Verosuunnittelu mahdollistaa yritykselle kilpailuetua

Yrityksen ja omistajayrittäjän verosuunnittelun tavoitteena on maksettavien verojen minimointi niin yrittäjän kuin yhtiön näkökulmasta. Verosuunnittelulla saavutetaan kilpailuetua toimialan muihin yrityksiin nähden, kun säästyvät varat voidaan sijoittaa yritystoiminnan kasvattamiseen.

Verosuunnittelu aloitetaan yrityksen nykytilan ja tavoitteiden analysoinnista

Verosuunnittelun paikat ovat helpommin havaittavissa, kun tiedetään, mikä on yritystoiminnan päämäärä ja mitä yrityksessä tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa tapahtuu. Myös yrityksen varallisuus ja tuloksentekokyky, nykyinen ja tuleva omistajarakenne, toimialan ja toiminnan tarpeet sekä riskit ovat suunnittelun osatekijöitä.

Yrityksen tavoitteet vaikuttavat merkittävästi verosuunnittelun painopisteeseen. Suunnittelussa huomioidaan eri asioita tavoitteen mukaan. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi myydä yhtiö pääomasijoittajalle, yrityksen luovuttaminen lapsille tai työntekijöiden sitouttaminen yhtiöön.

Huolellisesti suunnitellun varojenjaon verotuksen kautta varmistetaan myös sijoitetun pääoman optimaalinen tuotto. Yrittäjän näkökulmasta verosuunnittelu tarkoittaa sitä, että rahaa jää enemmän käteen, kun veroja maksetaan vähemmän. Verotuksen optimoinnilla voidaan selvittää optimaalinen palkan ja osingon suhde.

Verosuunnittelu on osa yrityksen toiminnan suunnittelua

Yrityksen rakenne suunnitellaan siten, että se palvelee parhaiten liiketoiminnan ja omistajien tarpeita. Konsernirakenteessa toimittaessa kannattaa huomioida verotukselliset aspektit jaettaessa varoja konserniyhtiöiden välillä. Verosuunnittelulla erilaisten yritys- ja omistusjärjestelyiden yhteydessä varmistetaan, että järjestely voidaan toteuttaa mahdollisimman edullisin veroseuraamuksin. Veroasiantuntijan konsultointi esimerkiksi yritysjärjestelyissä, työntekijöitä sitoutettaessa ja yritystoiminnasta luovuttaessa on erittäin suositeltavaa.

Omistajayrittäjälle verotuksen optimointi on kätevä työkalu verorasituksen minimoimiseksi

Omistajayrittäjän näkökulmasta verosuunnittelu tarkoittaa tulojen nostamista yhtiöstä siten, että niistä tarvitsee maksaa mahdollisimman vähän veroja. Luontoisedut ja verovapaat henkilökuntaedut kannattaa hyödyntää siinä määrin, kuin se yrityksen ja yrittäjän näkökulmasta on järkevää.

Yrittäjä voi myös vuokrata yritystoimintaan tarvittavaa omaisuutta, esimerkiksi työtilaa yhtiön käyttöön tai lainata yhtiölle rahaa ja näin saada osan tuloistaan pääomatuloina. Sen sijaan että omistajayrittäjä itse nostaa suurta palkkaa yhtiöstä, joissakin tapauksissa myös perheenjäseniä voi ottaa töihin yritykseen ja siten antaa heidän itse tienata taskurahansa. Näistäkin asioista kannattaa keskustella ensin veroasiantuntijan kanssa, ettei verosuunnittelun sijaan lipsahdeta veron kiertämisen puolelle.

 Verotuksen optimoinnilla lasketaan, missä suhteessa yrittäjän kannattaa nostaa yhtiöstä palkkaa ja osinkoa. Lopputulemaan vaikuttaa merkittävästi yhtiön tilinpäätöksen nettovarallisuus. Verotuksessa nettovarallisuus katsotaan verovuoden päättymishetken tilanteen mukaan. Siten verotuksen optimointi on nyt ajankohtainen ja kannattaa toteuttaa heti tilinpäätöksen 2018 valmistuttua, jotta optimoinnista saatava hyöty olisi mahdollisimman suuri.

Lisätietoa

Ole rohkeasti yhteydessä talousasiantuntijaamme, jos haluat keskustella verotukseen liittyvistä asioista. Tutustu talouden asiantuntijapalveluihimme.

Marko Salmi