Balanco BI tiedolla johtamisen tukena

Yrityksen talouden ja operatiivisen toiminnan tiedot sekä tuntikirjaukset kaikki omissa järjestelmissään. Johtamisen kannalta tärkeä tieto hajallaan monessa paikassa ja kokonaiskuvan muodostaminen työlästä. Kuulostaako tutulta?

Me Balancolla olemme törmänneet vastaavaan tilanteeseen lukuisia kertoja niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaidemmekin osalta, ja siksi kehitimme työkalun vastaamaan näihin ongelmiin.

Balanco BI:n avulla talouden ja operatiivisen tiedon hallinta sekä analysointi on helpompaa ja tiedolla johtaminen laadukkaampaa. Isommatkin asiakokonaisuudet ja datamäärät ovat yksinkertaisesti hahmotettavissa BI:n luomien analyysien, raporttien sekä mittarien avulla. Työkalu sopii yrityksen talousjohdon lisäksi niin liiketoimintajohdon kuin hallitustyöskentelynkin tueksi.

Viisi syytä ottaa BI-työkalu käyttöön

1. Tärkeä tieto yhdessä paikassa. Balanco BI-ohjelmisto tuo useiden eri lähteiden tiedot yhteen paikkaan ja tekee niistä havainnollistavia analyysejä ja visualisointeja. Olipa käytössä sitten moderni CRM-ohjelmisto tai perinteinen Excel-ratkaisu taloushallinnon muiden ohjelmien tukena/tiedonkeruuta varten, Balanco BI koostaa kaikki tärkeät tiedot samaan paikkaan yhden kirjautumisen taakse.

2. Monipuoliset integraatiot. Rajapintojen avulla Balanco BI on integroitavissa taloushallinnon ohjelmiin sekä yleisimpiin CRM tai ERP ohjelmiin. Asiakkaan omat järjestelmätkään eivät ole pois suljettuja. Ohjelman vahvuutena onkin integroitujen ohjelmien suuri määrä sekä mahdollisuus integroida täysin uusiakin ohjelmistoja nopeasti ja kustannustehokkaasti.

3. Reaaliaikainen informaatio. BI:n tiedonkeruu on automatisoitu päivittäen dataa ja visualisointeja reaaliaikaisesti. Tämä luo mahdollisuuden ratkaista ongelmia ja tunnistaa mahdollisuuksia nopeasti.

4. Helppo käyttöönotto. Balanco BI on selainpohjainen ohjelmisto jonka käyttöönotto on helppoa. Koostamme datan ohjelmistoon ja laadimme asiakkaan toiveiden mukaiset mittarit sekä raportit, jotka ovat suoraan käyttövalmiit.

5. Monipuoliset työkalut. Balanco BI mahdollistaa helppokäyttöisen budjetointityökalun sekä kassan ennustamiseen tarkoitetun työkalun. Lisäksi olemme rakentaneet toimialakohtaisten raporttien lisäksi skenaariotyökalun, jonka avulla voi simuloida muutosten vaikutuksia jo etukäteen. Olipa kyse nopeasta kasvusta ja rekrytointien kustannuksista tai sopeutustilanteesta. Skenaarioiden avulla mallinnetaan kassan käytös sekä rahavirtojen muutos erilaisissa poikkeustilanteissa tai vaikkapa investointeja suunnitellessa. Budjettityökalumme sisältää paljon automaattilaskentoja, mikä mahdollistaa helpon ja tehokkaan tavan budjetoida käyttäen hyödyksi esimerkiksi aiempien vuosien ennusteita tai toteumia.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Balanco BI soveltuu niin pienten kuin isompien yrityksien sekä konsernien raportointitarpeisiin. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Markus Marttunen