Tilitoimiston tehtävänä on auttaa yritystä onnistumaan – Lue 5 vinkkiä tilitoimiston valintaan

Kauppalehden liitteenä ilmestyi tänään Mediaplanetin tuottama asiantuntijajulkaisu, jossa haastateltiin Balancon toimitusjohtaja Mikko Marttusta ja talousasiantuntija Marko Salmea.
Jutun otsikkona on Tilitoimiston tehtävänä on auttaa yritystä onnistumaan. Artikkelin mukaan tilitoimisto ei tarkoita vain kirjanpitoa ja palkanlaskentaa. Hyvä tilitoimisto on yritykselle dynaaminen kumppani, joka tukee asiantuntemuksellaan yritystä tavoitteiden saavuttamisessa – kuten kansainvälisessä kasvussa, sukupolvenvaihdoksessa tai valmistautumisessa yrityksen myyntiin.

Tilitoimistokumppanuus on matka, joka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa

Tilitoimistokumppanin valinta on iso päätös yrityksissä. Kumppanuus on käsitteenä hyvin laaja, ja se mielletään eri lailla. Tilitoimistovaihtoehtoja kartoittaessa ja tilitoimistoa valitessa onkin hyvä päättää etukäteen:

  • Millaista yhteistyömallia haet? Hoidatko itse suurimman osan yrityksesi talous- ja palkkahallinnosta vai haetko kokonaisvaltaista ja palvelunsa tarpeidesi mukaan rakentavaa tilitoimistoa?
  • Mikä merkitys ohjelmistoilla on kumppanivalintaan? Edellyttääkö yhteistyö palveluntuotantoa yrityksesi operatiivisessa ohjelmistossa vai voiko kirjanpidon ja palkanlaskennan tuottaa erillisellä taloushallinto-ohjelmalla?
  • Mitkä muut kriteerit ja arvot ovat sinulle tärkeitä?

Balancolla asiakkaan liiketoiminnan ja sen toimintaympäristön ymmärrys on keskeinen osa kumppanuutta. Tilitoimistolta odotetaan entistä enemmän talouden neuvontaa ja henkilökohtaista tukea liiketoiminnan kehitykseen. Tähän tarpeeseen haluamme vastata. Siksi laadimme asiakkaamme kanssa yhdessä yhteistyösuunnitelman sekä tavoitteet seuraavalle kahdelle – jopa kolmelle vuodelle. Tätä ”matkasuunnitelmaa” päivitetään tarpeen mukaan, jotta yrityksen tavoitteet ovat taloushallinnon keinoin saavutettavissa.

Vinkit tilitoimiston valintaan

  1. Varmista, että yrityksesi ja tilitoimiston edustama arvomaailma kohtaavat. Kyse on ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja keskinäisestä arvostuksesta.
  2. Huomio liiketoimintasi kasvu ja kehitys myös taloushallinnossasi. Varmista että omat henkilöresurssisi riittävät eikä tieto ja vastuut ole yhden ihmisen takana.
  3. Varmista ymmärtääkö tilitoimisto yrityksesi liiketoimintaa ja sen toimintaympäristöä. Pystyykö tilitoimisto vastaamaan nopeastikin muuttuviin taloushallinnon palvelutarpeisiisi tulevaisuudessa? Isojen tilitoimistojen lisäksi keskisuurilla (20-50 hengen) tilitoimistoilla alkaa olla tarjottavana asiantuntemus tai verkostot mm. kansainvälistymisen tueksi.
  4. Varmista toimivatko nykyiset operatiiviset ohjelmistosi yhteen tilitoimiston käyttämien taloushallinto-ohjelmien kanssa. Varmista osaako tilitoimisto auttaa mahdollisessa prosessi- ja rajapintakehityksessä.
  5. Varmista mitä tilitoimiston palvelusopimus pitää sisällään ja millä ehdoin. Älä suostu taloushallintoliiton yleisiä sopimusehtoja (tal2018) heikompiin ehtoihin.
  6. Varmista, että tilitoimistolla on voimassa kunnolliset vahinkovastuuvakuutukset.

Tutustu myös aikaisempaan Marko Salmen kirjoittamaan blogiin 5 vinkkiä tilitoimiston valintaan, jossa keskitytään enemmän teknisiin asioihin ja prosessin hallintaan.

Globaalissa markkinassa yrityksen taloushallinnon tarpeet voivat muuttua nopeasti

Tilitoimiston tehtävänä on vastata entistä nopeammin, mieluusti jo ennakoiden asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kansainvälistä kasvua tavoitteleva yritys saattaa nopeasti huomata, että liiketoiminnan kasvun myötä omat resurssit eivät riitäkään tai kansainvälistymisen tueksi tarvitaan erityisosaamista ja verkostoja, jolloin tilitoimistokumppanin kattavista palveluista on apua.

Kun asiakkaidemme liiketoiminta laajentuu uusin maihin, olemme auttaneet yhä enenevissä määrin selvittämään paikallisen taloushallinnon, verotuksen ja liiketoiminnan käynnistämisen vaatimuksia uudessa maassa. Tai yritys on voinut tarvita apuamme palkatessaan työntekijän Suomeen toisesta maasta. Asiakkaiden kansainvälistymisen tueksi Balanco on perustanut yhtiön Tukholmaan, jonka myötä pystymme entistä paremmin palvelemaan yrityksiä globaaleilla markkinoilla.

Yrityksissä halutaan keskittyä omaan ydintoimintaan

Kirjanpito ja palkanlaskenta ovat yhä tilitoimiston tarjoaman taloushallinnon kivijalka. Niiden päälle on Balancossa rakennettu huikea määrä palveluita liikejuridiikasta talousassistenttipalveluihin. Erityisesti talousassistenttipalveluiden ja muiden hallinnollisten tukipalvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi, koska yrityksissä halutaan keskittyä omaan ydintoimintaan.

Koronapandemia on auttanut taloushallinnon kehitysloikan ottamisessa

Taloushallinnon merkitys yrittäjille on kasvanut koronakriisin myötä. Tänä keväänä usealle yrittäjälle aiemmin toissijaisten seikkojen merkitys on todella noussut keskiöön: Onko laskutusprosessi kunnossa? Kuinka paljon kassassa on rahaa? Miten optimoidaan varastotilanne? Maksavatko asiakkaat laskunsa ajallaan? Tilitoimiston tehtävä on koostaa taloushallinnosta dataa ja jalostaa sitä asiakkaalle raportoinnissaan, jotta asiakas voi tehdä oikeita päätöksiä.

Koronapandemian aikana tarjoamamme aktiivinen yhteydenpito ja asiakkaiden neuvonta on korostunut entisestään. Asetetut rajoitustoimet ovat myös auttaneet sähköisten viestimien ja videopalaverien käyttöönotossa. Viimeistään nyt moni yritys on havainnut Balancolla ahkerassa käytössä olevat Teamsin, Slackin ja Whatsappin hyödyt palaverityökaluina.

Autamme avaimet käteen -periaatteella

Balanco on noin 350 yrityksen tilitoimistokumppani. Balancolaiset ovat pitkien tilitoimistouriensa aikana auttaneet useampaa sataa yritystä tilitoimistonvaihdossa ja taloushallinnon ulkoistamisessa.

Balancon asiakastarinoissa asiakkaamme kertovat, miten olemme onnistuneet!

Marko Salmi