Kilpailukieltosopimukseen tulee vuodenvaihteessa lakimuutos

Työnantaja. Ota lakimuutos huomioon ja tee tarvittavat toimenpiteet nyt!

Kilpailukieltoa koskeva lakimuutos

Uusi kilpailukieltoa koskeva lakimuutos on tulossa voimaan heti ensi vuoden alusta, 1.1.2022 alkaen. Lakiesitys on vielä eduskunnan käsittelyssä, mutta asiaan on kuitenkin jo nyt hyvä valmistautua. Lakimuutoksessa sovelletaan siirtymäaikaa siten, että ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltoihin lakia sovelletaan vasta yhden vuoden siirtymäajan jälkeen, kun taas 1.1.2022 alkaen tehtäviin kilpailukieltosopimuksiin lakia sovelletaan välittömästi.

Mikä muuttuisi lakimuutoksen jälkeen?

Merkittävin muutos on se, että Työnantaja olisi jatkossa velvollinen maksamaan korvausta kaikista työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvista kilpailukielloista työntekijän asemasta riippumatta. Nykyisin työntekijälle maksetaan korvausta kilpailukieltosopimuksesta ainoastaan, mikäli sen kesto on yli 6 kk ja muut lain edellytykset täyttyvät.

Lakimuutoksen myötä työnantajan olisi maksettava työntekijälle korvausta kilpailukiellon kestosta riippumatta. Jos kilpailukiellon kesto on enintään kuusi kuukautta, korvaus olisi 40 prosenttia työntekijän palkasta ja kuutta kuukautta pidemmästä kilpailukiellosta korvaus olisi 60 prosenttia. Korvaussumma laskettaisiin työntekijän tavanomaisesta palkasta koko kilpailukiellon ajalta. Korvaus maksettaisiin kilpailukiellon voimassaoloajalta lähtökohtaisesti työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin, elleivät osapuolet sovi työsopimuksen päättämisen jälkeen toisin.

Lakimuutoksen myötä työnantajan tulisi jatkossa myös noudattaa irtisanomisaikaa, mikäli tämä haluaisi irtisanoa kilpailukieltosopimuksen. Irtisanomisajan pituus olisi vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, mutta kuitenkin vähintään kaksi kuukautta.

Kilpailukiellon yleiset perusteet pysyvät ennallaan

Kilpailukiellon yleiset perusteet eivät tulisi kuitenkaan muuttumaan. Voimassa olevan lain mukaan kilpailukielto edellyttää jo nyt erityisen painavaa syytä. Työnantaja voi työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä rajoittaa työntekijän oikeutta solmia työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen kilpailevaa toimintaa harjoittavan työnantajan kanssa.

Tuleva lakimuutos ei siis muuttaisi edellytyksiä, milloin työsuhteen jälkeisestä kilpailukiellosta voitaisiin pätevästi sopia. Kilpailukiellon pituus olisi jatkossakin enintään 12 kuukautta.

Miten valmistautua lakimuutokseen?

Balancon lakimies Mikko Kropsu kehottaa jo tässä vaiheessa reagoimaan: “Viimeistään vuoden 2022 aikana kannattaa käydä läpi nykyiset työsopimukset ja kilpailukieltosopimukset, sekä arvioida kilpailukieltojen todellinen tarve ja taloudelliset vaikutukset lakiuudistuksen astuessa voimaan.

Tulevaisuudessa jo rekrytointivaiheessa on hyvä arvioida, onko kilpailukieltosopimuksen laatiminen perusteltua ja tarpeellista huomioiden sekä liiketaloudelliset että kustannukselliset lähtökohdat.”

Sopimukset on syytä kartoittaa ja mahdollisista muutoksista kilpailukieltosopimuksiin sopia jo hyvissä ajoin vuoden 2022 aikana.

Balancon asiantuntija auttaa valmistautumaan lakiuudistukseen:

  • Käydään läpi työsopimukset ja kilpailukieltosopimukset
  • Arvioidaan kilpailukieltojen tarve voimassa olevissa työsopimuksissa
  • Mikäli muutostarpeita löytyy, keskustellaan muutoksista työntekijöiden kanssa
  • Muutetaan kilpailukieltosopimuksia irtisanomisaikaa noudattaen
  • Suunnitellaan ja laaditaan uudet periaatteet kilpailukieltosopimusten käytölle uusia työsopimuksia ajatellen

Olemme mielellämme avuksi aiheen tiimoilta. Otathan tarvittaessa yhteyttä Balancon asiantuntijoihin!

Matti Markkanen

Palveluitamme

Liikejuridiikka

Palvelemme kokonaisvaltaisesti yhdistämällä liikejuridiikan ja talouden asiantuntijuuden.

Palkanlaskenta

Palkanlaskentapalvelumme toimii yrityksesi kokonaisvaltaisena kumppanina kattaen kaikki palkkahallinnon vaiheet.

Talous & verotus

Asiantuntijamme tarjoavat talouden, rahoituksen ja verotuksen erityisosaamista liiketoiminnan eri vaiheisiin ja tilanteisiin. Asiantuntijapalvelumme on räätälöity pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin.

Taloushallinto

Olemme nykyaikainen tilitoimisto, joka monipuolisella palvelullaan mahdollistaa aidon ja asiantuntevan kumppanuuden kaikissa taloushallinnon asioissa. Uskomme henkilökohtaiseen palveluun. Saavutettavuus, avoimuus, ongelmanratkaisukyky ja omistautuneisuus kuvaavat toimintaamme.