, maahantuonnin ja tukkukaupan yrityksille. Tarjoamme yrityksille monikanavaisessa ja nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä kokonaisvaltaista kumppanuutta.

Kaupan sekä maahantuonnin talous- ja palkkahallintohallinto edellyttää tilitoimistolta laajaa toimiala-asiantuntemusta. Yrityksien investoinnit verkkokauppaa on voimakkaassa kasvussa. Kivijalka- ja verkkokaupan yhteistyössä kokonaisvaltainen palvelu vaatii tilitoimistoilta myös laajaa prosessi- ja ohjelmisto-osaamista toimialalla käytettävien toiminnanohjausratkaisujen suhteen.

Kaupan alan ja maahantuonnin toimialan yritysten taloushallinnossa on erityisesti keskityttävä:

 • Toiminnanohjauksen ja taloushallinnon tiedonkulkuun. Tiedonkulun on oltava ajantasaista ja automaattista ohjelmistojen välillä.
 • Selkeisiin prosesseihin tilaus-toimitusketjun ja taloushallinnon välillä
 • Kirjanpidon ja raportoinnin ajantasaisuuteen. Tuotteiden ja tuoteryhmien kannattavuus, liiketoimintaan sitoutunut käyttöpääoma ja kassavirran seuranta.
 • Työajanseurannan ja palkanlaskennan prosessit. Työvoiman hallinnan sekä palkkatietojen keräämisen ja ilmoittamisen pitää olla helppoa.

Balancolla ajatellaan liiketoimintalähtöisesti ja taloushalintopalvelu tuotetaan asiakkaillemme parhaiten sopivin ratkaisuin ja työkaluin.

Kaupan, maahantuonnin ja tukkukaupan liiketoimintaympäristön ymmärrys on kirjanpitopalvelumme perusta. Hallitsemme verotuksen, ulkomaanostojen, ennakkomaksujen sekä vaihto-omaisuuden käsittelyn kirjanpidossa. Monipuoliset asiantuntijapalvelumme ovat apunasi, kun suunnittelet liiketoimintasi kehittämistä, verkkokaupan tai kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista.

Ohjelmisto- ja kumppaniverkostossamme on hyviä ja laajasti käytössä olevia toimialla käytettyjä kassa- ja toiminnanohjausjärjestelmiä sekä verkkokauppa-alustoja. Kumppaniemme tarjoamat ohjelmistoratkaisut toimivat saumattomasti yhteen kirjanpidossa- ja palkkahallinnossa käyttämiemme Procountorin ja Netvisorin kanssa.

Henkilökohtaista palvelua ja helppoa asiointia

Taloushallintopalvelumme kivijalan muodostaa palveleva henkilökohtainen taloushallinnontiimi, joka tuntee yhtiö toiminnan ja tavoitteet. Tiimi tarjoaa aktiivisesti neuvontaa ja apua sekä saat nopeasti vastauksia yhtiösi taloutta ja verotusta koskeviin kysymyksiin.

Kirjanpidostasi ja palkanlaskennasta huolehtivat henkilökohtainen kirjanpitäjä ja palkanlaskija, joilla on kaupan ja maahantuontitoimialan talous- ja palkkahallinnosta asiantuntemus.

Jokaisella asiakkaallamme on myös henkilökohtainen Talousasiantuntija, joka toimii linkkinä asiakkaidemme taloushallinnon ja liiketoiminnan välillä. Laadukkaan kirjanpidon ja Talousasiantuntijan neuvonnan avulla asiakkaillamme on vankka tuki tehdä liiketoimintansa kannalta oikeita päätöksiä oikeaan aikaan.

Talousasiantuntijalta saat asiantuntevan avun, oli kyseessä verotus, rahoituksen tarve, yhtiörakenteen suunnittelu, liiketoiminnan myyminen tai osto. Täältä voit lukea lisää talouden ja verotuksen sekä liikejuridiikan asiantuntijapalveluistamme.

