Palkanlaskenta

Lomapalkan laskenta vaihtelee palkkausmuodon, työehtosopimuksen ja työsopimuksen mukaan.

Vuosilomalaki määrittelee kolme eri tapaa laskea vuosilomapalkka:

Kuukausipalkka: kuukausipalkka / 25 = yhden lomapäivän á-hinta

Prosenttiperusteinen lomapalkka: ansiot lomanmääräytymisvuotena, 1.4.-31.3., lasketaan yhteen ja kerrotaan prosentilla, joka määräytyy työsuhteen pituuden sekä työehtosopimuksen mukaan.

Tuntipalkkalaiset, joihin sovelletaan 14 päivän ansaintasääntöä: lomanmääräytymisvuodelta lasketaan keskimääräinen päivä- tai tuntipalkka, joka saadaan jakamalla työssäoloajan palkka tehtyjen työpäivien/-tuntien lukumäärällä. Saatu keskipäiväpalkka/keskituntiansio kerrotaan vuosilomalain lomapäivien lukumäärää vastaavalla kertoimella.

Yksinkertaisesti selitettynä työsuhteen ensimmäisen vuoden aikana työntekijälle kertyy 2 lomapäivää kuukaudessa, ja kun työsuhde on kestänyt vuoden, lomapäiviä kertyy 2,5 päivää kuukaudessa.

Näissä tarkastellaan kuitenkin lomanmääräytymisvuotta. Tässä siis vaikuttaa se, milloin työntekijän työsuhde on alkanut, esim. jos työsuhde alkaa 1.1., niin 1.4. lomanmääräytymisvuoden vaihtuessa lomia alkaa kertyä 2,5 päivää kuukaudessa, vaikkei työsuhde olekaan kestänyt vielä vuotta. Jos työsuhde kuitenkin loppuisi ennen vuoden täyttymistä, lomapäiväkertymäksi muutettaisiin 2 päivää kuukaudessa.

Lomia ansaitakseen työntekijän on tehtävä tietty määrä töitä kuukauden aikana. Kuukausipalkkalaisen täytyy työskennellä vähintään 14 päivänä kuukaudessa ja tuntipalkkalaisen tehtävä vähintään 35 tuntia töitä kuukaudessa.

Vapaassa autoedussa työnantaja maksaa kaikki auton kustannukset.
Käyttöedussa työntekijä maksaa itse polttoainekulut, ja työnantaja maksaa kaikki muut auton kustannukset.

Autoedun verotusarvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmittäin (A-C).

Se, muuttuuko verotusarvo vuoden vaihtuessa, riippuu siitä, vaihtuuko autosi ikäryhmästä toiseen. Jos vuoden vaihtuessa autoetu putoaa esim. A-ikäryhmästä B-ikäryhmään, tässä tapauksessa auton verotusarvo muuttuu.

Autoedun verotusarvon voi tarkistaa Verohallinnon sivuilta löytyvällä autoetulaskurilla.

Kyllä. Tarvittavia palkkatietoilmoituksia varten palkanlaskennassa tulee olla tiedot ajan tasalla. 

Jos palkat maksetaan yrityksen vanhan vakuutusyhtiön tiedoilla, palkkailmoitukset eivät mene tulorekisteriin, joten myöskään vakuutusyhtiöt eivät saa palkkatietoja reaaliaikaisesti. 

Ei tehdä. Tulorekisterin tultua käyttöön vuonna 2019, Verohallinto saa tiedot vuoden aikana maksetuista suorituksista suoraan tulorekisteristä. Palkat, matkalaskut ja muut ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkan maksamisesta.  

Tässä tapauksessa ota yhteyttä työnantajaasi. Tietosuoja-asetuksen takia palkanlaskijat voivat vastata palkkoihin koskeviin kysymyksiin ainoastaan nimetyn palkkayhteyshenkilön kautta. 

Jos palkasta on pidätetty veroa lisäprosentin mukaan, vuoden tuloraja on ylittynyt. On hyvä muistaa, että työntekijä on itse vastuussa tulorajan tarkkailusta. Jos tuloraja on ylittymässä tai ylittynyt tulee työntekijän itse tilata muutosverokortti. Muutosverokortin voi tilata suoraan Verohallinnolta OmaVerosta.

Ei tarvitse. Saamme 1.2. voimaan tulevat verokortit suoraan Verohallinnolta ja ainoastaan muutosverokortit tulee toimittaa palkanlaskentaan.