Tilinpäätöskauden muistilista

Vuosi lähenee taas loppuaan ja tilinpäätös tulee jälleen ajankohtaiseksi usealle yritykselle. Tilinpäätöksen laatimista varten tarvitaan dokumentit kaikista talouteen liittyvistä tilikauden aikaisista tapahtumista. Nappaa siis jo valmiiksi talteen muistilista tilinpäätöksen tärkeimmistä dokumenteista. Lisäksi lähetämme kaikille asiakkaillemme vielä erillisen muistutuksen toimitettavista dokumenteista.

Jotta tilinpäätös voidaan tehdä mahdollisimman laadukkaasti, aikataulussa ja kustannustehokkaasti, on tilinpäätösaineisto tärkeää toimittaa sovitussa aikataulussa ja mielellään kokonaisuudessaan yhdellä kertaa, jotta kirjanpitäjän ei tarvitse koostaa aineistoa useasta eri viestistä tai viestintäkanavasta.

Mitä kaikkea sitten tulee toimittaa?

Jos yrityksesi taloushallinto on jo tilikauden aikana sähköisessä taloushallintojärjestelmässä, kuten Netvisorissa tai Procountorissa, riittää kun tilinpäätösaineisto toimitetaan seuraavilta osin:

 • PANKKITILIT JA -LAINAT
  Pyydä pankista tilin saldovahvistus sekä mahdollisten lainojen saldovahvistus, seuraavan tilikauden lyhennykset, siirtyvät korot sekä vastuu- ja vakuuserittelyt tilinpäätöshetken tilanteesta. Lisäksi mahdollinen rasitustodistus.
 • LEASING- JA OSAMAKSUSOPIMUKSET
  Tiedot voimassa olevista kaluston leasing- ja osamaksusopimuksista. (Leasingin osalta raportti tilinpäätöshetken leasingvastuista rahoitusyhtiöltä.)
 • SIJOITUKSET
  Pyydä pankilta tai rahastoyhtiöltä tilinpäätöspäivän salkkuraportti sijoituksista.
 • MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUT JA VAKUUDET
  Jos yhtiö on antanut lainoja osakkaille tai lähipiirille, taikka antanut vakuuksia näiden puolesta, tulee tiedot toimittaa tilinpäätökseen.
 • VUOKRAVASTUUT
  Tieto yhtiön tekemistä yli vuoden pituisista määräaikaisista vuokrasopimuksista.
 • KÄTEISKASSA
  Laske tilinpäätöspäivän loppusaldo ja allekirjoita kassakirja.
 • HALLITUKSEN KOKOONPANO
  Onko hallituksen kokoonpanossa tapahtunut muutoksia tilikauden aikana?
 • OSAKKAAT
  Onko omistuksissa tapahtunut muutoksia tilikauden aikana? Jos muutoksia on tullut, niin tarvitaan ajantasainen allekirjoitettu osakasluettelo.
 • OSINGONJAKO
  Ehdotetaanko tilinpäätöksessä jaettavaksi osinkoa verohuojennettu määrä vai jotakin muuta?

Jos yrityksesi taloushallinto ei ole sähköisessä taloushallintojärjestelmässä, niin tällöin tarvitaan edellä mainittujen dokumenttien lisäksi seuraavat materiaalit:

 • MYYNTILASKUT
  Kaikki tilikauden aikaiset tehdyt myyntilaskut, sekä mahdolliset hyvityslaskut.
 • OSTOLASKUT
  Kaikki tilikauden aikaiset ostolaskut, sekä mahdolliset näihin saadut hyvityslaskut.
 • TILIOTTEET
  Kaikki tilikauden aikaiset tiliotteet.

Tarvitsetko apua dokumenttien kanssa?

Talousassistenttitiimimme avustaa saldotodistusten ja leasing- sekä osamaksusopimusten pyynnöissä sekä toimituksissa suoraan pankeilta ja rahoituslaitoksilta.

Janni Saarinen