Miten hallita käyttöpääomaa ja parantaa maksuvalmiutta, kun talous on tiukilla? Viisi vinkkiä käyttöpääoman hallintaan

Talouden myllertäessä yhä useamman yrityksen taloustilanne voi näyttäytyä tällä hetkellä epävarmana. Kulut on kyettävä kattamaan ja laskut maksamaan, vaikka myynti sakkaa ja kustannukset nousevat jatkuvasti. Haastavassa taloustilanteessa käyttöpääoman tehokas hallinta nousee tärkeään rooliin, ja sen avulla varmistetaan yrityksen maksukyvyn säilyminen läpi vaikeampien aikojen. Toisaalta myös voimakkaan kasvun aikana käyttöpääoman hallinnan ja optimoinnin merkitys korostuu. Tässä blogitekstissä Balancon talousjohtaja Heli kertoo viisi vinkkiä käyttöpääoman hallintaan ja optimointiin.

Mitä on käyttöpääoma?

Käyttöpääomalla tarkoitetaan varallisuutta, joka on sitoutunut yrityksen päivittäiseen toimintaan ja jonka yritys tarvitsee liiketoiminnan pyörittämiseen. Käyttöpääoma siis mittaa yrityksen maksuvalmiutta ja kykyä kattaa lyhytaikaiset velat. Yksinkertaisimmillaan käyttöpääoma sisältää yrityksen varat ja velat. Käyttöpääoma voidaan laskea helposti kaavalla: lyhytaikaiset varat – lyhytaikaiset velat.

Positiivinen käyttöpääoma kertoo, että yrityksellä on enemmän varoja kuin velkoja, joka on yleensä melko toivottu tilanne. Negatiivinen käyttöpääoma taas saattaa kertoa esimerkiksi suurista ennakkomaksuista, jotka sitovat yhtiön varoja ilman tuottoa. Käyttöpääoman hallinnalla ja tehostamisella on päivittäisen toiminnan lisäksi vaikutusta myös investointeihin ja kasvuun.

Viisi vinkkiä käyttöpääoman hallintaan

1. Tehokas laskutusprosessi ja lyhyet kiertoajat myyntisaamisissa

Myyty palvelu tai tuote sitoo käyttöpääomaa niin kauan kun siitä ei ole saatu maksusuoritusta. Valmiin työn tai myydyn tuotteen laskutus kannattaa suorittaa viiveettä, tai mikäli mahdollista, jopa ennakkoon. Varmista, että laskutusprosessit ovat sujuvia, tehokkaita ja laskutusrytmi on säännöllinen.

Tarkkaile myös maksuaikoja. Mikäli asiakkaiden maksuajoissa on viivettä, voit harkita esimerkiksi alennuksen antamista aikaisemmista maksusuorituksista ja kannustaa näin nopeampiin maksusuorituksiin.

Kaipaatko apua laskutusprosessin tehostamiseen? Balancon taloushallinnon tukipalvelut ovat apunasi, kysy lisää!

2. Ostojen maksuehtojen optimointi

Ostettu ja maksettu tuote ilman asiakkaalta saatua maksusuoritusta sitoo käyttöpääomaa. Pyri neuvottelemaan toimittajien kanssa joustavista maksuehdoista, jotka mahdollistavat pidemmät maksuajat ilman lisäkustannuksia, etenkin jos yrityksellä on omille asiakkailleen normaalia pidemmät maksuajat. Mikäli yrityksen on hankittava tuotteita ennakkomaksuja vastaan, neuvottele ennakkomaksujen erät järkeviksi.

3. Kiinnitä huomiota varastosaldoihin

Kaikki myymättömät tuotteet tai raaka-aineet varastossa sitovat käyttöpääomaa. Varaston tehokas hallinta on avainasemassa käyttöpääoman optimoinnissa. Vältä liiallista varastointia ja hyödynnä teknologiaa sekä ennustemalleja varastonhallinnassa, jotta voit ennustaa kysyntää ja minimoida varastoitavien tuotteiden määrää.

4. Automatisoi

Käyttöpääoman hallintaan liittyvien prosessien, kuten laskutuksen, automatisointi auttaa käyttöpääoman hallinnassa merkittävästi. Automatisointi helpottaa laskutusprosessia ja parantaa tietojen tarkkuutta. Esimerkiksi taloushallinto-ohjelmistot auttavat luomaan selkeitä prosesseja ja mahdollistavat reaaliaikaisen näkymän yrityksesi talouteen, joiden avulla voit tehokkaasti seurata ja hallita muun muassa varoja ja velkoja.

5. Analysoi käyttöpääomaa säännöllisesti

Käyttöpääoman tehokkuuden analysointi kannattaa aloittaa prosessien tarkastelulla. Mikäli prosesseissa, kuten laskutuksessa on viiveitä, kannattaa sitä tehostaa. Kun prosessit ovat käyttöpääoman kannalta tehokkaimmat, tee jatkuvaa seurantaa. Tunnista mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa ja tee tarvittavat korjaustoimet. Jatkuva seuranta auttaa ennaltaehkäisemään maksuvalmiuteen liittyviä haasteita.

Kaipaatko apua käyttöpääoman hallintaan?

Tarvitsetko apua käyttöpääoman hallintaan ja optimointiin tai haluatko kuulla, miten Balancon taloushallinnon tukipalvelut voivat tukea sinun yritystäsi? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää!

Heli Markkanen