Yritysrahoituksen tuet koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin

Kokosimme yhteenvedon tukirahoitusratkaisuista joita Business Finland ja Finnvera voivat tarjoa yrityksille koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin.

Tukirahoitukset koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin

Suomella on edessään mitä suurimmalla todennäköisyydellä taantuma, jonka syvyyteen vaikuttaa koronaviruksen käyttäytymisen ohella myös hallituksen ja keskuspankkien kyky reagoida.

Kokosimme yhteenvedon millaisia rahoituksen tukipaketteja Business Finland ja Finnvera voivat tarjoa yrityksille koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin.

Business Finland

Business Finland lanseeraa torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet, keskisuuret ja midcap-yritykset (6-250 työntekijää) voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin ja vähintäänkin lieventää talousvaikutuksia.

Rahoituksen avulla yritykset voivat suunnitella uusia liiketoimintoja tai vaihtoehtoisesti korvaavia toimitusketjuja. Rahoitus antaa myös mahdollisuuden selvittää tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja toki sen jälkeenkin.

Lisärahoitusta on suunnattu toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa.

Koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien vähentämiseksi tehtyjä uusia rahoituspalveluja ovat Esiselvitysrahoitus ja Kehittämisavustus -liiketoiminnan häiriötilanteissa. Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi siten, että sen ulkopuolelle on rajattu suuri yritys (liikevaihto > 300M €), toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö tai yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

Esiselvitysrahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen esimerkiksi uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja, tuotannon organisoimista sekä työn muutoksesta johtuvien uusien toimintatapojen kehittämistä koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Esiselvitykseen saatava rahoitus on suuruudeltaan enintään 10.000 euroa. Esiselvityksessä rahoituksen osuus koko projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista on 80 % ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä.

Kehittämisavustuksella yritys voi kehittää niitä asioita, joita se on tunnistanut (esiselvityksellä) ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden seurauksena yritykselle pitää syntyä uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Kehittämisavustus on rahoitukseltaan enintään 100.000 euroa. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat projektille jyvitetyt yrityksen omat palkkakustannukset sivukuluineen sekä projektille ostettavat palvelut. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään flat rate, joka on 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

Lisätietoa torstaina 19.3.2020 lanseerattavista palveluista Business Finlandilla: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Finnvera

Finnvera auttaa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa yhdessä rahoituslaitosten kanssa. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Tarkoitus on kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee toki olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Finnvera suosittelee ottamaan ensin yhteyttä omaan pankkiin lisärahoitustarpeesta tai sopimaan tarvittavista maksujärjestelyistä. Finnvera mahdollistaa sitten pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Jos Finnvera on jo taannut yhtiön pankkilainan, myöntää Finnvera pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Finnvera myöntää hakemuksesta kuuden kuukauden lyhennysvapaata jo olemassa oleviin suoriin Finnvera-lainoihin. Lyhennysvapaan aikana maksettavaksi tulevat vain korot ja kulut. Lainan korkoa tai takauksen marginaalia ei koroteta, jos vastuu on enintään 300 000 euroa.

Alkutakauksella ja pk-takauksella yritys voi helpottaa koronaviruksen aiheuttamia käyttöpääomatarpeitaan. Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille ja pk-takaus yli kolme vuotta toimineille. Pk-takauksella voidaan kattaa korkeintaan 150 000 euron laina. Pk-takaus on lisäksi edelleen käytettävissä kasvuhakuisten pk-yritysten investointien ja käyttöpääoman rahoitukseen.

Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi erilaisiin pk-yritysten kotimaisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin, käyttöpääomaan tai liiketoiminta- tai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen. Finnvera-takauksen avulla voidaan taata myös pk-yritysten koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus ei sovellu yrityksen tilanteeseen. Takauksen osuus luotosta tai muusta rahoitussitoumuksesta on yleensä 50-80 %.

Lisätietoa Finnveran lainavakuuksista asiointipalvelusta https://online.finnvera.fi/

ELY-Keskuksen poikkeusrahoitus ja muut avustukset

Tiistaina 31.3.2020 avautui uusi avustusmuoto yrityksille, jotka työllistävät 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta. Yksinyrittäjät eivät kuulu tukiohjelman piiriin (valmisteilla oma erillinen tukiohjelma kuntien myöntämänä).

Tilanneanalyysilla yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Avustus voi olla enintään 80 prosenttia laskennallisista kustannuksista, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Ennakkona sitä voi saada enintään 70 prosenttia.

Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Avustuksen summa tulee olemaan 80 prosenttia laskennallisista kuluista ja maksimissaan 100 000 euroa suhteutettuna yrityksen toiminnan laajuuteen.

Avustusta voi saada esimerkiksi palkkakustannuksiin, jotka lasketaan vakiosummalla 2 000 euron palkkakustannuksella, sekä välillisiin kustannuksiin, jotka lasketaan enintään 50 prosentin laskennallisista palkkamenoista.

ELY-keskusten muita yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti.

Lisätietoa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/palvelut

Yksinyrittäjien tuet

Yksinyrittäjän toimintatuki

Yksinyrittäjät hakevat ensisijaisesti toimintatukea omasta kunnastaan. Tuen summa on 2000 euroa. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä,eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjän työttömyysturva

2000 euron tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa.

Jotta saat yrittäjän työmarkkinatukea sinun täytyy ilmoittautua ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin, jos päätoiminen työskentelysi yrityksessä on päättynyt koronan vuoksi tai yrittäjätulosi ovat pienentyneet alle 1089,67 euroon kuukaudessa. TE-toimiston ohjeet klikkaamalla tätä linkkiä.

Me Balancolla olemme yrittäjän tukena myös erikoistilanteissa

Alä epäröi kysyä apua yrityksesi maksuvalmiuden ja rahoittamiseen liittyvissä. Ota yhteyttä. Ratkaistaan asiat yhdessä!

Aki Karppinen