Etätyöt ovat arkea Balancolla – joustavuus helpottaa arjen ajankäyttöä ja tukee työssä viihtymistä

Etätyön suosio on kasvanut työpaikoilla tieto- ja viestintäteknologian myötä. Tällä hetkellä meitä ravisteleva koronavirus on saanut koko maailman tekemään suuren digiloikan. Etätyötä tehdään nyt paljon myös niissä yrityksissä, joissa se ei aikaisemmin ollut mahdollista. Balancolla etätyö oli osa arkea myös jo ennen tätä poikkeuksellista tilannetta. Vahva etätyökulttuurimme on ollut meille tärkeä voimavara tämän kevään aikana.

Etätyön hyötyjä ja haasteita

Meillä Balancolla uskotaan, että hyvät etätyömahdollisuudet lisäävät työhyvinvointia, mikä taas parantaa osaltaan työtehoa. Etätyön avulla voidaan yhteen sovittaa työ ja vapaa-aikaa parhaalla mahdollisella tavalla säästämällä aikaa mm. työmatkoista. Balancolaisille tehdyn nopean kyselyn perusteella työntekijöistä lähes 97 prosenttia on jossakin kohtaa tehnyt etätyötä.

Balancon toimistot sijaitsevat Vantaalla, Lahdessa ja Helsingissä. Pääkaupunkiseudulla ruuhkat saattavat viedä ison osan päivän tunneista, joten etätyömahdollisuus säästää ennen kaikkea aikaa. Monesti saattaa olla, että etätyöpäivä on viikon tehokkain työpäivä sillä esimerkiksi kotona ei ole niin paljon häiriötekijöitä mitä toimistolla.

Etätyöpäivä mahdollistaa monesti sujuvan ajankäytön varsinkin pienten lasten kanssa, kun päiväkotirumbaan ei tarvitse varata työmatkaa. Tämä helpottaa varmasti koko perheen arkea. Etätyöllä on paljon positiivisia vaikutuksia työntekijän näkökulmasta ja alle on listattu muutamia asioita, miten Balancolla nähdään etätyön plussat ja miinukset.

Etätyön plussat

  • sopivassa suhteessa työrauhaa ja läsnäoloa työyhteisössä
  • työhyvinvoinnin lisääminen
  • työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
  • vaikutusmahdollisuudet oman työn järjestelemiseen
  • ajankäytön tehostaminen työmatkojen osalta
  • säästön polttoainekuluissa (ympäristökuormitus vähenee)

Etätyön miinukset

  • työn ja vapaa-ajan sekoittuminen
  • haasteet esimiestyössä: riittävän tuen, valvonnan ja palautteen puute
  • varhaisen tuen tunnistamatta jättäminen, joka voi johtaa esimerkiksi liialliseen työkuormitukseen

Kuinka usein etätöitä tehdään Balancolla?

Balancolla työntekijät hyödyntävät monipuolisesti etätyömahdollisuuksia. Etätyötä tehdään työntekijästä riippuen kokoaikaisesti, pari kertaa viikossa tai muutaman kerran kuukaudessa. Etätyötä on myös mahdollista tehdä esimerkiksi viikko kerrallaan. Tätä mahdollisuutta on hyödynnetty tehokkaasti kuluneen puolen vuoden aikana, sillä kaikki Balancolaiset ovat halutessaan päässeet hyödyntämään tänä talvikautena Espanjassa sijaitsevaa etätyöpistettä niin työntekoon kuin vapaa-aikaan. Monet ovatkin lentäneet Espanjan auringon alle oman tiiminsä kanssa. Monipuoliset työskentelymahdollisuudet lisäävät työssä viihtymistä ja luovat erityisesti tiimien välistä yhteishenkeä, kun saman katon alla asutaan kokonainen viikko.

Balancolaiset saavat halutessaan hyödyntää Espanjassa sijaitsevaa etätyöpistettä niin työntekoon kuin vapaa-aikaan.

Miten toimiva etätyö mahdollistetaan Balancolla?

Työtehokkuuden täytyy olla myös etänä ollessa samaa luokkaa mitä toimistolla ollessa, joten tämän mahdollistamiseksi työvälineiden tulee olla kunnossa. Työntekijöillä on käytössä läppärit, joissa kaikki tarvittava tieto kulkee mukana pilvipalvelussa. Työkavereihin pidetään pitkin päivää yhteyttä Slack-viestintäkanavan kautta, jonka kautta pystyy osallistumaan myös viikoittaisiin viikkopalavereihin. Myös asiakaspalaverit ja koulutukset ovat mahdollista tehdä etäyhteyden avulla. Loppuvuodesta esimerkiksi osallistuin 500 km päästä maaseudulta Netvisor-koulutukseen, jossa kouluttaja neuvoi ohjelman käyttöä livenä jakamalla oman näyttönsä meille etänä oleville.

Etätyötä tekeville kustannetaan oma näyttö kotiin, joka mahdollistaa myös kahden näytön käyttämisen kotona. Kokoaikaisille etätyöntekijälle puolestaan osallistutaan myös työskentelypisteen kustannusten korvaamiseen.

Etätyöstä sopiminen

Etätyöstä on hyvä keskustella ennen sen aloittamista, jotta työntekijällä ja työnantajalla on yhteinen näkemys etätyön tavoitteista sekä työn sujuvuudesta. Balancolla etätyöskentelyyn kannustetaan ja sitä toivotaan hyödynnettävän mahdollisimman paljon. Etätyön tekemiseen riittää käytännössä ilmoitus omalle tiimille, eikä erillistä lupaa etätyön tekemiseen tarvitse pyytää. Slack-viestintäkanavaan laitetaan myös merkintä, että on etänä, jolloin myös muu työyhteisö tietää kuka on milloinkin töissä/etänä/lomalla. On kuitenkin huomioitavaa, ettei jokaiselle sovi etätyö. Balancolla uusia työntekijöitä on ohjeistettu, että etänä työskentelyn voi aloittaa sitten, kun työntekijä itse kokee sen hyväksi.

Etätyön tulevaisuus Balancolla?

Balanco haluaa kannustaa etätyöhön myös tulevaisuudessa, sillä työn ja vapaa-ajan yhdistäminen ja sen helpottaminen koetaan meillä todella tärkeäksi. Työ tulee tulevaisuudessa olemaan enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta. Balanco haluaa olla mukana mahdollistamassa sitä mm. panostamalla laitteisiin ja järjestelmiin sekä esimiestyön kehittämiseen siten, että myös etänä työskentelevät otetaan tasapuolisesti huomioon. Kevään aikana on myös tarkoitus selvittää työyhteisöltä heidän kokemuksiaan Espanjan etätyöpisteeseen liittyen. Työntekijöiden mielipiteiden pohjalta Balanco tekee päätöksiä siitä, hyödynnetäänkö esimerkiksi Espanjan etätyömahdollisuutta myös tulevaisuudessa.

Haluaisitko Balancolaiseksi? Tutustu avoimiin paikkoihin tai jätä avoin hakemus Rekry-sivuillamme.

Karoliina Karjalainen