Tehdäänkö palkoista yhä vuosi-ilmoituksia?

Ei tehdä. Tulorekisterin tultua käyttöön vuonna 2019, Verohallinto saa tiedot vuoden aikana maksetuista suorituksista suoraan tulorekisteristä. Palkat, matkalaskut ja muut ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkan maksamisesta.