Ohjelmistorobotiikka tuo tehoa ja säästöjä tiliöintiprosessiin

Ohjelmistorobotiikka eli RPA on viime vuosina noussut merkittäväksi tekijäksi liiketoiminnan kehittämisessä, mutta mitä kaikkea sillä voidaan ratkoa? Lue alta, kuinka ratkaisimme asiakkaamme tiliöintiprosessiin liittyvän haasteen ja säästimme asiakkaan aikaa sekä euroja.

Asiakkaamme, joka hallinnoi 14 hankeyhtiötä, kohtasi hankalan haasteen; toiminnanohjausjärjestelmästä tulevien tiliotteiden laskujen tiliöinti teetti paljon manuaalista työtä kirjanpidossa ja volyymien ennakoitiin kasvavan tulevaisuudessa, jolloin myös kirjanpidon kustannukset nousisivat merkittävästi. Niinpä haastetta lähdettiin ratkaisemaan ohjelmistorobotiikan avulla.

Starttasimme projektin yhdessä asiakkaan kanssa kartoittamalla koko tiliöintiprosessin. Prosessikaavion avulla prosessin kulku oli helppo hahmottaa ja tunnistaa myös mahdolliset pullonkaulat. Ohjelmistorobotiikkaa hyödyntäen opetimme robotin sääntöpohjaisesti tiliöimään tulevat laskut kirjanpidon ohjelmassa. Näin varmistimme, että jokainen tiliöintitoimenpide tehdään johdonmukaisesti ja virheettömästi.

Jotta robotti voi toimia itsenäisesti ilman ihmisen työpanosta, tulee kehitysprosessissa huomioida erilaiset robotin toimivuuteen liittyvät haasteet ja poikkeusjärjestelyt. Myös tiliöintirobottia kehitettäessä kohtasimme muutamia haasteita.

  1. Netvisorin kirjautuminen: Netvisorin kirjautuminen hoidetaan kirjanpitäjän toimesta. Tämä vaati erityisjärjestelyjä, jotta robotti pystyi toimimaan saumattomasti ilman jatkuvaa manuaalista väliintuloa.
  2. Laskujen tyhjien arvojen tunnistaminen: Osa laskuista sisälsi tyhjiä arvoja, jotka robotti joutui tunnistamaan ja poimimaan aineistosta. Ratkaisimme tämän kehittämällä robottiin lisäominaisuuden, joka tunnistaa ja käsittelee nämä erikoistapaukset automaattisesti ja luo näistä erillisen listauksen asiakasta varten.

Projektin aikana varmistimme, että asiakas oli aina tietoinen projektin etenemisestä ja mahdollisista muutoksista. Kehitysprosessin läpinäkyvyys on meille tärkeää ja panostamme siihen aktiivisesti. Tavoitteemme on, että asiakas näkee kehitysprosessin jokaisen askeleen ja voi tarvittaessa tehdä nopeitakin päätöksiä ja muutoksia kehityksessä olevaan prosessiin.

Mitä hyötyjä ohjelmistorobotiikka tuottaa?

Ohjelmistorobotiikka on tuottanut asiakkaalle merkittäviä hyötyjä. Robotin avulla olemme pystyneet hallitsemaan volyymien kasvua ilman lisäkustannuksia ja varmistamaan, että tiliöinti sujuu nopeasti ja virheettömästi. Manuaalisen työn väheneminen on pienentänyt kirjanpidon kustannuksia merkittävästi ja lisännyt kirjanpitäjän työviihtyvyyttä automatisoimalla tylsän rutiinityön. Myös tehokkuus on lisääntynyt prosessin nopeutuessa ja tiliöinnin muuttuessa reaaliaikaiseksi. Automatisoinnin ansiosta virheiden määrä on laskenut lähes nollaan.

Projekti onkin erinomainen esimerkki siitä, miten ohjelmistorobotiikka voi tehostaa liiketoimintaprosesseja ja tuoda merkittäviä kustannussäästöjä. Jos haluat tehostaa liiketoiminnan prosesseja ja säästää kustannuksissa,, ota yhteyttä meihin ja keskustellaan, miten voimme auttaa sinua ohjelmistorobotiikan avulla!

Markus Marttunen