Miten korona on vaikuttanut balancolaisten työarkeen?

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna 2020 uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Meidän balancolaisten työarjessa epidemia on näkynyt selkeimmin etätyöskentelynä maaliskuusta 2020 lähtien. Tässä blogikirjoituksessa omia ajatuksiaan etätyöskentelystä sekä uuden työn aloittamisesta koronan keskellä jakavat kirjanpitäjämme Tiia ja Sanna.

Etätöihin siirtyminen ja uuden työn aloittaminen korona-aikaan

Suurin osa balancolaisista on tehnyt etätöitä jo ennen epidemiaa, ja työvälineemme sekä työskentelytapamme onneksi mahdollistivat koko työyhteisön siirtymisen etätyöskentelyyn hyvin nopealla aikataululla. Tästä huolimatta viimeisen reilun vuoden aikana tapahtunut muutos on ollut meille iso. Osalle balancolaisista etätöihin siirtyminen maaliskuussa 2020 vaati totuttelua, sillä aikaisemmista yrityksistä huolimatta se oli tuntunut itselle haastavalta. Nyt ei ollut vaihtoehtoja.

Tiia kertoo, että tilanteeseen oli vain sopeuduttava, ja pian etätyö alkoi sujua myös kotona: ”Työnantajan puolesta tähän oli kaikki edellytykset ja puitteet jo valmiina, olimmehan 100% sähköinen tilitoimisto jo paljon ennen koronaa. Työnantaja tuki siirtymävaiheessa hyvin. Kaikki tarvittavat välineet työn tekemiseen sai toimistolta matkaan, ja autottomille niitä tarjouduttiin jopa tuomaan kotiin asti!”

Uudessa työpaikassa aloittaminen on aina jännittävää ja nyt korona on tuonut siihen vielä omat lisämausteensa. Sanna aloitti meillä kirjanpitäjänä lokakuussa 2020 ja on tutustunut uusiin työkavereihin pääasiassa etäyhteyden avulla. Kun suurin osa työyhteisöstä työskentelee etänä, ei uusia työkavereita pääse näkemään ja tutustumaan kasvotusten. Sanna kokee, että poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta uusiin työkavereihin tutustuminen on onnistunut: ”Järjestettyjen yllärikahvien ja muiden yhteisten hetkien myötä on päässyt tutustumaan talon sisällä muihinkin, joiden kanssa ei välttämättä aktiivisesti muuten tee töitä”

Työyhteisömme on aina ollut tiivis ja yhteistyötä on tehty aktiivisesti yli tiimirajojen. Tällä hetkellä Slack-viestit, Teams-palaverit ja puhelut ovat osa jokapäiväistä työntekoamme ja yhteisöllisyyden ylläpitämistä. Tiia kuitenkin muistuttaa, että vaikka tiedonkulku ei vaadi fyysistä läsnäoloa, niin panostamista se vaatii. Kun työskentelee fyysisesti erillään muista, on tärkeää osata sekä kysyä että jakaa tietoa aktiivisesti.

Hyvät työkaverit ja huono huumori auttavat

Haastavasta tilanteesta huolimatta olemme pyrkineet löytämään tästä myös positiivisia puolia. Etätöihin siirryttäessä perustimme Slackiin oman kahvihuone -kanavan, jossa keskustelu on ollut aktiivista. Balancon oma työyhteisötoimikunta on tehnyt hienoa työtä yhteisöllisyytemme eteen järjestämällä Slackissa säännöllisesti muun muassa erilaisia leikkimielisiä aktiviteetteja, keskusteluja ja kyselyitä. Sannan mukaan osallistuminen etänä yhteisiin keskusteluihin, kyselyihin ja muihin hetkiin on ollut tosi helppoa työyhteisötoimikunnan aktiivisen osallistamisen myötä. ”Kerro kolme faktaa itsestäsi” -tyyppisiin kysymyksiin on helppo osallistua muiden mukana ja siitä se aktiivinen osallistuminen kaikkeen muuhunkin sitten lähtee.

Tiian mielestä viime vuoden kevät hitsasi meitä entistä vahvemmin yhteen. Balancoa ja balancolaisten asennetta kuvaa hyvin Tiian sanat: ”Hyvät työkaverit ja huono huumori auttavat monessa tilanteessa, myös koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa. ”

Karoliina Karjalainen