Nuoren urheilijan talous – Taloudellinen turva tulevaan ja tähän hetkeen

Nuoren urheilijan taloudellinen turva

Miltä näyttää nuoren urheilijan talous? Tässä blogisarjassa Balancon kummiurheilija, 21-vuotias korkeushyppääjä Venla Pulkkanen kertoo urheilijan arjestaan ja käsittelee urheilijan talouteen liittyviä teemoja. Venlan esittelyn pääset lukemaan täältä.

Kuluneen vuoden aikana olen tässä blogisarjassa käsitellyt nuoren urheilijan talouteen liittyviä teemoja. On ollut antoisaa perehtyä aiheeseen urheilijan näkökulmasta Balancon asiantuntijoiden avustuksella. Koen, että oman urheilun talouden rakentamiseen ja hallintaan liittyvä tietoisuus, oppiminen ja kehittyvät taloustaidot luovat arvokasta pohjaa tulevaisuuteen. Huipulle tähtäävän nuoren kohdalla urheilu on tyypillisesti arvojen ja tavoitteiden listalla korkealla, jolloin siihen on hyvä olla valmis panostamaan myös taloudellisesti. Urheilijan ja urheilusuorituksen näkökulmasta hyvinvoinnin ja terveyden vaaliminen voidaan nähdä sijoituksena urheilutulosten kohenemiseen, sillä keho ja siihen yhdistyvä mieli ovat urheilijan ammatin tärkeimpiä työvälineitä. Toisaalta panostaminen uran kehitykseen esimerkiksi ulkomaan leiritysten, kansainvälisten kilpailumatkojen ja laadukkaan valmentautumisen myötä avaa ovia eteenpäin ja on niin ikään järkevää rahankäyttöä omien tavoitteiden suunnassa. Rahallisen panostuksen voi saada parhaassa tapauksessa takaisin myös taloudellisesti, mutta ennen kaikkea kokemusten, saavutusten ja urheilun tarjoaman kasvun muodossa.

Urheilu-uralta pääomaa tulevaisuuteen

On hyvä pohtia, missä vaiheessa urheilu-uraa on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista alkaa miettiä, miten rakentaa taloudellinen turva ja säästää tulevan varalle. Urheilijalle tärkeintä on tässä hetkessä toteutettava laadukas ja taloudellisesti huoleton arki, mutta jo nuorena olisi hyvä jollain tasolla tutustua aiheeseen ja kehittää omaa osaamista erityisesti tulevaisuutta ajatellen. Varsinkin ammattiurheilusta haaveilevan on hyvä alkaa sisäistämään sen vaatimaa ajatusmaailmaa ja olla kiinnostunut paitsi tämän hetken taloudellisten resurssien turvaamisesta, myös tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.

Taloustaitojen kehittämisen ohella on toisaalta hyvä muistaa, että urheilun kartuttama pääoma on jo itsessään arvokasta. Ainutlaatuiset tilanteet, julkinen esiintyminen, urheilumaailmassa verkostoituminen ja muu pitkäjänteinen toiminta omien tavoitteiden suunnassa kasvattavat nuorta urheilijaa valtavasti ja lähes huomaamatta. Näkemykseni mukaan olisi arvokasta jo varhaisessa vaiheessa tiedostaa tämä urheilun tarjoama kokonaisvaltainen kehityksen ympäristö, jolloin koetut jännittävätkin tilanteet ja esimerkiksi uusien ihmisten kohtaaminen osattaisiin nähdä olennaisena osana paitsi urheilijana, myös ihmisenä kasvamista. Urheilusta saatavat opit ja itsetuntemusta kehittävät kokemukset tarjoavat arvokkaan pohjan myös urheilu-uran jälkeisessä elämässä menestymiselle.

Taloudellinen turva ja toimeentulo urheilu-uran jälkeen

Urheilu-ura on moniin muihin työuriin verrattuna lyhyt ja taloudellisen toimeentulon näkökulmasta lähtökohtana on tyypillisesti toisen työuran toteuttaminen urheilun jälkeen tai mahdollisesti jo osittain urheilu-uran aikana. Lajista riippuen urheilun tuomat tulot voivat tukea urasiirtymän vaiheessa tai joissakin lajeissa jopa mahdollistaa suhteellisen turvatun elämän myös urheilu-uran jälkeen. Yleisurheilussakin uskoisin maailman absoluuttisella huipulla vuodesta toiseen menestyvien ja talouttaan järkevästi hallinnoivien urheilijoiden onnistuvan kerryttämään varallisuutta ja rakentamaan itselleen tulevaisuuden turvaa säästämällä ja sijoittamalla.

Edellisessä blogikirjoituksessa tutustuin yrittäjyyteen urheilijana ja toisaalta myös urheilijarahaston mahdollisuuksiin. Urheilutoimintaa varten perustetun yrityksen varallisuutta hallinnoimalla tai urheilutuloja valmennusrahastosta urheilijarahastoon säännöllisesti siirtämällä voi olla suunnitelmallinen myös säästämisen näkökulmasta. Tämä toki vaatii merkittäviä urheilutuloja siten, että rahaa jää yli optimaalisesti toteutettujen urheilusuunnitelmien jälkeenkin, mikä voidaan nähdä uran huippuvaiheelle tyypillisempänä tilanteena. Silti koen, että asioihin on hyvä tutustua jo varhain ja mahdollisesti aloittaakin säästämistä ja sijoittamista, jos siihen on pienelläkin summalla mahdollisuus.

