Menu

Tulolähdejako poistuu 2020. Mitä tämä tarkoittaa yrityksesi tuloverotuksssa?

Tällä hetkellä osakeyhtiöiden verotuksessa voimassa oleva tulolähdejako poistuu vuoden 2020 alusta alkaen. Kirjoituksessa on lyhyesti kuvattu tällä hetkellä voimassa olevaa tulolähdejakoa ja tulolähdejaon poistamisen vaikutuksia. 

Tulolähdejako

 

Yhtiön tulo jaetaan verotuksessa kolmeen eri tulolähteeseen: elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Eri tulolähteitä verotetaan eri verolainsäädännön mukaan. Yrityksellä ei välttämättä ei esiinny kaikkia kolmea tulolähdettä: tulolähde muodostuu, jos yrityksellä on kyseiseen tulolähteeseen kuuluvia tuloja. Tyypillisiä henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvia tuloja ovat vuokratulot osakehuoneistoista tai passiiviset arvopaperiomistukset.

 

Esimerkki tulolähdejaosta

Tyypillinen tilanne, jossa tulolähdejako esiintyy, on yritystoiminnan yhteydessä harjoitettava osakehuoneistojen vuokraustoiminta. Yhtiön tilikauden tulos on 10 000 euroa, mutta yhtiön tulee kuitenkin maksaa veroja 4 000 euroa 2 000 euron sijaan. Tämä johtuu siitä, että yhtiö tekee vuokraustoiminnassa tulosta 20 000 euroa, mutta itse liiketoiminta onkin tappiollinen -10 000 euroa. Tätä tappiota ei voi vähentää vuokraustoiminnan tuloksesta, vaan liiketoiminnasta syntyvistä tuloksista seuraavan kymmenen vuoden aikana.

 

Tulolähdejako poistuu 2020 alkaen

Edellä esitetty tulolähdejako on poistumassa. Tämä tarkoittaa sitä, että elinkeinoverolain säädökset tulevat sovellettaviksi yhteisöjen toiminnassa myös silloin, kun niiden toiminta ei täytä yleisiä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä. Maatalouden tulolähteeseen elinkeinoverolakia ei kuitenkaan sovelleta. Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt jäävät myös soveltamisalan ulkopuolelle.

 

Muun omaisuuden omaisuuslaji

Tulolähdejaon myötä otetaan käyttöön uusi omaisuuslaji, muu omaisuus. Muu omaisuus käsittää samaa omaisuutta, joka aiemmin oli TVL-tulolähteessä. Tällaista omaisuutta, jota ei käytetä yhtiön varsinaisessa liiketoiminnassa, ovat esimerkiksi passiiviset osakeomistukset ja yhtiön ulkopuolelle vuokratut liikehuoneistot, osakehuoneistot, osakkaan yksityiskäytössä olevat hyödykkeet ja osakaslainat. Omaisuuslajin luovutustappioihin liittyy rajoitus: muun omaisuuden luovutustappiot, jotka muodostuvat osakkeiden tai henkilöyhtiön yhtiöosuuksien luovutuksista, ovat vähennyskelpoisia vain muun omaisuuden luovutusvoitoista. Rajoitus ei koske kiinteistöosakeyhtiön osakkeita.

 

Tulolähdejaon poistumisen etuna on se, että esimerkiksi vuokraustoiminnasta aiheutuvia voittoja ja tappioita voi netottaa varsinaisen liiketoiminnan kanssa. Myös konserniavustuksen käyttömahdollisuus laajenee.

 

Lisätietoa

Talouden ja verotuksen asiantuntijamme ovat avuksi, mikäli olet epävarma tulolähdejaon poistumisen vaikutuksesta yrityksesi tuloverotukseen. Ota yhteyttä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
employe picture
Annukka Paasi

Talousasiantuntija, KLT. Asiantuntijapalvelut

annukka.paasi(at)balanco.fi

Suosittelemme lukemaan myös