Yrityskaupalla kasvuun: Due diligence -tarkastus ostajan tukena

”Älä osta sikaa säkissä” on monille tuttu lausahdus, joka pätee myös yrityskauppatilanteisiin. Yrityskauppaa edeltävä ostokohteen perusteellinen taustatutkimus eli due diligence -tarkastus on paras keino välttää ikävät yllätykset yritysoston jälkeen.

Useimmiten yrityskauppaprosessin viimeisiin vaiheisiin lukeutuva due diligence -tarkastus tarkastelee kaupan kohteen eli ostettavan yrityksen vastuita ja niihin sisältyviä riskejä. Koska vastuu riskeistä jää usein ostajalle, on nimenomaan ostajalla yleensä intressi tehdä due diligence -tarkastus niin laajasta aineistosta kuin mahdollista.

Myös vendor due diligence -tarkastukset eli yrityksen itsensä myyntilanteeseen valmistautuessa laatimat tai tilaamat tarkastukset ovat alkaneet yleistyä. Lähtökohtaisesti ne ovat kuitenkin suppeampia tutkimuksia eivätkä siksi poista ostajan oman, perusteellisemman tarkastuksen tarvetta.

Due diligence -tarkastus jakautuu eri aihepiireihin, ja niistä yleisimpiä ovat taloudellinen, oikeudellinen, verotuksellinen, tekninen tai ympäristön tarkastus.

Due diligence -tarkastus ajoittuu pääsääntöisesti ajankohtaan, jossa yrityskaupan keskeisistä ehdoista on päästy jo yhteisymmärrykseen. Tarkastuksessa asiantuntija käy läpi dokumentaation muun muassa ostokohteen taloudellisesta ja verotuksellisesta tilanteesta (tarpeellisin oikaisuin), immateriaalioikeuksista, viranomaisluvista sekä työntekijöihin liittyvistä asioista. Tarpeen vaatiessa olemassa olevan dokumentaation lisäksi asiantuntija voi tarkastaa myös yhtiön toimitilat ja kaluston sekä haastatella henkilökuntaa.

Tarkastuksen päätteeksi asiakkaalle toimitettavassa raportissa kuvataan asiantuntijan tekemät löydökset, sekä kerrotaan mikä tarkastus on ollut kyseessä ja miten se on toteutettu. Raportin asianmukainen ja huolellinen läpikäynti yhdessä ostajan kanssa ennen varsinaista yrityskauppaa auttaa ostajaa hahmottamaan mitä todella ollaan ostamassa, tuoden samalla ostajalle varmuutta ja mielenrauhaa, kun vastuut ja niihin sisältyvät riskit ovat kartoitettu.

Tarkastuksen hyödyt eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan riskien hallintaan, vaan due diligence -raportista on hyötyä myös kohteen tarkemmassa arvonmäärityksessä, yrityskaupan rahoituksen ja tulevan integroinnin suunnittelussa kuin myös tulevien vuosien talous- ja verosuunnittelussakin.

Autamme yrityskauppatilanteissa

Yrityskauppaan valmistautuessa ja kauppaprosessin käynnistyessä kannattaa pohtia, mitä asioita osaat itse ja missä asioissa on parempi turvautua ammattilaisen apuun. Talouden, verotuksen ja liikejuridiikan asiantuntijamme ovat yrityskauppaneuvotteluissa apunasi ja voivat toimia myyjän tai ostajan edustajana. Räätälöimme asiantuntijatoimeksiannon sisällön aina tarpeeseesi sopivaksi.

Aki Karppinen