Kun Teppo Heikkinen tuli toimitusjohtajaksi Lataamo Groupiin, tarvitsi hän apua Lataamo-konsernin taloushallinnon kehittämiseksi. Yrityksen toimintaan tarvittiin lisää tehokkuutta ja suoraviivaisuutta. Hän etsi taloushallinnonkonsulttia ja neuvonantajaa, jonka kanssa voisi kiertelemättä ja suorapuheisesti päästä nopeasti eteenpäin.

Talousasiamiehen asiantuntemuksella lisää tehokkuutta ja suoraviivaisuutta

Kartoitettuaan saatavilla olevia mahdollisuuksia, hän tapasi bisnestuttavansa suosituksesta Balancon talousasiamies Mikko Marttusen. Alusta alkaen tapaamisissa oli selvää, että miehet ajattelivat liiketoiminnasta ja eteenpäin menemisen mahdollisuuksista hyvin samansuuntaisesti. Heikkiselle syntyi luottamus siihen, että Balancon kanssa kehitysprojekti paitsi onnistuisi, myös voisi ylittää tavoitteensa.

Taloushallinnon neuvot ovat kullanarvoisia

Olemassa olevien taloushallinnon prosessien kehittäminen muuttui projektin aikana haastavaksi koko yritystä koskevaksi puoli vuotta kestäväksi muutos- ja kehitysprojektiksi. Rima tavoitteille oli asetettu korkealle ja se ylittyi selvästi.

”Yhteistyömme oli hyvin hedelmällistä, koska Mikko on niin asiantunteva ja asiakkaansa asiat omakseen ottava. Suorapuheisena kaverina hän ei myöskään jätä vaikeita asioita käsittelemättä. Ulkopuolelta asiat näkee usein kirkkaammin kuin päivittäisen työn parista”, Teppo Heikkinen kertoo. ”Osana projektia tarvitsimme vuokratalouspäällikön muutamaksi kuukaudeksi ja apua rekrytointiprosessiin. Tästäkin tehtävästä Mikko selvisi erinomaisesti.”

Yhteistyön sisältöä ja lopputuloksia:

  • Taloushallinnon Nykytila-analyysi sekä projektin lopullinen tavoiteasetanta yhtiön toimivan johdon kanssa
  • Uuden toiminnanohjaus- ja projektinhallintaohjelmiston integroimisessa kirjanpito- ja raportointijärjestelmään määrittelyssä avustaminen. Ohjelmiston käyttöönottovaiheessa päävastuu taloushallinto-osiosta.
  • Projektilaskennan käytänteiden selkiyttäminen sekä projektien jälkilaskennan käyttöönotto
  • Kassaennustetyökalun tekeminen ja käyttöönotto
  • Talouspäällikön osaamisprofiilin määritteleminen, rekrytoinnissa avustaminen ja perehdytys. Talouspäällikön tehtävät siirtymäajan yli (3kk vuokratalouspäällikkönä toimiminen)
  • Taloushallinnon käytäntöjen ja raportoinnin yhtenäistäminen Lataamo Group konsernissa. Tavoitteena luotettava ja täysin vertailukelpoinen talousraportointi
  • Lataamon yhtiörakenteen yksinkertaistaminen (suunnitelma, laskelmat + toteutukseen osallistuminen)

Balanco kolmella sanalla

Asiantunteva, suorapuheinen ja aikaansaava.

Mikä Lataamo?

Lataamo Group on kasvava ja kannattava markkinointitoimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen luovia ja vaikuttavia ratkaisuita kaikkiin markkinoinnin tarpeisiin. Se tarjoaa pitkälle erikoistuneita palveluja kaikilla tapahtumamarkkinoinnin osa-alueilla. Lataamo on erikoistunut luomaan vaikuttavia tavoitteellisia kohtaamisia yritysten, brändien ja ihmisten välille – hetkiä, jotka syventyvät ensitapaamisesta asiakkuuksiksi ja pitkäaikaisiksi kumppanuuksiksi.

www.lataamo.fi

Balanco asiakkaidemme kertomana

Amak Oy - Tilitoimiston vaihtaminen oli odotettua helpompaa

Kun Teemu Vaistila otti veljensä kanssa perheyhtiö Amak Oy:n vedettäväkseen, oli hyvä aika tarkastella yrityksen kaikkia prosesseja. Tuotantotaloutta ja yrityslaskentaa opiskellut Vaistila halusi digitalisoida myös taloushallinnon prosessit ja kaipasi samalla tilitoimistokumppania, jonka kanssa voisi sparrailla avoimesti taloudenpidon käytännöistä.

