Älä jätä yrityksen taloutta lomailemaan kesäksi – Vinkit kassanhallintaan kesällä

Vaikka kesä on usein yrityksille hiljaisempaa lomakautta, ei talouden suunnittelu saisi unohtua silloinkaan. Etenkään, jos yrityksen liiketoiminta hiljenee kesän ajaksi, tai vastakohtaisesti, jos liiketoiminta on hyvin kausiluontoista ja kesä on vilkkainta sesonkia. On tärkeää huomioida etukäteen, miten kesän lomakausi vaikuttaa yrityksen kassavirtaan ja tulokseen.

Vinkit yrityksen kassanhallintaan kesällä

Tässä blogikirjoituksessa jaan vinkkejä yrityksen kassanhallintaan kesällä ja käyn läpi, millainen vaikutus lomapalkoilla ja -rahoilla on yrityksen kassavirtaan ja tulokseen. On hyvä huomioida, että vinkit ovat yleisluontoisia ja tarkemmat suunnitelmat tulisi tehdä aina yrityksen toiminnan luonne huomioon ottaen. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

1. Tee suunnitelma lomakauden varalle
Kesä voi aiheuttaa haasteita yrityksen kassavirralle, kun monet asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat lomalla. Siksi on tärkeää suunnitella etukäteen, miten yrityksesi selviää kesän yli taloudellisesti. Huomioi budjetilla lomakauden vaikutukset ja arvioi, kuinka paljon rahaa yritys tarvitsee kattaakseen kesän ajan kustannukset.

2. Hallitse kassavirtaa
Kesällä voi olla haasteellisempaa hallita kassavirtaa, kun lomakauden vuoksi maksuajat saattavat venyä. Tästä syystä on tärkeää seurata kassavirtoja tarkasti, jotta tiedetään, milloin rahaa tulee ja mihin se menee. On suositeltavaa pitää maksuajat lyhyinä ja käyttää tarvittaessa esimerkiksi laskurahoitusta.

3. Hyödynnä kausiluonteisuutta
Jos yrityksesi liiketoiminta on kausiluontoista, kesä voi olla kulta-aikaa. Hyödynnä sesonkia ja panosta markkinointiin, jotta asiakkaasi löytävät yrityksen tuotteet tai palvelut. Kausiluonteisuudesta huolimatta on tärkeää suunnitella etukäteen, miten kassavirrasta ja taloudesta huolehditaan myös sesongin ulkopuolella.

4. Huomioi henkilöstö ja lomat
Kesälomakaudella henkilöstön poissaolot voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan ja sitä kautta myös talouteen. On tärkeää varmistaa, että yrityksesi pystyy toimimaan myös lomakauden aikana. Suunnittele henkilöstön lomat etukäteen ja varmista resurssit lomien ajaksi. Kassavirran kannalta on tärkeää huomioida se, milloin työntekijöiden lomapalkat ja -rahat maksetaan. Kassavirrallinen vaikutus vakituisen henkilöstön lomapalkkojen ja lomarahojen maksamisella samaan aikaan kesätyöntekijöille maksettavien palkkojen kanssa voi olla hyvinkin suuri.

Lomapalkan ja -rahan vaikutus tuloslaskelmaan ja kassaan

Lomapalkat ja lomaraha ovat ajankohtaisia aiheita, kun puhutaan työntekijöiden lomista ja yrityksen taloudesta.

Lomapalkka on työntekijän palkkaa, jota kertyy työsuhteen aikana ja joka maksetaan työntekijälle loman ajalta. Lomaraha taas on yleensä 50 % lomapalkasta, jonka maksaminen perustuu työehtosopimukseen tai sopimukseen työnantajan ja työntekijän välillä. Lomapalkka maksetaan normaalisti ennen loman alkamista ja lomarahan maksamisen ajankohta riippuu joko työehtosopimuksesta tai erikseen sovittuna ajankohtana.

Lomapalkan ja lomarahan vaikutus tuloslaskelmaan riippuu siitä, miten ne on kirjattu yrityksen kirjanpitoon. Esimerkiksi meillä Balancolla lomapalkkajaksotus tehdään kirjanpitoon kuukausittain, eli lomapalkat ja -rahat kirjataan loman kertymisen perusteella. Lomakertymät huomioidaan tällöin kuluna tuloslaskelmalla ja lomapalkkavelkana taseessa. Lomia pidettäessä ja lomapalkkaa maksettaessa puretaan lomapalkkavelkaa, jolloin vaikutus tuloslaskelmalla on positiivinen. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että vaikka tuloslaskelmalla vaikutus olisi positiivinen, on sen kassavaikutus negatiivinen.

Lomaileville työntekijöille maksettavan loma-ajalta palkan kassavaikutus on käytännössä normaalipalkkaa vastaava. Mikäli työntekijät ovat oikeutettuja lomarahaan, maksetaan lomaraha lomapalkan lisäksi. Tämän kassavaikutus on vielä 0,5 kertainen normaalista palkkakulusta. Vakituisen työntekijän lomapalkan ja lomarahan vaikutus kassaan on siis noin 1,5 kertainen verrattuna normaaliin kuukauteen. Mikäli työntekijälle on palkattu myös kesäloman ajaksi sijainen, tulee huomioida myös tämän palkkakulu.

Varaudu kesälomasesonkiin laatimalla ennusteet

Varaudutaan yhdessä yrityksesi lomakauteen laatimalla tulos-, tase- ja kassaennusteet. Asiantuntijamme ovat apunasi kaikissa taloushallinnon asioissa.

Heli Markkanen