Taloushallinnon kehitysprojektit kasvun ja kannattavuuden tukena

Yrityksen suunnatessa strategiansa kovaan kasvuun tai kannattavuuden kehittämiseen olemme tukena taloushallinnon asiantuntemuksemme avulla.

Taloushallinnon kehitysprojektit

Yrityksen suunnatessa strategiansa kovaan kasvuun tai kannattavuuden kehittämiseen olemme tukena taloushallinnon nykytila-analyysien ja kehitysprojektien avulla.

Taloushallinnon prosessikehitys on yrityksen taloushallinnon sisäisten prosessien, budjetoinnin, projektilaskennan ja raportoinnin kehitystä. Kehitystyön keskeinen tavoite on kehittää raportointia, tehostaa toimintamalleja sekä vapauttaa resursseja liiketoiminnan tueksi.

Taloushallinnon kehityksen hyödyt

 • yrityksen taloushallinnon prosessit tukevat yrityksen liiketoimintaa ja päätöksentekoa
 • talous- ja palkkahallinnon prosessit on suunniteltu ja integroitu mahdollisimman hyvin yrityksen päivittäiseen toimintaan
 • yritys saa aikaan resurssi- ja kustannustehokkuutta sekä mittarit prosessien jatkokehittämiseen
 • tarvittaessa toimimme ulkoistuskumppanina talous- ja palkkahallinnon sekä talousjohdon osa-alueilla.
 • tarvittaessa autamme määrittelemään osaajaprofiilin ja oman taloushallinnon asiantuntijan rekrytoinnissa

Lisäksi avustamme taloushallinnon asiakkaitamme operatiivisten järjestelmien käyttöönotossa sekä niiden integroimisessa Netvisor tai Procountor taloushallinto-ohjelmistoihin.

Taloushallinnon kehitys voidaan jakaa seuraaviin kolmeen vaiheeseen.

1. Talouden nykytila-analyysi

Talouden nykytila-analyysin tarkoitus on kartoittaa yhtiön talouden nykytila sekä havaita mahdolliset riskit ja kehityskohteet. Talouden nykytila-analyysi auttaa myös varmistamaan onko yhtiöllä talouden näkökulmasta toteutuskelpoinen liiketoimintastrategia.

Talouden nykytila-analyysi pitää sisällään mm.:

 • yrityksen keskeisten tunnuslukujen läpikäynti
 • pääoma- ja taserakenteen analysointi
 • yrityksen liiketoimintaan sitoutuneen käyttöpääoman määrän laskeminen
 • rahoitusrakenteen ja siihen liittyvien mahdollisten kovenanttiehtojen läpikäynti sekä rahoituskulujen optimaalisuuden analysoiminen yhtiön taseasema huomioiden
 • yhtiön/konsernin tuloverorakenteen läpikäynti ja havainnot

2. Taloushallinnon prosessien, työkalujen ja vastuualueiden kartoittaminen

Kartoitustyön tarkoituksena on tunnistaa nykyisten talous- ja palkkahallinnon prosessien pullonkaulat, resurssisyöpöt sekä toimintamalleista ja vastuunjaosta syntyvät riskit yrityksen toiminnalle. Taloushallinnon toimintamallien kartoitus on yleensä edellytys talouden ja nykyisten tai uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.

Prosessikehityksen aikana:

 • kartoitetaan talouden prosessit, resurssit ja vastuualueet yrityksen henkilöstön kesken
 • kartoitetaan raportointikäytännöt ja -työkalut, määritellään keskeiset tunnusluvut
 • kartoitetaan yrityksen operatiivisten ohjelmistojen ja talous- ja palkkahallinto-ohjelmiston välisen integraation käyttöönotto tai tiedonsiirron kehitystarve
 • kartoitetaan taloushallinnon raportoinnin tarpeet johtoryhmä -ja sijoittajaraportointia varten
 • tarvittaessa määritellään osaajaprofiilit henkilöstön osaamisen kehittämisen ja tulevien rekrytointien tueksi

3. Taloushallinnon kehitys- ja asiantuntijatehtävät

Analyysi ja kartoitustöistä kerätyn tiedon ja tehtyjen johtopäätöksien avulla taloushallintoa voidaan kehittää suunnitellusti. Autamme kehitys- ja talousasiantuntemuksemme avulla mm.:

Talousjohdon asiantuntijapalvelut

Controller-palvelumme mahdollistaa monipuolisen talousjohdon asiantuntemuksen liiketoimintasi tueksi.

Balancon controller-palvelu skaalautuu joustavasti niin pienemmille kuin suuremmillekin yrityksille. Palvelun sisältöä voidaan skaalata, yhdestä päivästä kuukaudessa aina pariin päivään viikossa varatulla resurssilla.

Lue lisää controller-palvelustamme

Ota yhteyttä, laitetaan yhtiösi taloushallinnon prosessit kuntoon ja tukemaan liiketoimintaasi!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Laitetaan prosessit yhdessä kuntoon tukemaan liiketoimintaasi

Mikko Marttunen

Talousasiantuntija, toimitusjohtaja

040 844 9565
Ota yhteyttä
Sulje

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Laitetaan prosessit yhdessä kuntoon tukemaan liiketoimintaasi

Mikko Marttunen

Talousasiantuntija, toimitusjohtaja

040 844 9565
040 844 9565