Vieraskynä-Tilitoimistoammattilaisten kanssa tilintarkastuksessa saa keskittyä yrityksen kannalta tärkeisiin asioihin

Tilintarkastajan ja tilitoimiston tehtävät muuttuvat sähköisen taloushallinnon myötä. Yhteistyön merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Tilintarkastuksen ja kirjanpidon yhteistyöllä autetaan yrittäjän liiketoimintaa eteenpäin.

Tilintarkastajan ja tilitoimiston yhteistyö auttaa kaikkia sidosryhmiä

Tilitoimiston hoidettua yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen, alkaa tilintarkastajan työ. Tilintarkastajan tehtävä on varmistaa, että yrityksen kirjanpidossa kaikki on tehty kuten pitää, selvittää onko tarvetta oikaista tietoja, ja yleensäkin olla riippumaton ulkopuolinen taho, joka varmistaa, että yrityksen asiat ovat kunnossa. Tilintarkastajan työn myötä yritys, yrittäjä ja kaikki sidosryhmät voivat luottaa, että taloudellinen raportointi on hoidettu oikein.

Hyvä tilintarkastaja tarvitsee tutkaparikseen hyvän tilitoimiston.

Christian Klemetti, HT

Tilintarkastuksen ja tilitoimiston sujuva yhteistyö näkyy etenkin siinä, että tilitoimiston kanssa voidaan pohtia etukäteen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen erityiskysymyksiä. Lisäksi sujuvan yhteistyön myötä asiakasyhtiön hallitus saa tilinpäätöksen heti käsiteltäväkseen ilman pelkoa korjaus- tai oikaisutarpeesta.

Hyvä tilintarkastaja tarvitsee tutkaparikseen hyvän tilitoimiston. Olen vuosien aikana työskennellyt useiden erilaisten tilitoimistojen kanssa. Tilintarkastajan kannalta ei, eikä luonnollisesti yrityksenkään, ole yhdentekevää, millainen tilitoimisto yrityksen taloushallintoa hoitaa. Kauniisti sanottuna tilitoimistoja on monenlaisia. Kuka hyvänsä voi perustaa tilitoimiston, ala ei ole mitenkään säännelty. Olen nykyään varsin valikoiva sen suhteen, keiden kanssa työskentelen, sillä jos perusasioissa on puutteita, on edessä aina melkoinen työmäärä. Ammattilaisten kanssa voin keskittyä tärkeämpiin asioihin yrityksen tilintarkastuksen kannalta.

Balanco on vakiokumppaneitani

Olen saanut olla mukana näkemässä Balancon kasvua ja palveluiden kehittymistä alusta asti ja päässyt kehittämään heidän toimintaansa tilintarkastajan kannalta hyvään suuntaan. Voin varauksetta sanoa, että Balanco on toimialallaan poikkeuksellisen laadukas toimija ja yhteistyö heidän kanssaan on vaivatonta. Osaaminen ja palveluasenne ovat heillä kohdillaan – uskon, että Balanco edustaakin tilitoimistoalan tulevaa suuntaa.

Tilitoimistoala muuttuu – onneksi

On selvää, että tilitoimistoalan yksintoimijat vähenevät. Tätä kehitystä vahvistaa vielä se, että toimiala kärsii imago-ongelmasta: nuoret eivät halua alalle, koska pelkäävät osin aiheellisestikin, että robotit vievät alan työt. Toimialan sukupolvenvaihdoksesta onkin tulossa vaikea, kun parhaat nuoret osaajat tulevat keskittymään muutamiin edistyksellisiin ja kasvaviin alan yrityksiin, kuten esimerkiksi Balancoon.

Toisaalta muutos on hyvästä. Kun sähköiset taloushallintojärjestelmät tuovat yrittäjille yhä reaaliaikaisemman kuvan taloushallinnosta, myös tilitoimiston rooli muuttuu yhä enemmän neuvovaan rooliin, jossa rutiiniasiat eivät ole enää pääosassa. Tärkeäksi nousevat rutiinien sijaan asiantuntijan näkemys yrityksen talouden kehityksestä sekä numerotietojen tulkinta liiketoiminnan tueksi. On selvä, että yrittäjä on voittaja tässä kehityksessä ja tilintarkastajana olen itsekin innoissani tästä suunnasta, johon tilitoimistoala on kulkemassa.