Laadukas kirjanpito on menestyvän liiketoiminnan kulmakivi

Laadukkaan kirjanpidon avulla luomme selkeän ja ajantasaisen kuvan kaupan ja maahantuontialan yhtiön taloudesta. Asiakkaillamme on luottamus, että yhtiön kirjanpito on kunnossa, joka taas luo edellytyksen taloudellisen menestykselle liiketoiminnassa.

Balancon kaupan ja maahantuonnin toimialan kirjanpitopalvelussa

 • Kirjanpito on hyvin suunniteltu, yhtiön liiketoiminta ja tavoitteet huomioiden.
 • Tiliöinnit on tehty tarkasti ja oikein ulkomaanostot ja ennakkomaksut huomioiden. Selvittelytilillä ei ole selvittämättömiä kuluja vääristämässä tulosraportointia.
 • Suoriteperusteisuus on otettu huomioon. Tuotot ja kulut kohtaavat oikein ja on kirjataan oikealle kirjanpitokaudelle.
 • Varaston arvo kirjataan kuukausittain.
 • Ennakkomaksut on tuloutettu vasta, kun tavara on vastaanotettu.
 • Lomapalkkavaraukset ja poistot on jaksotettu.
 • Myynti- ja maksureskontraa hoidetaan aktiivisesti ja systemaattisesti.

Kirjanpidon raporttimme tukevat asiakkaidemme päivittäistä tilaus- ja toimitusketjun hallintaa. Henkilökohtainen kirjanpitäjä tuottaa kuukausittain kattavan raportin ja keskeiset huomiot yhtiösi taloudesta. Huolehdimme tarvittaessa myös EU:n yhteisömyyntien ja ostojen (intrastat) ilmoittamisesta puolestasi.

Käyttämämme Procountor tai Netvisor taloushallinto-ohjelmien avulla asiakkaamme saavat tarkan ja selkeän kuvan liiketoimintansa taloudellisesta tilasta. Olemme Procountor Platina ja Netvisor Premium tason tilitoimistokumppani.

Talouden tilannekatsauksen avulla kehität liiketoimintaasi

Talousasiantuntijamme tuottavat asiakkaillemme kirjanpidon raportoinnin yhteydessä talouden tilannekatsauksia. Tilannekatsaus pitää sisällään havaintoja yhtiön talouden tulevaisuuden näkymistä ja keskeisten tunnuslukujen kehittymisestä. Näitä tunnuslukuja ovat mm. oman pääoman, kulujen, kassavirran, kannattavuuden ja maksuvalmiuden sekä myynnin kehittyminen. Talouden tilannekatsaus tuotetaan Balanco BI –raportointityökalun avulla.

Talousassistenttipalvelut vapauttavat aikaa asiakkaillesi

Toimivilla taloushallinnon rutiineilla ja resursoinnilla voi olla suurikin vaikutus yrityksen talouteen. Kova kiire, vähäiset henkilöresurssit sekä selkeiden taloustoimintojen rutiinien puute ovat yleisimpiä syitä, kun yrityksen taloushallinnon rutiinitehtävät ovat jääneet sivurooliin ja heikolle hoidolle.

Talousassistenttipalvelumme avulla voit keskittyä paremmin oman liiketoimintansa kehittämiseen ja asiakkaidesi palveluun. Nopea, joustava ja monimuotoinen talousassistenttipalvelumme skaalautuu asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Talousassistenttipalvelumme pitää sisällään:

 • Myyntilaskutuksessa avustaminen
  • Laskutus-, asiakastietojen tarkastaminen ja päivitys myyntilaskutuksen yhteydessä
  • Epäselvien myyntisaatavien kohdistamista
  • Hyvityslaskujen käsittelyä ja kohdistamista
  • Maksumuistutukset ja perintään siirto
 • Ostolaskujen käsittely
  • Ostolaskujen kohdistaminen seurantakohteille
  • Ostolaskujen maksua
  • Ulkomaanlaskujen ja valuuttalaskujen käsittely
  • Ostolaskujen hyvitysten käsittely ja kohdistaminen
 • Muita hallinnollisia tukipalveluita

Kokonaisvaltainen palkanlaskentapalvelu kaupan toimialalle

Tarjoamme helppoa yhteydenpitoa sekä henkilökohtaista palkkahallinnon palvelua. Jokaisella asiakkaallamme on henkilökohtainen palkkahallinnon asiantuntija, joka tuntee yrityksen hyvin ja toimii aktiivisesti tukena palkkahallinnon arkisissa asioissa.