Poseidon Helsinki Oy: "Uusi yritysidea vaati uudenlaista tilitoimistokumppanuutta"

”Aiemmin käyttämäni tilitoimisto sopi mainiosti peruskirjanpitotyyppisen liiketoiminnan taloushallintoon. Kun aloitimme Poseidonin, kävi selväksi, että varsinkin alkuvaiheen toimintaan tulee sisältymään paljon konsultointityyppistä tekemistä erityisesti verottajan kanssa asioinnissa. Tässä yhteydessä silloinen tilitoimistomme ilmoitti itse meille, että siihen heidän ammattitaitonsa ei riitä. Kyselin alalla toimivilta kollegoiltani suosituksia mahdolliseksi uudeksi tilitoimistoksi ja sitä kautta tapasimme Balancon.”

Lataamo Group Oy - Talousasiantuntijan näkemyksellä lisää tehokkuutta ja suoraviivaisuutta

Kun Teppo Heikkinen tuli toimitusjohtajaksi Lataamo Groupiin, tarvitsi hän apua Lataamo-konsernin taloushallinnon kehittämiseksi. Yrityksen toimintaan tarvittiin lisää tehokkuutta ja suoraviivaisuutta. Hän etsi taloushallinnon konsulttia ja neuvonantajaa, jonka kanssa voisi kiertelemättä ja suorapuheisesti päästä nopeasti eteenpäin.

A Class Concepts Oy: Suoraan talousasiaan ilman ammattislangia!

Ostettuaan kauneudenhoitoalalla toimivan A Class Concepts Oy:n, toimitusjohtaja Tommi Hänninen analysoi yhtiön käyttämät palveluntarjoajat ja palvelut huolellisesti. Taloushallinto oli pitkälti ulkoistettu, mutta hän havaitsi nopeasti yhteyden palveluntarjoajaan olevan varsin etäinen. Erityisesti tulosraportoinnin hitaus harmitti. Hän halusi ihmisläheisemmän, keskustelevamman ja arjessa mukana olevan toimijan. Toiveissa oli raportoinnin digitalisoiminen ja mahdollisimman reaaliaikaisen datan saaminen.

Ukkoset Oy: Kirjanpidon raporttien ja talouslukujen taustat selväksi

Ukkoset Oy:n toimitusjohtaja Jere Törmänen oli tuskastunut tilitoimistonsa palvelemattomuuteen ja suureen vaihtuvuuteen tilitoimiston henkilöstössä. Toimiston tarjoama Online-järjestelmä toimi sinänsä hyvin, mutta talouslukujen sekä kirjanpidon raporttien tulkinta ja jopa niiden oikeellisuuden tarkastelu jäivät Törmäsen kontolle. Pienyritykselle, jonka ydinbisnestä taloushallinto ei kuitenkaan ole, tämä muodostui taakaksi ja ylimääräiseksi stressinaiheuttajaksi. Kuultuaan Balancon erilaisesta toimintatavasta yrittäjätuttavaltaan, Jere Törmänen otti yhteyttä Balancoon. Jo ensitapaamisesta alkaen kävi selväksi, että tilitoimisto voi todellakin olla henkilökohtaisempi, palvelevampi ja sparraavampi hyvin hoidetun peruskirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi.

SähköSaneeraus Finland Oy: Halusin taloushallinnon yhteistyökumppanin, joka auttaisi minua onnistumaan

”Sähköiset taloushallinnonjärjestelmät toimivat niin kuin niiden pitikin, mutta inhimillinen kontakti puuttui oikeastaan täysin. Minulla oli tunne, että jäin täysin yksin taloushallinnon päätösteni kanssa ja joskus jopa viranomaisasiat jäivät hoitamatta. ”Kun Balanco Accounting otti minuun yhteyttä, olin heti kiinnostunut. Halusin löytää yhteistyökumppanin, jonka kanssa asiat sujuisivat mutkattomasti ja joka sparraisi ja neuvoisi minua tilinpidossa. Ehkä jopa kyseenalaistaisi päätöksiäni.

Ota yhteyttä

Voit soittaa talousasiamiehellemme tai jättä oheisen lomakkeen kautta yhteydenottopyynnön. Olemme pian yhteydessä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.