Kilpailija-analyysi – Mitä kilpailijoiden talousanalyysi kertoo?

Jokaisen yrityksen on tärkeää ymmärtää, millaisessa toimintaympäristössä toimitaan. Säännöllinen kilpailija-analyysi onkin suositeltavaa. Tuntemalla kilpailijoidesi liiketoiminnan tilanteen sekä taloudellisen tilan voit suunnitella omaa toimintaasi tehokkaammin ja vahvistaa asemaasi markkinassa.

Mitä julkista tietoa kilpailevista yrityksistä on saatavilla?

Arvokasta tietoa esimerkiksi on: mitkä ovat kilpailijoiden taloudelliset vahvuudet ja heikkoudet? Millainen kilpailijan tase ja tuloskunto on ja miksi? Kilpailijan hallituksen ja muun johdon koostumus? Kuinka oma yritykseni pärjää koko toimialaan nähden? – Julkisesti saatavilla olevaa tietoa hyödyntävä kilpailija-analyysimme vastaa mm. näihin kysymyksiin. Pandemia-ajan muuttuvissa tilanteissa tiedon merkitys toimintaympäristön tuntemisessa on korostunut entisestään.

Mitä kilpailijan talousanalyysi kertoo?

Kilpailijan tuloslaskelmasta ja taseesta voidaan päätellä enemmän, kuin mitä ehkä yleensä ajatellaan. Kilpailijoidesi taloudellisen tilan tuntemalla voit suunnitella omaa toimintaasi tehokkaammin ja vahvistaa omaa asemaasi markkinassa.

Tuloslaskelman perusteella pystytään ymmärtämään, syntyykö kilpailijan tulos puhtaasti päivittäisestä liiketoiminnasta, vai tuleeko tuottoja jotain muuta kautta, esimerkiksi rahoitustuottoina. Pystymme myös tarkastelemaan kilpailijan henkilöstökustannuksia suhteessa liikevaihtoon tai myyntikatteeseen, eli maksaako kilpailijamme mahdollisesti pienempää palkkaa tai onko kilpailijan tehokkuus korkeampi. Tuloslaskelman ja taseen avulla voimme laskea myös poistojen suuruutta, jonka avulla näemme, onko kilpailijalla pienempi poistotahti, jolla he parantavat tulostaan, tai onko kilpailijallamme kenties leasing kalustoa käytössään? Näin pystymme paremmin ymmärtämään mistä kilpailijamme liiketulos koostuu.

Tase kertoo meille kilpailijamme varat ja velat. Tämän avulla näemme, minkälainen kilpailijamme investointikyky on, mistä rahoitus koostuu, minkälainen maksuvalmius on, sekä onko kilpailijallamme jotain omaisuutta, mikä tukee heidän liiketoimintaansa, kuten omia tuotantotiloja?

Kuten nähdään, tuloslaskelman ja taseen pohjalta saadaan selville kilpailijan liiketoiminnan tila hyvin tarkasti. Tätä tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi oman liiketoiminnan ja asiakashankinnan suunnittelun apuna.

Balancon tarjoamassa kilpailijoiden talousanalyysissä keräämme tiedot, talousasiantuntijamme auttaa myös ymmärtämään todellisuuden lukujen takana.

Kilpailijan hallitus ja muu johto – kuka päättää ja missä?

Toisinaan kilpailijoiden hallituksessa tai muussa johdossa saattaa olla sellaisia henkilöitä, jotka työskentelevät myös muissa yhtiöissä ja nämä muut yhtiöt linkittyvät kilpailijayritykseen. Tai onko kilpailijallanne nk. ammattihallitus.

Sellaiset tilanteet, joissa hallituksen jäsen työskentelee yhtiössä, joka tukee kilpailijanne liiketoimintaa, voi luoda synergiaetuja kilpailijallenne. Esimerkiksi kilpailijanne hallituksen jäsen voi olla mukana yhtiössä, joka tilaa toimialanne palveluita tai tuotteita ja on täten myös yrityksesi asiakas. Tilanteessa kilpailijallanne voi syntyä etulyöntiasema esimerkiksi tarjouskilpailutuksissa. Tällöin on hyvä harkita onko myyntiä mahdollista kohdistaako toisiin asiakkaisiin, jossa mahdollista kilpailuasetelmaa ei ole ja yritykseksi on mahdollista saada palveluillenne tai tuotteillenne paremman hinnan.

Vertaile toimialaan – näe omat heikkoudet ja vahvuudet

Koko toimialaan vertaamalla saadaan käsitys koko toimialan kehityksestä ja pystytään ymmärtämään, miten oma yhtiö pärjää koko toimialaan nähden. Näin saadaan luotua laaja kokonaiskuva yksittäisten kilpailijoiden lisäksi. Toimialaan vertaamalla nähdään esimerkiksi, kuinka oman yhtiön liikevaihto ja sijoitetun pääoman tuotto on kehittynyt koko toimialaan nähden, sekä vakavaraisuus ja maksuvalmius koko toimialaan nähden.

Mikäli huomataan esimerkiksi, että yhtiö on vakavaraisempi muuhun toimialaan nähden, voi investointikyky olla keskimääräistä korkeampi ja näin ollen yhtiön kilpailukyky toimialaan nähden parempi. Tällä tiedolla on myös merkitystä esimerkiksi yrityksen arvoa määriteltäessä.

Lue myös blogimme: Milloin yrityksen arvonmääritys on ajankohtaista?

Pandemia-ajan muuttuvissa tilanteissa tiedolla on entistä suurempi merkitys ja Balancolla haluamme osaltamme auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä.

Tilaa yrityksellesi kilpailija-analyysi

Tarjoammekin talousanalyysia kilpailijoistasi nyt erikoishintaan 980 euroa alv. 0%. Lisätietoja kilpailijoiden talousanalyysistä antaa talousasiantuntijamme Henry Isopahkala. Puh. 050 435 1701.

Voit myös jättää lomakkeen kautta yhteydenottopyynnön. Kirjoita viestikenttään Kilpailija-analyysi.

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Henry Isopahkala