Mistä lomapalkkani muodostuu?

Lomapalkan laskenta vaihtelee palkkausmuodon, työehtosopimuksen ja työsopimuksen mukaan.

Vuosilomalaki määrittelee kolme eri tapaa laskea vuosilomapalkka:

Kuukausipalkka: kuukausipalkka / 25 = yhden lomapäivän á-hinta

Prosenttiperusteinen lomapalkka: ansiot lomanmääräytymisvuotena, 1.4.-31.3., lasketaan yhteen ja kerrotaan prosentilla, joka määräytyy työsuhteen pituuden sekä työehtosopimuksen mukaan.

Tuntipalkkalaiset, joihin sovelletaan 14 päivän ansaintasääntöä: lomanmääräytymisvuodelta lasketaan keskimääräinen päivä- tai tuntipalkka, joka saadaan jakamalla työssäoloajan palkka tehtyjen työpäivien/-tuntien lukumäärällä. Saatu keskipäiväpalkka/keskituntiansio kerrotaan vuosilomalain lomapäivien lukumäärää vastaavalla kertoimella.