Menu

Talouden asiantuntijapalvelut

Asiantuntevaa neuvontaa talouden ja verotuksen kysymyksissä.

Talouden asiantuntijapalvelut

Yrityksen kehityskaaren eri vaiheissa tulee eteen tilanteita, joissa tarvitaan talouden ja verotuksen asiantuntijuutta. Balancon kattavat asiantuntijapalvelut räätälöityvät yrityksesi tarpeisiin. Talouden asiantuntemuksemme avulla tuemme yritysten kehitys- ja kasvustrategioita sekä avustamme kriisitilanteissa.

Rahoitusjärjestelyt

Yritystoiminnan rahoittaminen voi tulla tarpeeseen missä tahansa yrityksen elinkaaren vaiheessa: Start-up- yritys voi tarvita rahaa liiketoiminnan käynnistämiseen ja ensimmäisten vuosien ’kuolemanlaaksosta’ selviytymiseen. Toisaalta toimintansa jo vakiintunut yritys voi tarvita lyhytaikaista rahoitusta yritystoiminnan kausittaisesta vaihtelusta johtuvaan kassavajeeseen. Rahoituksen suunnitteleminen on tärkeää myös liiketoiminnan kasvaessa ja erityistilanteissa, kuten yrityskauppojen yhteydessä.

Me Balancolla avustamme asiakkaitamme erilaisissa rahoitusjärjestelyissä ja rahoituksen hakemisessa. Ennakoimme rahoituksen tarvetta ja haettavan rahoituksen määrää erilaisilla ennusteilla ja laskemilla. Olemme asiakkaan tukena rahoitusneuvotteluissa ja rahoituksen uudelleenjärjestelyissä. Huolehdimme siitä, että yrityksen kassa kestää tilanteessa kuin tilanteessa.

Olemme asiakkaidemme tukena niin pankkirahoitusta haettaessa kuin neuvoteltaessa rahoitusta joukkorahoituksen tai listautumisen kautta. Mietitään yhdessä, mikä olisi paras rahoitusmalli liiketoimintanne tarpeisiin.

Arvonmääritys

Balancolla laadittu arvonmääritys on perusteltu laskelma yrityksen arvosta. Arvonmäärityksen avulla voidaan hallita yli- tai alihinnoitteluun liittyviä verotuksellisia riskejä ja laskea mahdolliset veroseuraamukset etukäteen. Yrityskaupoissa arvonmääritys luo perustan neuvotteluille. Arvonmäärityksessä valittava arvonmääritystapa riippuu arvonmäärityksen kohteesta ja arvonmäärityksen käyttötarkoituksesta.

Yrityksen arvon määrittäminen on tärkeää useissa eri tilanteissa. Muutosvaiheessa oleva yritys voi tarvita tietoa yrityksen arvosta esimerkiksi avainhenkilöiden sitouttamista varten. Tarve arvonmääritykselle voi syntyä myös henkilökohtaisista syistä osakeomistuksen siirtyessä lähipiirille.

Arvonmääritys on hyvä laatia seuraavissa tilanteissa:

  • Yrityskaupat
  • Uuden osakkaan tai pääomasijoittajan mukaan ottaminen
  • Avainhenkilöiden sitouttaminen
  • Omien osakkeiden ostaminen
  • Sukupolvenvaihdos
  • Lahjoitukset, perinnöt, ositukset avioeron yhteydessä

Verosuunnittelu

Verosuunnittelussa selvitämme verotuksellisesti edullisimman toteutusvaihtoehdon käsillä olevassa tilanteessa. Verosuunnittelu on tarpeen mm. konsernirakenteessa ja yritysjärjestelytilanteissa, mutta myös muuttuva lainsäädäntö luo tarpeita verosuunnittelulle. Huolellisen verosuunnittelun avulla voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä, mutta toisaalta voidaan myös välttyä jälkiveroilta ja viivästysseuraamuksilta.

Tarvittaessa haemme verottajalta ennakkoratkaisun, joka on sitova päätös verotusmenettelystä. Ennakkoratkaisun avulla vältetään mahdolliset veroseuraamukset tilanteissa, joissa verottaja tulkitseekin tilanteen eri tavalla kuin yrittäjä on tulkinnut.

Varojenjaon verotuksen optimointi

Osakeyhtiön lyhyen tähtäimen verosuunnittelu perustuu mahdollisimman edulliseen palkan ja osingon suhteeseen. Minimoimalla tuloista maksettavat verot, jää rahaa enemmän käteen. Laadimme laskelman siitä, mikä on verotuksellisesti edullisin palkan ja osingon suhde. 

Huolellisesti suunniteltu varojenjaon verotus voi muodostaa kilpailuedun toimialan muihin yrityksiin nähden: verorasituksen pienentyessä varat voidaan investoida yritystoimintaan ja luoda sitä kautta kasvua. Verorasituksen minimoinnilla varmistetaan myös sijoitetun pääoman optimaalinen tuotto.

Veroilmoituspalvelu

Jääkö omien veroasioiden hoitaminen yrityksen toiminnan pyörittämisen jalkoihin? Unohtuuko henkilökohtaisen veroilmoituksen täydentäminen vuosi toisensa jälkeen? Veroilmoituspalvelumme varmistaa puolestasi, että verottaja saa oikeat tiedot ajallaan ja sinä voit keskittyä yritystoiminnan kehittämiseen.

Veroilmoituksen tarkastaminen ja täydentäminen on tärkeää, jotta veroja ei maksettaisi liikaa. Usein käy niin, että verotettava tulo veroilmoituksella oikein tai tuloa on jopa merkitty liikaa, mutta vähennyksiä puuttuu. Veroilmoituksen täydentämisestä on siten rahanarvoista etua. Esitäytetyn veroilmoituksen palauttaminen ajallaan on tärkeää, sillä verottaja perii myöhästymismaksun viivästymisistä. Ole yhteydessä, niin kerromme lisää.

Haluatko keskustella tarkemmin?

Keskustelemme mielellämme tarkemmin yritykselle ajankohtaisista talouden ja rahoituksen asiantuntijapalveluista. Voit jättää yhteydenottopyynnön tai olla suoraan yhteydessä Talousasiantuntijaamme Mikko Marttuseen tai lakimies Mikko Kropsuun

Mikko Kropsu

Mikko Kropsu

Mikko Marttunen

Ota yhteyttä

Jätä alla olevan lomakkeen kautta yhteydenottopyyntö, niin olemme pian yhteydessä.

Balanco Accounting Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sivustolla kerättyä tietoa ei luovuteta 3.osapuolille. Lisätietoa tietosuojaselosteesta https://balanco.fi/tietosuojaseloste/