Onnistunut yritysjärjestely asiantuntijan avulla – Balancon yritysjärjestelypalvelut

Yrityksen kasvaessa tai siirtyessä elinkaaren vaiheesta toiseen syntyy usein tarve muuttaa yhtiön omistus- ja yritysrakennetta liiketoiminnan kannalta tehokkaammaksi. Yritysjärjestelyt vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan sekä omistukseen, mutta usein myös henkilöstöön. Onnistuneen ja tarkoituksenmukaisen yritysjärjestelyn edellytyksiä ovat, että taloudelliset, verotukselliset sekä juridiset aspektit on huomioitu mahdollisimman kattavasti.

Suunnittele huolella ja valmistaudu ajoissa

Ajoissa tehdyllä suunnitelmalla pystytään ennakoimaan yritysjärjestelyjä ja vaikuttamaan yrityksen kannattavuuteen sekä kiinnostavuuteen. Yritysjärjestelyissä on hyvä olla ajoissa liikkeellä. Järjestelyyn on ensiarvoisen tärkeää varata riittävästi aikaa, jotta järjestely on mahdollista suunnitella huolellisesti ja toteuttaa lainsäädännössä säädettyjen määräaikojen puitteissa.

Yritysjärjestelyillä tavoitellaan strategian toteutumisen lisäksi tavanomaisesti myös verotehokasta kokonaisuutta. Ammattitaitoisella verosuunnittelulla rakennetaan liiketoiminnallisesti tehokas kokonaisuus, jonka tuloksentekokyky on parempi järjestelyn jälkeen. Huolellisesti laaditun suunnitelman avulla voidaan välttää yllätykset esimerkiksi verottajan taholta.

Huomioi nämä seikat jo yritysjärjestelyn suunnitteluvaiheessa

Luota vankkaan osaamiseen
Valitse ammattitaitoinen kumppani, jolla on kokemusta yritysjärjestelyjen läpiviemisestä ja joka ymmärtää erityisesti järjestelyn verovaikutukset. Osaavalla kumppanilla on kyky huolehtia myös taloushallinnon käytännön toimenpiteistä järjestelyn aikana.

Oikea yritysjärjestelyn muoto
Ammattitaitoinen asiantuntija osaa avustaa suunnitteluvaiheessa ja neuvoa yrityksellesi järkevimmän tavan toteuttaa yritysjärjestely. Päätökseen vaikuttaa muun muassa yrityksen valitsema strategia sekä tavoiteltu lopputulos.

Ennakointi ja tiedottaminen
Ennen järjestelyn lopullista toteutusta on hyvä konsultoida tarvittavia viranomaistahoja, kuten veroviranomaista ja toimittaa asiaan kuuluvat asiakirjat. Näitä ovat esimerkiksi ennakkoratkaisuhakemukset yritysjärjestelyjen veroseuraamuksista. Lisäksi on suositeltavaa laatia suunnitelma yrityksen keskeisimpien sidosryhmien tiedottamisesta.

Vankka asiantuntemus avuksi yritysjärjestelyyn

Tuemme organisaatiotasi yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa, olipa kyseessä esimerkiksi yrityksen tai yksittäisen liiketoiminnan osto tai myynti, muu omistus- tai rakennejärjestely tai rahoituksen hankkiminen. Järjestelyihin liittyy usein arvonmääritykset ja Due Diligence -tarkastukset, joihin tarvitaan vankkaa osaamista verotuksesta, yritysjuridiikasta sekä yrityksen käytännön toiminnoista ja kirjanpidosta. Asiantuntijamme kannattaakin ottaa ajoissa mukaan suunnitteluun, jotta löydämme yhdessä tilanteeseen parhaan ratkaisun. Suomen lisäksi tarjoamme yritysjärjestelypalveluita myös Ruotsissa ja Norjassa.

Työskentelemme lähellä asiakkaitamme ja varmistamme, että asetetut tavoitteet huomioidaan yritysjärjestelyn läpiviennissä. Uusi M&A-tiimiimme koostuu 8 kokeneesta yritysjärjestelyjen asiantuntijasta, ja jokaisen toimeksiannon asiantuntijatiimin räätälöimme tapauskohtaisesti. Jokaista yritysjärjestelyprojektia varten laadimme yhdessä asiakkaan kanssa projektisuunnitelman, jota johdetaan Balancon asiantuntijatiimin toimesta.

Kokemuksemme lukuisista eri pk-sektorin organisaatioista ja toimialoista varmistaa, että ymmärrämme mikä juuri sinun organisaatiosi strategisessa kehittämisessä on kaikkein tärkeintä. Asiakkaamme arvostavat käytännönläheistä, tehokasta ja asiakaslähtöistä työskentelytapaamme.

Kiinnostuitko?

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus yritysjärjestelyjen toteuttamisesta sekä niihin liittyvien verotuksellisten, operatiivisten ja kirjanpidollisten kysymysten ratkaisemisesta. Lue lisää tarjoamastamme palvelusta ja ota yhteyttä!

Matti Markkanen