Mikä vaikutus laskutuksella on liiketoimintaan ja miten sillä voidaan helpottaa yrityksen arkea? – Vinkit laskutuksen tehostamiseen

Riippumatta siitä onko kyseessä kuluttaja- vai yritysasiakas, nykypäivänä asiakkaat suosivat laskutusta maksutapana, sillä se mahdollistaa helpon ostamisen milloin tahansa. Tuotteita tai palveluita tarjoavalle yritykselle laskutuksesta voi kuitenkin muodostua rasite, jos laskutusprosessia ei ole hiottu sujuvaksi ja myyntisaatavia roikkuu vielä kuukausia kaupanteon jälkeen. Tehokkaan laskutuksen ja reskontran hallinnan avulla yrityksen kassavirta on tasaisempaa, maksukyvyn ylläpitäminen helpottuu, ja talouden ennustaminen on luotettavampaa.

Laskutuksen vaikutus kassavirtaan, maksukykyyn ja yrityksen talouden hallintaan

Nopea ja tasainen laskutusrytmi on yrityksen talouden ylläpitämisen ja ennen kaikkea ennustamisen kannalta tärkeää. Kun laskutus hoidetaan tehokkaasti mahdollisimman pian myytyjen tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta, varmistetaan myös myyntisaatavien kotiutus yrityksen tilille nopeammin. Tällöin vältytään tilanteilta, joissa laskutuksen laahatessa tilin saldo voi vaihdella merkittävästikin kuukauden aikana. Näin yrityksen maksukyky pysyy tasaisena ja myös omat ostovelat saadaan kuitattua ajallaan.

Nopea ja tasainen laskutus parantaa yrityksen talouden hallintaa ja ennustettavuutta, joiden merkitys korostuu varsinkin yrityksissä, joilla on kovia kasvutavoitteita. Kun myyntisaatavien seuranta on ajan tasalla, voidaan luotettavasti tarkastella, miten myyntiaste on kehittynyt kuluneiden kuukausien aikana ja miten se ennusteen mukaan tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Miten laskutusjärjestelmillä voidaan tehostaa kassan kiertoa?

Yleisimmät taloushallinnon ohjelmistot tarjoavat monipuolisia ja helppokäyttöisiä toiminnallisuuksia yrityksen laskutuksen ja seurannan tehostamiseksi. Ohjelmistoilla voidaan laskuttaa niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin Suomessa ja kansainvälisesti. Ohjelmistojen omat laskutustoiminnot ovat hyvin helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisiä jo sellaisenaankin, jonka lisäksi monissa ohjelmistoissa on valmiita lisätoiminnallisuuksia, jotka helpottavat laskujen laadintaa entisestään.

Esimeriksi asiakas- ja tuoterekisteriteitä hyödyntämällä laskutusjärjestelmään voidaan luoda valmiita asiakkaita ja tuotteita, jotka laskutusvaiheessa lisätään laskupohjalle suoraan oikeilla tiedoilla. Asetuksista saadaan myös määritettyä valmiiksi oletusmaksuehdot, viivästyskorot, arvolisäverot ja niiden poikkeukset sekä muut laskuille halutut lisätiedot. Näin jokaista yksityiskohtaa ei tarvitse lisätä jokaiselle laskulle manuaalisesti, vaan aikaa säästyy ja virheiden mahdollisuus pienenee. Jotta voidaan välttyä mahdollisilta luottotappioilta, on myyntisaatavien aktiivinen seuranta tärkeää. Laskutusjärjestelmää käytettäessä myyntisaatavien seuranta onnistuu suoraan järjestelmän raporteilta. Koontinäkymän ansioista erääntyneet saatavat ovat helposti tarkistettavissa ja maksumuistutusten lähettäminen sekä tarvittaessa perintään siirto onnistuvat nopeasti parilla klikkauksella. Raporteilta nähdään myös millä aikajänteellä tehtyjen kauppojen eurot ovat kotiutumassa.

Laskutusohjelmistoja voi yhdistää myös yritysten omiin ohjelmistoihin rajapintoja hyödyntäen, jolloin tietoja voidaan siirtää eri ohjelmien välillä automaattisesti ilman käsin tehtävää manuaalista työtä. Näin vanhanaikainen esimerkiksi Excel-pohjilla tehtävä laskutus jää historiaan, ja jatkossa se hoituu nopeasti ja vaivattomasti.

Ulkoistettu laskutus ja saatavien seuranta tukemaan yrityksen kasvutavoitteita

Laskutuksen ulkoistamalla voit maksimoida prosessin tehokkuuden ja samalla vapauttaa työntekijöiden kallisarvioista aikaa, kun palveluntarjoaja huolehtii asiakkaiden ajantasaisen laskutuksen ja saatavien seurannan.

Balancon taloushallinnon tukipalvelut ovat erikoistuneet avustamaan asiakkaitamme laskutuksessa ja saatavien seurannassa yhdessä asiakkaan kanssa räätälöidyllä tavalla. Tavoitteemme on tukea asiakkaidemme kasvua luomalla toimivat taloushallinnon rutiinit. Tarvittaessa pystymme hoitamaan koko prosessin laskujen laadinnasta, lähetyksestä, seurannasta, maksumuistutuksiin ja perintään saakka. Palvelua tuotetaan eri toimialoille riippumatta yrityksen koosta. Räätälöimme toimintamallit aina asiakaskohtaisesti, jotta jokainen asiakkaamme saa parhaan mahdollisen palvelun ja ratkaisut taloushallintoon.

Janni Saarinen