Tilintarkastajan tehtävät muuttuvat sähköisen taloushallinnon myötä

Tilintarkastajan työ on entistä vähemmän paikkaan sidottua. Lisäksi sähköinen taloushallinto antaa mahdollisuuden menneiden vuosien aineistojen sähköiseen arkistoimiseen, mikä tilintarkastajan kannalta tarkoittaa, että uusissakin toimeksiannoissa on mahdollista perehtyä yhtiön historiaan. Tilintarkastajallahan on velvollisuus perehtyä yhtiön asioihin kunnolla.

Mitä yrittäjien tulisi ottaa huomioon yrityksen taloushallinnon suunnittelussa?

Viestini kaikille yrittäjille on ehdottomasti: yrityksen taloushallinto ei ole paikka, josta kannattaa säästää. Sanon tämän jo sen vuoksi, että kirjanpito ja taloushallinto yleensäkin ovat ammattitaitoa vaativia tehtäviä ja osaamista ei saa ilmaiseksi.


Olennaista kuitenkin on, että jälkikäteen kirjanpidon asioiden oikominen on kallista ja vielä kalliimmaksi tulee, jos verottaja on mukana prosessissa. Silloin menetetään moninkertaisesti se, mitä on ehkä säästetty aiemmin. Eikä pidä aliarvioida sen merkitystä, että yrittäjä voi nukkua yönsä rauhassa tietäen, että luvut ovat kunnossa ja suhteet verottajaan jiirissä. On lisäksi sanottava, että liian harva yritys hyödyntää sekä tilitoimiston että tilintarkastajan osaamista ja kokemusta apuna yhtiön johtamisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa.

yrityksen taloushallinto ei ole paikka, josta kannattaa säästää.

Milloin yrityksellä pitää olla tilintarkastaja?

Tilintarkastaja tarvitaan mukaan, jos kahdella peräkkäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista tunnusluvuista:

  • liikevaihto on yli 200 000 euroa
  • taseen loppusumma on yli 100 000 euroa tai
  • palveluksessa on yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja valitaan aina joko säännöllisessä tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Toiminimien ja yksityisliikkeiden ei tarvitse valita tilintarkastajaa. Sen sijaan tilintarkastus on pakollinen säätiöissä ja yhdistyksissä sekä niissä osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jotka ylittävät edellä mainittuihin rajoihin liittyvät säännöt.

HT-, KHT- ja JHT-lyhenteet kuvaavat tilintarkastajan pätevyyttä

Tilintarkastuksen voi suorittaa vain tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja ja lain mukaiset HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan ammattinimikkeet ovat suojattuja. Nimikkeitä saavat siten käyttää vain kyseisen hyväksynnän saaneet ja Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin merkityt henkilöt ja tilintarkastusyhteisöt.

HT-tilintarkastajanimikkeen saa läpäistyään tilintarkastajan perustutkinnon. HT-tilintarkastajan pätevyyden omaava voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajaksi suorittamalla KHT-tutkinnon. HT-tilintarkastajan pätevyys on edellytyksenä myös JHT-tutkinnon suorittamiselle. JHT-tutkinto mahdollistaa erikoistumisen julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtäviin.

Christian Klemetti

Tutustu Tilintarkastamon sivuilla Christianiin!

Marko Salmi

Budjetointi – Miksi jokaisen yrityksen kannattaa laatia budjetti?

huhtikuu 8 | Ajankohtaista

Budjetointi on muutakin vuosittaisen myyntiarvion laadintaa. Budjetoinnin avulla lisätään…

Teemu Pihlajaniemi

Milloin yrityksen arvonmääritys on ajankohtaista?

huhtikuu 15 | Liikejuridiikka

Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tulee eteen tilanteita, joissa tulee määrittää yrityksen…

Mikko Kropsu

Osakassopimus – yhtiön toiminnan pelisäännöt

maaliskuu 18 | Ajankohtaista

Osakassopimus on yksi tärkeimpiä asiakirjoja, jossa tiivistyy yhtiön toiminnan…

Mikko Kropsu

Näytä kaikki artikkelit