Budjetointi – Miksi jokaisen yrityksen kannattaa laatia budjetti?

Budjetointi on muutakin vuosittaisen myyntiarvion laadintaa. Budjetoinnin avulla lisätään yrityksen päätöksentekijöiden kustannustietoisuutta sekä tuodaan liiketoimintaan tarkempaa suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.

Budjetoinnin avulla ennustetaan liiketoiminnan kehitystä

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti muun muassa lainsäädännöllisistä, taloudellisista ja poliittisista syistä. Liiketoiminnan ennustaminen muuttuvassa ympäristössä on entistä tärkeämpää. Liiketoimintaa ennustetaan laatimalla budjetti, joka on yrityksen taloussuunnitelma määrätylle ajanjaksolle.

Jokaisen yrityksen tulisi laatia budjetti, sillä se auttaa tavoitteisiin pääsemisessä. Budjetointi parantaa yrityksen päätöksentekijöiden kustannustietoisuutta ja tuo toimintaan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Aloittavien ja muutosvaiheessa olevien yritysten on erittäin tärkeää laatia budjetti, jotta voidaan varautua muuttuvan toiminnan vaatimiin resurssitarpeisiin.

Budjetointi tavoitteita ja toimintaympäristöä peilaten

Tulos ja tase budjetin laatiminen on suunnitteluprosessi, jossa yrityksen talouden kehitystä pyritään ennustamaan sillä hetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella. Budjettia laatiessa tulee peilata omia tavoitteita yrityksen toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin sekä miettiä, millaisilla resursseilla asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa. Yleensä tulos ja tase budjetti laaditaan tilikausittain ja uuden tilikauden suunnittelu aloitetaan muutamia kuukausia ennen uuden tilikauden alkua.

Rullaava budjetointi on yhä suositumpaa 

Koska yritystoiminnan suunnittelu tarkasti yli vuoden päähän on melko hankalaa, on rullaava budjetointi tullut entistä suositummaksi. Rullaavan budjetoinnin ideana on, että yrityksellä on joka hetki laadittuna budjetti määrätylle ajanjaksolle tulevaisuuteen, esimerkiksi seuraavalle 15 kuukaudelle.

Säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kuukausittain tai kerran kolmessa kuukaudessa, tarkennetaan lähiajan ennustetta ja jatketaan ennusteen tekemistä pidemmälle tulevaisuuteen. Jos budjetti on perinteiseen tapaan laadittu tilikauden ajalle, olisi sitä syytä päivittää muutamia kertoja tilikauden aikana vastaamaan paremmin todellisuutta.

Kassavirtaennusteen avulla varaudutaan tulevaan

Tulosbudjetoinnin lisäksi kassavirtaennusteen laatimisesta on hyötyä. Kassavirran ennustaminen on erityisen tärkeää jos yrityksellä on:

  • haasteita kassan riittävyyden kanssa
  • yrityksen toiminta on muuttumassa
  • liiketoimintatoiminta on kausiluonteista tai
  • yritys on suunnittelemassa investointeja

Kassavirtaennusteen avulla voidaan etukäteen varautua tilanteisiin, joissa rahat eivät riitä ja esimerkiksi nähdä tarve lyhytaikaiselle lainalle tasoittamaan kausiluonteista vaihtelua kassan saldossa.

Onko yrityksesi seuraavan tilikauden budjetti vielä laatimatta?

Ota yhteyttä, keskustellaan tarkemmin budjetoinnista ja kassavirtaennusteen laadinnasta. Balancon talousasiantuntijat palvelevat sinua vaativimmissakin talouden asiantuntijatehtävissä. Tutustu tarkemmin Talousjohdon raportointi -palveluihimme!

Teemu Pihlajaniemi

Sinua voi kiinnostaa myös

Balanco BI

Balanco BI:n avulla voit yhdistää operatiivisen toiminnan sekä talouden datan liiketoimintasi kehityksen tueksi.

Talousjohdon palvelut

Controller- ja CFO-palvelut yrityksesi tarpeiden mukaan.

Controller-palvelu

Controller-palvelumme räätälöityy ja skaalautuu yrityksesi tarpeiden mukaan. Pyydä ulkoistettu talousjohdon asiantuntija eli Talousasiantuntijamme avuksesi