Yhtiö- ja sopimusoikeuden palvelut yrityksille ja yksityisille

Asiantuntemuksella laaditut sopimukset ja muut asiakirjat ovat tärkeä osa yrityksen sujuvaa hallintoa.

Yhtiö- ja sopimusoikeus

Yhtiö- ja sopimusoikeuden asiantuntijapalvelumme avulla yritykset ja yksityishenkilöt välttyvät “ikäviltä seurauksilta” ja voivat keskittyä turvallisin mielin liiketoimintaansa. Neuvomme yritysjuridiikan asiantuntemuksemme avulla myös osakeyhtiön hallintoon liittyvissä asioissa.

Yhtiö- ja sopimusoikeuspalveluitamme

  • osakassopimukset
  • liiketoimintasiirrot
  • kauppakirjat ja vuokrasopimukset
  • palvelu- ja toimeksiantosopimukset
  • velkakirjat ja rahoitussopimukset
  • työ- ja johtajasopimukset

Osakeyhtiölain määräyksiä yhtiön hallinnosta on syytä noudattaa, sillä esimerkiksi yhtiötä myytäessä hyvin hoidettu osakeyhtiön hallinto kasvattaa yhtiön arvoa ja yhtiölle löytyy helpommin ostaja. Osakeyhtiölain mukaisella hyvällä hallintotavalla vältetään myös yhtiön vastuiden siirtyminen osakkaille.

Yksityishenkilön juridiset palvelut

Huolehdimme myös henkilökohtaiset sopimusasiat kuntoon laatimalla perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä sopimuksia ja asiakirjoja.

Hoidamme esimerkiksi:

  • testamentit
  • avioehdot
  • edunvalvontavaltuutukset

Testamentti kannattaa teettää asiantuntijalla, koska kyseessä on määrämuotoinen asiakirja, jonka tulee täyttää lain vaatimukset. Testamentissa voit määrätä omaisuutesi jaosta, mutta rintaperillisillä on kuitenkin oikeus lakiosaansa, joka on puolet lakimääräisestä perintöosasta. Muut perilliset voit halutessasi sulkea pois perinnöstä testamentilla. Testamentissa on mahdollista tehdä myös verosuunnittelua.

Avioehto rajaa avio-oikeutta. Aviopuolisoilla tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on toistensa omaisuuteen avio-oikeus, ellei sitä ole erikseen rajoitettu. Avio-oikeuden myötä, liiton päättyessä eroon tai toisen kuolemaan, puolisoiden omaisuus lasketaan osituksessa yhteen ja jaetaan kahtia. Avioehdolla voidaan esimerkiksi rajata avio-oikeuden ulkopuolelle ennen avioliittoa hankittu omaisuus tai se, että toisen puolison omistama yritys varoineen ja velkoineen kuuluu yksinomaan omistajalleen.

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla voi valtuuttaa toisen henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että itse on tulevaisuudessa siihen kykenemätön. Edunvalvontavaltuutus määrittelee, mitä asioita valtuutettu saa hoitaa. Asiakirja kannattaa antaa säilytettäväksi valtuutetulle.

Ota yhteyttä, laitetaan sopimusasiasi kuntoon!

Ota yhteyttä

Mikko Kropsu

Lakimies | Liikejuridiikan asiantuntijapalvelut

040 528 5951
Ota yhteyttä
Sulje

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Mikko Kropsu

Lakimies | Liikejuridiikan asiantuntijapalvelut

040 528 5951
040 528 5951