Milloin yrityksen arvonmääritys on ajankohtaista?

Yrityksen kehityskaaren eri vaiheissa tulee eteen tilanteita, joissa tulee määrittää yrityksen arvo. Ohessa tiivistetysti milloin ja miksi yrityksen arvonmääritys on suositeltavaa tehdä.

Arvonmääritys luo pohjan kauppaneuvotteluille

Arvonmääritystä voidaan käyttää kauppaneuvotteluiden pohjana, kun suunnitellaan yhtiön osakekannan tai liiketoiminnan ostamista tai myymistä. Arvonmääritys perustuu tällöin usein ennusteisiin kaupan kohteen tuloksentekokyvystä tai potentiaalista tuottaa kassavirtaa.

Ennusteet perustuvat yleensä yrityksen menneeseen kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin. Peruutuspeiliin ei voida katsoa, jos historiatietoja ei juuri ole tai menneet tapahtumat eivät kuvasta yrityksen tulevaa kehitystä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi start up -yritykset. Tällöin yrityksen arvo lasketaan ennusteiden pohjalta.

Uuden osakkaan tai työntekijän sitouttaminen

Myös uuden osakkaan ottamisen tai työntekijän sitouttamisen yhteydessä on syytä laskea yrityksen arvo. Kuten osakekantaa tai liiketoimintaa myytäessä, myös näissä tilanteissa yrityksen arvo voidaan laskea tulevaisuuden tuotto-odotusten perusteella. Joskus yrittäjän intressissä on kuitenkin luovuttaa osakkeet alimpaan mahdolliseen hintaan. Verottajan arvonmääritysohjeen mukaan laadittavalla arvonmääritysmenetelmällä voidaan selvittää edullisin mahdollinen hinta, jolla osakkeet voidaan luovuttaa lähipiirille tai työntekijälle ilman, että osakkeiden vastaanottajalle muodostuu tapahtumasta veroseuraamuksia.

Omien osakkeiden hankinta

Kun yritystoiminnasta luopuminen alkaa lähestyä, voidaan omistussuhteisiin ja yhtiön arvoon vaikuttaa siten, että yhtiö hankkii omia osakkeitaan. Omia osakkeita hankittaessa verottaja voi tulkita osakkeenomistajan saavan peiteltyä osinkoa, ellei osakkeiden hankintaa ole tehty käypään hintaan.

Käypä hinta verottajan näkökulmasta voidaan selvittää laatimalla yhtiön osakekannan arvonmääritys verottajan arvonmääritysohjeen mukaan. Verottajan ohjeen mukainen osakekannan käypä arvo on syytä laskea myös silloin, kun osakkeet ovat lahjoituksen, perinnönjaon tai avioeron yhteydessä tapahtuvan osituksen kohteena ja halutaan selvittää mahdolliset veroseuraamukset.

Ennakkoratkaisun hakeminen

Vaikka osakekannan arvo lasketaan verottajan arvonmääritysohjeen mukaisesti, voi tapauskohtaisesti veroriskien hallitsemiseksi olla tarpeen hakea ennakkoratkaisu verottajalta. Ennakkoratkaisun avulla varmistetaan, että verottaja on samaa mieltä yhtiön osakekannan arvosta. Asiantuntijamme arvioivat tilanteen mukaan, onko ennakkoratkaisun hakeminen tarpeen.

Arvonmäärityksessä käytetään useita eri laskentamenetelmiä

Asiantuntijan laatima arvonmääritys antaa käsityksen yrityksen arvosta, kun sovelletaan tiettyä laskentamenetelmää ja valittuja muuttujia. Siksi arvonmääritystä tulkittaessa on tärkeää ymmärtää, mihin tarkoitukseen arvonmääritys on laadittu ja mihin taustatietoihin arvonmääritys perustuu.

Valinta eri laskentamenetelmien välillä tehdään arvonmäärityksen käyttötarkoituksen ja asiakkaan tavoitteiden mukaan. Arvonmääritys perustuu usein ennusteisiin ja oletuksiin. Siten arvonmäärityksen lopputulema vaihtelee sen mukaan, mitä laskentaperusteita on käytetty.

Arvonmäärityksessä käytetty tuotto-odotus vaikuttaa merkittävästi arvonmäärityksen lopputuloksena saatavaan arvoon. Tuotto-odotukseen vaikuttavat esimerkiksi ostajan tuottovaatimus sekä toimialan riskisyys. Mitä korkeampi tuotto-odotus on, sitä matalammaksi jää arvonmäärityksen lopputulemana saatava yrityksen arvo.

 Verottajan arvonmääritysohjeen avulla selvitetään yrityksen arvo verottajan näkökulmasta ja siten voidaan selvittää, aiheutuuko transaktiosta veroseuraamuksia jollekin osapuolelle. Laskentatapaa käyttämällä yrityksen arvo voi olla hyvinkin yksiselitteinen, mutta käytännössä tulee usein vastaan tilanteita, joissa ohjeet jättävät tulkinnan varaa.

Haluatko keskustella tarkemmin?

Autamme mielellämme, jos sinulla on yrityksen arvon määrittämiseen liittyen kysymyksiä tai yrityksen arvon määrittäminen on ajankohtaista. Ota yhteyttä.

Mikko Kropsu

Sinua voi kiinnostaa myös

Osakassopimus – yhtiön toiminnan pelisäännöt

maaliskuu 18 | Ajankohtaista

Osakassopimus on yksi tärkeimpiä asiakirjoja, jossa tiivistyy yhtiön toiminnan…

Mikko Kropsu

Verosuunnittelu mahdollistaa yritykselle kilpailuetua

huhtikuu 15 | Talous & verotus

Yrityksen ja omistajayrittäjän verosuunnittelun tavoitteena on maksettavien verojen minimointi…

Marko Salmi