Palkanlaskentapalvelussamme tarjoamme myös asiantuntevaa neuvontaa työehtosopimukseen ja henkilöstöhallintoon liittyen.

Kaupan alan palkkahallintopalvelussamme:

 • Varmistamme, että työsopimukset/työaikamallit ovat kunnossa ja ajan tasalla. Ei ikäviä yllätyksiä, jos työsopimus ei olisikaan enää voimassa.
 • Autamme kehittämään työvuorosuunnittelua ja sähköistämään työajanseurannan. Työaikalain velvoittama työajanseuranta on ajan tasalla ja helposti seurattavissa. Tarjoamme tarvittaessa työkalut työaikapankkiin ja sen työajanseurantaan.
 • Huolehdimme vuosivapaajärjestelmän seurannasta. Työntekijöiden vuosivapaat kertyvät kalenterivuosittain työtuntien mukaisesti.
 • Seuraamme/tuotamme tasoittumisjärjestelmän. Työaikaa tarkastellaan pidemmällä aikajaksolla. Sen aikana työajat voivat joustaa, mutta koko tarkastelujakson aikana työtunnit tasoittuvat. Näissä tilanteissa ylityön määräytyminen katsotaan tapauskohtaisesti.
 • Huolehdimme taulukkopalkankorotuksista seurannasta ja laskennasta. TES:ssä sovitut korotukset tulevat huomioiduksi oikein ja ajallaan.
 • Vuosilomat ja lomapalkkavaraus on oikein laskettu. Ei tule ikäviä yllätyksiä kirjanpidon raportoinnissa.

Palkanlaskentapalvelustamme saat tukea resurssointiin ja oikea-aikaisen rekrytointiin

Tulevaisuudessa kilpailu käydään ammattitaitoisesta työvoimasta. Palkanlaskentapalveluamme voidaan laajentaa myös henkilöstöhallinnonpalveluiden puolelle. Tarjoamme asiantuntevaa neuvontaa rekrytointiin, työsuhteisiin, lomautuksiin ja palkkaukseen. HR-palveluiden avulla autamme yhtiötäsi kehittymään hyvänä ja houkuttelevana työnantajana.

Talousasiantuntijoillamme on aikaa yrityksellesi

Taloushallinnolta odotetaan entistä enemmän neuvontaa ja henkilökohtaista tukea päivittäiseen liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaymmärrys ja talousjohdon asiantuntemus projektiliiketoiminnan tukena korostuu jatkuvasti yrityksien kriteereissä taloushallintokumppania kohtaan. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet Talousasiantuntija-mallin.

Henkilökohtainen Talousasiantuntija on osa kirjanpitopalveluamme

Taloushallintopalvelussa Talousasiantuntija on asiakkaan aito keskustelukumppani ja neuvonantaja. Oli kyse uuden liiketoiminnan kehittämisestä tai vaikeammista päätöksistä liiketoiminnan jatkon suhteen, Talousasiantuntijasi kanssa voit keskustella vaihtoehdoista. Talousasiantuntijallamme on aikaa kuunnella ja voit luottamuksella puhua yrityksesi asioista suoraan niin kuin ne ovat.

Ostamalla tili tehdään – Talousasiantuntijan kaupan toimialan asiantuntemus tukenasi

Ostamalla tili tehdään, on vanha ja monelle tuttu sanonta. Ostojen hallinnalla, tuotekohtaisella kateseurannalla, kassan- ja käyttöpääoman hallinnalla on iso merkitys kaupan toimialan liiketoiminnan kannattavuuteen ja investointivalmiuteen. Talousasiantuntijamme toimivat tiivisti liiketoiminnan tukena kehittäen asiakkaidemme talouden toimintamalleja ja seurantaa.

