Menu

Lomapalkan ja lomarahan kertyminen

Lomakausi lähestyy ja onkin ajankohtaista palautella mieleen, miten lomien pitäminen ja lomarahojen maksaminen vaikuttavat yhtiön tulokseen.

Lomapalkan ja lomarahan kertyminen

 

Työntekijälle maksetaan vuosiloman ajalta vähintään säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut, kuten puhelin- ja autoetu maksetaan loma-ajalta normaalisti. Työntekijöille voidaan maksaa myös lomarahaa. Lomaraha on 50% loma-ajan palkasta.

 

Työntekijälle kertyy lomapäiviä työsuhteen kestosta riippuen joko kaksi tai kaksi ja puoli päivää kuukaudessa. Lomapäiviä vastaava palkka, maksettava lomaraha ja näistä aiheutuvat sivukulut varataan joka kuukausi kirjanpidossa taseeseen. Kun työntekijä pitää loman, puretaan taseeseen kerrytetty pidettyä lomaa vastaava palkkasumma. Siten lomakuukausien tuloslaskelmilla palkkakuluja on huomattavasti vähemmän kuin muina kuukausina.

 

Lomapalkkavaraus

Esimerkiksi jos työpaikan koko henkilöstö olisi heinäkuun lomalla, tuloslaskelmalla palkkakuluna olisi ainoastaan heinäkuun lomapalkkavaraus eli taseeseen kerrytettävä 2-2,5 päivän palkka, lomarahat ja sivukulut. Tästä johtuen yrityksen tulos voisi olla merkittävästi parempi kuin se normaalisti olisi, jos yhtiö pystyisi tekemään lomakuukaudesta huolimatta liikevaihtoa. Yleensä työntekijöiden lomaillessa myös liikevaihtoa kertyy vähemmän, joten lomapalkkojen varaaminen taseeseen ’siirtää’ palkkakulua liikevaihdollisesti heikommilta lomakuukausilta muille kuukausille, kun liikevaihtoa kertyy enemmän.

 

Lomakauden vaikutus yrityksen kassaan

Vaikka lomapalkkavarauksen ansiosta palkkakulut eivät rasita tulosta, tulee yrityksen varautua maksamaan palkat ja lomarahat. Tilanne voi monella toimialalla olla se, että lomista johtuen kassaan tulee normaalia vähemmän rahaa. Ja siitä huolimatta maksettavat palkkakulut ovat puolitoistakertaiset normaaliin kuukauteen verrattuna. Monissa yrityksissä kassan riittäminen lomakuukausien yli onkin jokavuotinen haaste.

 

Lomakuukausien mahdolliseen kassavajeeseen kannattaa varautua hyvissä ajoin. Kassavirtaennusteen avulla voidaan arvioida, riittävätkö yhtiön rahat lomakauden yli. Kun mahdollinen vaje kassassa havaitaan hyvissä ajoin, voidaan esimerkiksi pyytää pankista lyhytaikaista lainaa kattamaan kulut. Tämä tulee monesti edullisemmaksi, kuin ostolaskujen maksujen viivästyttäminen ja tästä aiheutuvien perintäkulujen ja viivästysseuraamuksien maksaminen.

 

Lisätietoa

Mikäli yrityksesi kassan riittävyys lomakaudella arveluttaa, me Balancolla olemme mielellämme avuksi. Kassavirtaennusteen avulla selvitämme, mikä on kassan tilanne lomakuukausina ja avustamme rahoituksen hakemisessa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Suosittelemme lukemaan myös

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tulee eteen tilanteita, joissa tulee määrittää yrityksen arvo. Balancon blogissa tiivistetysti neljä ajankohtaa arvonmäärityksen laatimiselle ja miksi se on suositeltavaa tehdä kunnolla.

Lue lisää »