Yrityskaupalla kasvuun: Yritysosto kasvustrategiana

Moni yritys tavoittelee kasvua ja usein yrityksen maltillinen kasvu syntyykin lähes luonnollisesti hyvän liikeidean ja vahvan toimialaosaamisen tuloksena. Mutta mitkä ovat vaihtoehdot, kun yrityksen tavoitteena on nopeampi kasvu?

Rajusti yksinkertaistettuna yrityksellä on kaksi kasvuvaihtoehtoa, orgaaninen myynnillä tapahtuva kasvu, sekä epäorgaaninen eli yritysostoilla tapahtuva kasvu. Tässä ”Yrityskaupalla kasvuun” nimeä kantavassa kirjoitussarjassa tulemme keskittymään yritysostoilla tapahtuvaan kasvuun viiden blogipostauksen verran. Jokainen kasvutarina on yrityksensä näköinen ja näissä postauksissa haluammekin käsitellä aihetta usealta eri näkökannalta, myös Balancolla kerrytettyihin kokemuksiin peilaten. Tämän kirjoitussarjan tavoitteena on antaa lukijalle selkeä kuva siitä, ettei yritysostoin tapahtuva kasvu ole mitään mystiikkaa, vaan pikemminkin kasvamishaluisten yritysten saavutettavissa olevaa tekemistä.

Tässä ensimmäisessä osassa käymme yritysostoa kasvun vaihtoehtona yleisesti läpi. Toisessa osassa tulemme käsittelemään yrityskaupan erilaisia toteutustapoja, kolmannessa osassa yrityskaupan rahoitusta ja neljännessä osassa kohdeyhtiötarkastusta eli Due diligence -tarkastusta. Viidennessä ja tällä erää viimeisessä osassa käsitellään kaupan lopullista toteuttamista sekä siihen liittyvää dokumentaatiota ja sopimuksia.

Yritysosto kasvustrategiana

Yrityskauppa kasvun vaihtoehtona voi nousta esiin useammassa tilanteessa. Yrityksen halutessa laajentua uudelle maantieteelliselle alueelle voi olla perusteltua laajentua yritysoston avulla, jolloin uudella alueella on heti alusta alkaen selkeä ja vahva läsnäolo sekä olemassa oleva asiakaskunta. Toisaalta yritys voi todeta, että myynnillä tapahtuva orgaaninen kasvu strategisiin tavoitteisiin peilattuna on liian hidasta ja työlästä verrattuna yritysostoilla tapahtuvaan verrattain nopeampaan kasvuun. Tällainen tilanne on todennäköinen esimerkiksi silloin, kun yhtiön on oltava tietyssä kokoluokassa, jotta se voi uskottavasti kilpailla toimialallaan. Yritysosto voi olla varteenotettava vaihtoehto myös silloin, kun yhtiö tarvitsee kilpailukyvyn kannalta kriittistä osaamista, jota on vaikea löytää työmarkkinoilta.

Nyt kun on pohdittu syitä missä tilanteissa yrityskauppa voisi tulla kyseeseen, on hyvä katsoa lyhyesti läpi, millainen prosessi yrityskauppa on. Yksinkertaistettuna yrityskauppa voisi soljua seuraavalla tavoin:

  • Kasvutarpeen määrittely. Ensimmäisenä yrityksen tulee luonnollisestikin tunnistaa tarve ja syy kasvaa yrityskaupalla.
  • Ostokohteen kriteerit. Kun kasvutarpeet on määritelty, aletaan tyypillisesti pohtia potentiaalisen ostokohteen kokoluokkaa, sijaintia, sekä hintaa.
  • Kohdeyhtiön etsiminen. Ostokohteen määrittelyiden jälkeen voidaan aloittaa itse kohdeyhtiön etsiminen sekä rahoituksen selvittäminen.
  • Kauppaneuvottelut. Selvityksiä seuraa kauppaneuvottelut kohdeyhtiön kanssa sekä mahdollisen indikatiivisen tarjouksen tekeminen.
  • Due diligence -tarkastus. Kauppaneuvotteluiden edettyä on kohdeyhtiötarkastuksen vuoro ja siitä juontuvien mahdollisten kauppaehtojen tarkennusten aika.
  • Kaupanteko. Aivan viimeisenä on vuorossa itse kaupanteko sekä kauppakirjan allekirjoitus ja kaikkien dokumenttien luotettava arkistointi.

Kuten yllä kirjoitettu, on yrityskaupassa useita eri vaiheita ja yleensä prosessi on pitkä. Siltikään sen ei tarvitse olla kasvun keino ainoastaan suuryrityksille, vaan lähes jokainen pk-yritys voi sitä hyödyntää orgaanista kasvuaan tukemassa. Haluammekin kannustaa yrittäjiä pohtimaan, kuinka tärkeää kasvu yrityksellesi on, sekä sitä, millä keinoilla kasvua voitaisiin tehdä.

Autamme yrityskauppatilanteissa

Talouden, verotuksen ja liikejuridiikan asiantuntijamme ovat yrityskauppaneuvotteluissa apunasi ja voivat toimivat myyjän tai ostajan edustajana. Räätälöimme asiantuntijatoimeksiannon sisällön aina tarpeeseesi sopivaksi. Ota yhteyttä!

Mikko Marttunen