Taloudellista resilienssiä uran eri vaiheisiin

Urheilijana säästäminen ja sijoittaminen voidaan nähdä varautumisena urheilu-uran jälkeiseen elämään, mutta mielestäni nuorelle urheilijalle tätäkin tärkeämpää on osata varautua uran erilaisiin vaiheisiin. Jokaisen pitkäjänteisesti töitä tekevän urheilijan uralle kuuluu urheilullisesti hyviä kausia ja myös vaikeampia ajanjaksoja. Urheilullinen menestyminen vaikuttaa tarjolla olevaan taloudelliseen tukeen erityisesti urheilujärjestelmän puolelta. Onnistunut kausi voi keventää huolta taloudesta hetkeksi aikaa, mutta pidemmän tähtäimen kannalta olisi hyvä rakentaa uralleen myös kestävämpää turvaa.

Yhteistyökumppanuuksien rakentaminen ja oman tukiverkoston luominen sitä kautta on parhaimmillaan pelkkään urheilumenestykseen perustuvia tukia pitkäjänteisempi tulonlähde. Kun kumppanuus perustuu yhdessä tekemiseen ja molemminpuoliseen aidon lisäarvon tuottamiseen, voidaan parhaassa tapauksessa nähdä läpi urheilu-uran tai vaikka vielä sen jälkeenkin jatkuvia kumppanuuksia. Yritysmaailmassa toki tulee säännöllisesti haastavampia vaiheita ja voi olla, että tällöin molemminpuolisesta tyytyväisyydestä huolimatta joudutaan esimerkiksi pienentämään tukisummaa. Ulkopuolisen rahoituksen epävarman luonteen takia pitkäjänteisen urheilu-uran rahoittamisessa arvoon nousevatkin urheilijan omat säästöt sekä mahdollisuuksien mukainen varautuminen erilaisiin tulevaisuuden tilanteisiin.

Säästöillä varaudutaan urheilijan taloudelle tyypillisiin kertakulueriin

Urheilijana säästämisestä puhuttaessa on hyvä huomioida tietyt urheilun kulurakenteen erityispiirteet, joita käsittelin tarkemmin blogisarjan toisessa osassa. Urheilijalla on hyvä kiinteämpien säästöjen ohella olla myös tilillä tietty summa rahaa yllättäviä ja isojakin kertakuluja varten. Suunnittelulla ja budjetin rakentamisella päästään alkuun, mutta toteutuvia kuluja voi olla hankala arvioida tarkasti etukäteen tai jaksottaa tietylle kuukaudelle. Esimerkiksi harjoitusleirit ovat ison kertamaksun vaativia kulueriä ja kilpailumatkoista voi tulla omavastuuosuuksia maksettavaksi satunnaiseen aikaan, jolloin tilillä tulee olla varoja laskun maksuun.

Yllättäviä kuluja voi syntyä esimerkiksi terveydenhuollosta, kun äkillisen loukkaantumisen yhteydessä on päästävä nopeasti hoitoon. Vakuutusyhtiöiden päätöksenteossa voi toisinaan kulua aikaa ja erityisesti vakavien loukkaantumisten yhteydessä on urheilu-uran kannalta joskus toimittava hyvinkin nopeasti. Oma lukunsa ovat ulkomailla sattuvat loukkaantumiset sekä matkustamiseen liittyvät muut yllättävät kulut. Säästämistä suunnitellessa on siis hyvä huomioida, että arkinen maksukyky säilyy isompienkin kuluerien osalta. Varallisuudesta huolehtimisen kannalta on toisaalta myös hyvä muistaa, että vaikka ei olisi mahdollisuutta laittaa rahaa pitkäaikaisiin sijoituksiin tai määräaikaiselle säästötilille, on käyttötiliäkin parempi paikka rahalle esimerkiksi joustavan talletuksen tili, josta voi tarpeen mukaan nostaa varoja arkiseen käyttöön.

Levollisuutta tähän hetkeen ja luottamusta tulevaan

Isossa kuvassa tärkeintä taloudellisen hyvinvoinnin ja tulevaisuuden turvaamisen näkökulmasta on vähitellen rakentuva ajatusmaailma, jonka myötä urheilija tarkastelee asioita tässä hetkessä toteutuvien urheilullisten ja taloudellisten panostusten lisäksi myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Jollekin urheilusta tulee ensimmäinen ammatti, toinen lähestyy urheilua osa-aikaisena työnä toisen, taloudellista turvaa todennäköisemmin tuovan, työn rinnalla. Monelle nuorelle urheilijalle tärkeä sijoitus tulevaan on opiskelu ja sitä kautta saavutettava akateeminen pätevyys urheilu-uran jälkeiseen työelämään.

Omissa suunnitelmissani on tulevaisuudessa opiskella itselleni tutkinto, jonka kautta turvaan elämääni urheilu-uran jälkeen. Tiedän täysipainoisen urheilun olevan ainutlaatuinen ja suhteellisen lyhyt vaihe elämässä ja koska urheiluun panostaminen tuntuu tällä hetkellä itselleni tärkeältä, olen valmis tekemään myös taloudellisia valintoja omien tavoitteideni suunnassa. Unelmatilanteessa ajattelen mahdollisten urheilu-uran aikana kertyneiden säästöjen turvaavan tulevaa opiskeluaikaa ja urasiirtymää kohti uutta ammattiuraa. Taloudellisen ymmärryksen lisääntyminen ja talouden hallinnan mahdollisuuksien tiedostaminen tuovat levollisuutta tähän hetkeen ja toisaalta rohkaisevat omannäköisten valintojen mahdollistamiseen myös tulevaisuutta ajatellen.

Venla Pulkkanen