Hyvää naistenpäivää!

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään maailmanlaajuisesti 8. maaliskuuta. Naistenpäivänä juhlistetaan naisten taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia saavutuksia sekä samalla kiinnitetään huomiota naisten oikeuksien puolustamiseen ja tasa-arvon edistämiseen.

Naistenpäivä juontaa juurensa 1900-luvun alkuun, jolloin naiset ympäri maailmaa alkoivat taistella parempien työolosuhteiden, äänioikeuden ja naisten oikeuksien puolesta. Ensimmäistä kansainvälistä naistenpäivää vietettiin vuonna 1911 ja siitä lähtien päivällä on ollut tärkeä rooli naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolustamisessa.

Tätä kirjoittaessani etsin tietoa naisten oikeuksien kehittymisestä Suomessa. Suomi tunnetaan edistyksellisenä maana naisten oikeuksista puhuttaessa. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos on kerännyt kattavan tiivistelmän tasa-arvon edistysaskeleista Suomessa. Ehkä merkittävimpinä askeleina voidaan pitää yleistä äänioikeutta vuodelta 1917, lakia äitiysavustuksesta vuodelta 1937, samapalkkaisuussopimusta vuodelta 1962 sekä perhevapaauudistusta vuodelta 2022, joka omalta osaltaan parantaa naisten asemaa työelämässä mahdollistaessaan molemmille vanhemmille yhtäläisen mahdollisuuden vanhempainpäivärahaan.

Vaikka naisten oikeudet ovat Pohjoismaissa ja yleisesti Euroopassa hyvällä tasolla, on meidän silti syytä muistaa, että korjattavaa on edelleen. Naisten vähättelyyn olen kahden tytön isänä saanut törmätä aivan liian usein, milloin urheilussa, milloin koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Tämä laittaa miettimään tapahtuuko vähättely alitajuisesti vai onko ummehtunut ilmapiiri edelleen läsnä yhteiskunnassamme. Toivon sydämeni pohjasta, että seuraavien sukupolvien ei enää tarvitse tällaisesta kärsiä vaan sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu aidosti.

Onneksi näistä epäkohdista puhutaan entistä avoimemmin ja niitä nostetaan yleiseen keskusteluun. Tämä on toiveita herättävää, koska yleinen tietoisuus ja ymmärrys epäkohdista edistää sukupuolten tasa-arvoa. Myös jokainen uusi sukupolvi on näissä asioissa edellistä viisaampi ja valveutuneempi. Vaikka aika korjaa omalta osaltaan epäkohtia, ei se poista sitä, että keskustelu naisten oikeuksista ja asemasta on edelleen täysin perusteltua ja erittäin ajankohtaista.

Naiset, tänään on teidän päivänne. Hyvää naistenpäivää!

Mikko Marttunen