Palkkahallinnon muistilista ja verovapaat korvaukset vuodelle 2022

Vuodenvaihde tuo mukanaan aina muutoksia palkkahallinnon osalta. Olemme koonneet muistilistan tärkeistä asioista vuodelle 2022. Artikkelista löydät myös ajan tasaiset luvut työnantajamaksujen, vakuutusmaksujen sekä palkanlaskennan verovapaiden korvausten määrästä.

Verokortit

Vuodella 2022 ei tarvitse toimittaa alkuperäisiä verokortteja, sillä palkanlaskenta saa tiedot suorasiirtona verohallinnolta. Kaikille palkkatuloille on vain yksi verokortti. Voit antaa saman verokortin useille työnantajille. Verokortissa on yksi tuloraja koko vuoden tuloille.

Ainoastaan muutosverokortit ja uusien työntekijöiden verokortit tulee toimittaa. Muutosverokortin pääset tilaamaan vero.fi palvelusta.

Työterveyshuollon KELA korvaukset

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon. Kela korvaa työterveyshuollosta aiheutuvia kustannuksia tilikausittain. Työnantajan tulee hakea korvausta 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos yrityksen tilikausi on päättynyt 31.12, tulee korvaushakemus lähettää Kelaan viimeistään 30.6. mennessä.

Lue lisää työterveyshuollon Kela korvausten hakemisesta

Työeläkevakuutusmaksut

Työnantajan on otettava työeläkevakuutus 17–68-vuotiaille työntekijöille, joiden kuukausiansio ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. Sekä työnantaja että palkansaaja maksavat työeläkevakuutusmaksua. Lisätietoa Eläketurvakeskuksen sivuilta.

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työnantajan on otettava työeläkevakuutus 17–68-vuotiaille työntekijöille, joiden kuukausiansio ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. Sekä työnantaja että palkansaaja maksavat työeläkevakuutusmaksua. Työnantajana sinun pitää periä työntekijän osuus palkanmaksun yhteydessä. Maksa sekä työntekijän että työnantajan osuus työeläkevakuutusyhtiölle. Työnantajan TyEL-maksu ilman hyvityksiä on 25,85 %.

 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat: 7,15 %
 • työntekijän osuus, 53–62-vuotiaat: 8,65 %
 • työntekijän osuus, 63–68-vuotiaat: 7,15 %

Tilapäisen työnantajanTyEL-maksu on 25,85 %.

Työttömyysvakuutusmaksut (peritään 17–64-vuotiailta)

Työnantajan pitää maksaa työttömyysvakuutusmaksua, jos hän maksaa kalenterivuoden aikana työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1 300 euroa. Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan 17–64-vuotiaista työntekijöistä.

Myös työntekijän pitää maksaa työttömyysvakuutusmaksua. Työnantajana sinun pitää laskea maksu palkkojen ja luontoisetujen yhteissummasta ja vähentää työntekijän osuus hänen nettopalkastaan palkanmaksun yhteydessä.

 • Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 % palkasta. Peritään ajalla 1.1.-31.7.2022, jos työntekijä on 17–64-vuotias. Peritään 1.8.2022 alkaen, jos työntekijä on 18-vuotias (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta).
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,05 % palkasta.
 • Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajamaksu on 0,50 % palkasta.
 • Osaomistajasta maksettava työnantajamaksu on 0,50 % palkasta.
 • Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu on 1,18 % palkasta.
 • Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,49 % palkasta.

Sairausvakuutusmaksut (peritään 16–67-vuotiailta)

Työnantajana maksat työnantajan sairausvakuutusmaksua 16–67-vuotiaasta työntekijästä, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa.

 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 % palkoista.
 • Palkansaajan sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,18 % (vuonna 2022 maksua ei peritä alle 15 128 euron vuosityötuloista).
 • Yrittäjän sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,32 %.

Työnantajan ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,06 % (maksu vaihtelee yhtiöittäin)

Voit joutua ottamaan työntekijöillesi myös ryhmähenkivakuutuksen, jos työnantajaa koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu niin.

Työnantajan tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7 % (maksu vaihtelee yhtiöittäin)

Työnantajana sinun on vakuutettava työntekijäsi työtapaturman ja ammattitaudin varalta, jos maksat palkkoja kalenterivuodessa yhteensä yli 1 300 euroa. Vakuutuksen on oltava voimassa heti, kun työntekijä aloittaa työt.

Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Saat vakuutusmaksusta vakuutusyhtiöltä laskun.

Kotimaan verottomat päivärahat ja korvaukset 2022

 • Kokopäiväraha (yli 10 h) 45,00 euroa
 • Osapäiväraha (yli 6 h) 20,00 euroa
 • Ateriakorvaus 11,25 euroa
 • Km-korvaus 0,46 euroa/km (auto)

Verotusarvojen muutokset koskevat tänä vuonna useaa eri etuutta. Esimerkiksi ravinto-, asunto-, autotalli- ja täysihoitoetuudet saivat korotukset. Uutena verottomana luontoisetuna vuonna 2021 tuli polkupyöräetu, joka on veroton 1 200 € asti vuodessa. Työsuhdepolkupyörän ja sen varusteiden yhteishinta jaksotetaan viidelle vuodelle, joten niiden yhteenlaskettu hankintahinta voi olla jopa 6 000 €.

Muutamia poimintoja luontoiseduista:

 • Ravintoedun verotusarvo 7,15 euroa
 • Ateriakustannusten enimmäismäärä (=lounassetelin nimellisarvo enintään) 11,30 euroa
 • Asuntoetu: Verotusarvot nousevat vuodesta 2021
 • Autoetu: Verotusarvot säilyvät suurilta osin samoina kuin vuonna 2021
  • Täyssähköautojen verotusarvoa alennettiin vuonna 2021 170 eurolla kuukaudessa vuoden 2025 loppuun asti. Lisäksi samalla ajanjaksolla on voimassa vapaan autoedun käyttökustannuksista 120 euron vähennys kuukaudessa.
  • Ladattavien hybridien ja kaasuautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa 1.1.2022 alkaen ja vähennys on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.
 • Liikunta- ja kulttuurietu: verovapaata 400 euroa/vuosi
 • Puhelinetu 20 euroa
 • Työmatkalippuetu verovapaata 3 400 euroon asti. 300-750 euron välinen veronalainen osuus poistui vuonna 2021. Mikäli palkansaajalla on sekä työsuhdematkalippu että polkupyöräetu, on näiden etujen verovapaa enimmäismäärä yhteensä 3 400 euroa.

Verohallinnon päätös vuoden 2022 luontoisetujen laskentaperusteista löytyy täältä.

Heräsikö kysyttävää?

Tutustu palkkahallinnon palveluihimme ja ole rohkeasti yhteydessä asiantuntijaamme. Ota yhteyttä

Jesse Junna