Kulujen edelleenveloitus arvonlisäverotuksessa

Jos teet yrityksessäsi palveluiden läpilaskutusta, kannattaa lukea talousasiantuntijamme kirjoitus kulujen edelleenveloituksesta arvonlisäverotuksessa.

Omien kulujen ja toisen puolesta maksettujen arvonlisäverokohtelu

Arvonlisäverokohtelua määritettäessä on tärkeää erottaa, onko kyseessä omaan liiketoimintaan sisältyvät kulut vai toisen yrityksen puolesta maksetut kulut. Arvonlisäverokohtelu poikkeaa näissä tapauksissa toisistaan.

Myynnistä suoritettava arvonlisävero lasketaan sovellettavan verokannan mukaisena osuutena veron perusteesta. Veron perusteeseen kuuluvia hinnan lisiä ovat esimerkiksi laskutuslisät, pakkausmaksut, kuljetus- ja postimaksut sekä postiennakkomaksut. Myös matkakustannukset, päivärahat ja mahdollisesti myyjän laskulle lisäämä palkkio kuuluvat veron perusteeseen eli ne laskutetaan samalla arvonlisäverokannalla kuin pääsuorite. Hinnan lisiin käytetään samaa arvonlisäverokantaa kuin pääsuoritteeseen, vaikka ne laskutettaisiin eri laskulla kuin pääsuorite. Sen sijaan veron perusteeseen kuulumattomia eriä ovat myyntiin liittyvät osamaksukorot tai viivästyskorot. Nämä ovat verottomia, koska ne katsotaan vastikkeeksi rahoituspalvelusta.

Huomioi arvonlisävero edelleenlaskutuksessa

 Poikkeuksen edellä mainittuun sääntöön muodostaa tuore korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO:2017:192). Sen mukaan verottomien terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden edelleenmyynti on arvonlisäverotonta, vaikka edelleenmyyjällä ei ole yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista lupaa.

Arvonlisäverovelvollisuus ja vähennysoikeus

Jos edelleenlaskuttaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, hän ei saa lisätä edelleenlaskutettavaan kuluun arvonlisäveroa. Silloin myöskään ostaja ei saa vähentää arvonlisäveroa. Poikkeuksen tästä muodostavat ostetut energiahyödykkeet. Niistä verovelvollinen saa tehdä vähennyksen silloinkin, kun ne sisältyvät kiinteistön verottomaan vuokraan tai vastikkeeseen. Ulkomailla aiheutuneiden kulujen edelleenveloituksesta voi syntyä ongelmatilanteita, jotka voivat johtaa jopa edelleenveloittajan rekisteröintivelvollisuuteen kulujen myyntimaassa.

Artikkelia päivitetty 15.2.2021

Heräsikö kysyttävää?

Talousasiantuntijamme antavat asiantuntevaa konsultaatiota laskujen oikean arvonlisäveromenettelyn suhteen. Tutustu kattaviin talouden asiantuntijapalveluihimme.

Essi Niemikorpi