Osakassopimus – yhtiön toiminnan pelisäännöt

Osakassopimus on osakeyhtiön osakkaiden välinen sopimus jossa tiivistyy yhtiön toiminnan pelisäännöt.

Osakassopimus on osakeyhtiön osakkaiden välinen sopimus joka mahdollistaa erilaista tavoitteiden ja vastuiden sopimisen osakkaiden kesken. Osakassopimus ei ole julkinen asiakirja joten siinä on mahdollista sopia luottamuksellisia asioita sitovasti osakkaiden kesken. Osakassopimus on yksi tärkeimpiä asiakirjoja, jonka puuttuminen voi aiheuttaa yhtiölle ja sen osakkaille merkittävää haittaa.

Osakassopimuksen käyttötarkoitus?

Osakassopimus on mahdollista laatia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Osakassopimus voi olla mm. perheyrityksen omistajien välinen tai startup-yrityksen sopimus, ulkopuolisen pääomasijoittajan edellyttämä osakassopimus tai useamman yrityksen omistaman yhteisyrityksen osakassopimus.

Osakassopimus on monasti kompromissi jonka avulla jokaisen osakasryhmän tarpeet huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Pelkkä osakeyhtiölaki tai yhtiöjärjestys ei aina riitä määrittelemään osakkaiden asemaa yhtiössä. Tällaisissa tilanteissa osakassopimuksella voidaan joustavasti huomioida yhtiön omistajien suhteet, oikeudet ja velvollisuudet suhteessa toisiinsa ja yhtiöön. Kun osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestyksen määräykset sitovat kaikkia osakkeenomistajia, sitoo osakassopimus välittömästi vain sen osapuoliksi liittyneitä osakkaita.

Tyypillisiä osakassopimuksessa sovittavia asioita

Tyypillisesti osakassopimuksessa voidaan sopia kilpailukiellosta, voitonjaosta, osakkaiden rooleista ja vastuista. Osakassopimusta laadittaessa on tärkeätä että rajoitukset sovitaan riittävän tarkasti koska yleisluonteinen rajoite saattaa osoittautua riittämättömäksi mikäli sitä joudutaan tarkemmin punnitsemaan. Osakassopimuksen rikkominen johtaa tyypillisesti seuraamukseen joka voi olla pahimmillaan vahingonkorvausvelvollisuus tai sopimussakko.

Osakassopimukseen tiivistyy yhtiön toiminnan pelisäännöt

Osakassopimus voidaan laatia vapaamuotoisesti tai jopa suullisesti. Suullisen sopimuksen tulkinta on tosin hyvin hankalaa joten osakassopimus kannattaa aina laatia kirjallisena asiantuntijan kanssa. Silloin kun kaikki sujuu, on osakassopimus käytännössä tarpeeton mutta se luo silti vakuutuksen kaltaista turvaa yrittämiseen.

Osakasopimuksen laadinta kannattaa antaa asiantuntijan hoidettavaksi

Verkosta on saatavilla valmiita osakassopimuspohjia, mutta ne ovat valmispohjjia jotka hyvin harvoin sopivat yhtiössä vallitsevaan tilanteeseen. Osakassopimus on syytä laatia aina liikejuridiikan asiantuntijan avustuksella. Tässä kohtaa säästetty raha kuluu myöhemmin moninkertaisena osakkaiden välisiä riitoja selviteltäessä tai yrityskaupan peruuntuessa.

Lisätietoa

Autamme mielellämme, jos sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai osakassopimuksen laatiminen tai päivittäminen on ajankohtaista. Ota yhteyttä.

Mikko Kropsu

Sinua voi kiinnostaa myös

Verosuunnittelu mahdollistaa yritykselle kilpailuetua

huhtikuu 15 | Talous & verotus

Yrityksen ja omistajayrittäjän verosuunnittelun tavoitteena on maksettavien verojen minimointi…

Marko Salmi

Milloin yrityksen arvonmääritys on ajankohtaista?

huhtikuu 15 | Liikejuridiikka

Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tulee eteen tilanteita, joissa tulee määrittää yrityksen…

Mikko Kropsu