Kaupan ja maahantuonnin toimialan yrityksille autamme mm. selvittämään:

 • liikevaihdon kriittisen pisteen
 • varaston kiertonopeuden
 • pääoman tarpeen
 • maksuvalmiuden (lähikuukausien tilanne kassavirralla tarvittaessa)
 • katetasot tuoteryhmissä. Autamme myös katelaskennan kehittämisessä!

Lisäksi autamme liikeriskin arvioinnissa, kuinka herkästi liikevoitto tai tilikauden voitto vaihtelee riippuen esim.:

 • myyntimäärän vaihtelusta
 • myyntihintojen vaihtelusta
 • kustannustekijöiden vaihtelusta
 • kustannusrakenteesta
 • investoinneista.

Talousasiantuntijamme tuottavatkin usealle asiakkaallemme asiantuntijapalvelua joko yksittäisinä kehitysprojekteina tai säännöllisessä ulkoistettuna Controller- ja talouspäällikköpalveluna.

Lue lisää taloushallinnon kehitys– ja ulkoistetun talousasiantuntijan palveluista!

Työkalut kivijalkaan ja verkkokauppaan

Laadukas talous- ja palkkahallinto tarvitsee tuekseen hyvän toiminnanohjauksen sekä myynnin työkalut.

Liiketoiminnan laajentuessa verkkoon tulee kaupan ja maahantuonnin toimialan yrityksen kiinnittää huomiota tilaus-toimitusketjun hallintaan. Verkkokauppa-, kassa-, toiminnanohjaus- ja taloushallinto-ohjelmistot integroituna keskenään muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla yrityksissä voidaan keskittyä mahdollisimman hyvin omien asiakkaiden palveluun.

Ohjelmistointegraation avulla taas varmistetaan, että ostot, myynnit, tuotetiedot, hinnat sekä varastosaldot pysyvät ajan tasalla.

Taloushallinnon tulee vastata liiketoiminnan digitalisoitumisen tarpeisiin

Autamme rakentamaan talouden prosessit sekä tiedonsiirron Procountorin/Netvisorin ja asiakkaan ohjelmistojen välille. Autamme asiakkaitamme kehittämään prosesseja ja automatisoimaan rutiinitehtäviä, vapauttaen resursseja muihin liiketoimintaa tukeviin tehtäviin. Toiminnanohjauksen ja taloushallinnon saumattoman yhteistyön avulla yritykselläsi on ajantasainen ja luotettava tieto päätöstensä teon tueksi.

Lue Balancon blogistaOta tilitoimisto mukaan kun suunnittelet toiminnnanohjauksen hankintaa

Tutustu referensseihin

Jussi Mattelmäki Euroket

Balanco ajattelee asioita oikeasti yrityksemme näkökulmasta

Jussi Mattelmäki – Euroket Oy

Balancossa oikeasti kuunnellaan asiakasta

Riku Silvennoinen

iTapsa

Kasvu vaatii hyvän ja skaalautuvan kumppanin, joka auttaa monipuolisesti eri taloushallinnon asioissa.

Toni Parikka

Artome Oy, perustaja ja pääomistaja

Balanco on meille oikea taloushallinnon kumppani, sillä he ottavat keskusteluissa itse esiin asioita, jotka meidän pitää osata ottaa huomioon tekemisessämme.

Juhana Rintala

Ruokaboksi Finland Oy, toimitusjohtaja

Laita meille viestiä ja keskustellaan, miten voisimme olla avuksi taloushallinnon asioissa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Hei. Olen mielelläni avuksi taloushallintoon ja ohjelmistoratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä.

Marko Salmi

Talousasiantuntija, uudet asiakkuudet ja markkinointi

050 330 5444
Ota yhteyttä
Sulje

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Hei. Olen mielelläni avuksi taloushallintoon ja ohjelmistoratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä.

Marko Salmi

Talousasiantuntija, uudet asiakkuudet ja markkinointi

050 330 5444
050 330 5444