Rakennusalan taloushallinto

Rakennusalan kirjanpidossa Balanco on tilitoimisto, jossa osataan palvella toimialan yrityksiä kattavasti.
Asiakaskunnastamme noin 20 % toimii rakentamisen toimialalla.

Rakennusalan taloushallinto vaatii tilitoimistolta syvällistä erikoisosaamista sekä rakennustoimialan toimintaympäristön ja liiketoiminnan tuntemusta. Rakentamisen taloushallintopalvelumme sopii kiinteistö- ja korjausrakentamisen, LVIS-alan sekä kiinteistökunnossapidon yrityksille.

Rakentamisen toimialan talous- ja palkkahallinto on yksi vaativimmista toimialoista. Pääomavaltaistaisuus, henkilöstökustannukset ja rakennusalan oma TES-lainsäädäntönsä asettaa toimialan taloushallinnolle korkeat asiantuntijuus- ja laatuvaatimukset.

Rakentamisen toimialalla kirjanpitäjän pitää ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan luonne ja siihen liittyvät yksityiskohdat. Alan suhdanneherkkyys, viranomaisvaatimukset sekä ALV:ien käsittely ovat myös oma maailmansa, jonka Balancon ammattitaitoinen kirjanpitäjä tuntee ja osaa myös tarjota yrityksellesi parhaita käytäntöjä ja neuvoja taloushallintoon liittyen.

Keskitymme taloushallinnossa rakentamisen toimialalle tärkeisiin asioihin

Rakentamisen toimialan yritysten taloushallinnossa on erityisesti keskityttävä:

 • toiminnanohjauksen ja taloushallinnon yhteistyön saumattomuuteen. Tiedonkulun on oltava ajan tasaista ja automaattista.
 • Raportoinnin ajantasaisuuteen. Ostojen, projektien kannattavuuden ja kassavirran ajantasainen seuranta on erityisen tärkeää.
 • Rakentamisen liiketoiminnan ja taloushallinnon välisiin selviin prosesseihin. Henkilöstön pitää saada keskittyä työntekoon.

Olipa kyse keikkaluonteisista huolto- ja asennuspalveluista tai suurista saneeraus tai uudisrakentamisen projekteista, osaamme rakentaa yrityksen tarpeiden mukaan sopivan talous- ja palkkahallintopalvelun. Meille osatulouttaminen, perustajaurakointi tai käänteisen ALV:n käsittely eivät tuota päänvaivaa.

Tilitoimistona Balanco on rakennusalan erikoisosaaja

Asiantuntevan kirjanpidon avulla luomme selkeän ja ajantasaisen kuvan rakennusprojektien kustannusseurannasta sekä kannattavuudesta.

Saat taloushallinnostamme tuen liiketoiminnalle ja projektihallinnalle:

 • Suunnittelemme kirjanpidon hyvin ja otamme huomioon liiketoiminnan ja liiketoiminnan tavoitteet.
 • Teemme kirjanpidon tiliöinnin tarkasti ja oikein. Selvittelytilillä ei ole selvittämättömiä kuluja vääristämässä tulosraportointia.
 • Teemme tulojen ja menojen jaksotukset ja poistot oikein – välitilinpäätöstasoisesti.
 • Verotus, maksetut ja saadut ennakot ovat ajan tasalla projektien tuloutusten kanssa.
 • Teemme aktiivista ja systemaattista myynti- ja maksureskontraa.

Kirjanpitomme tarjoaa myös tietoa jälkilaskentaan ja uusien projektien tarjouslaskennan tueksi. Rakennusalan osaavasta taloushallinnostamme saa myös tarkkaa toimittajakohtaista tietoa tarvikeostoista, jota voi hyödyntää hintaneuvotteluissa.

Nopeaa ja henkilökohtaista palvelua ilman kapulakieltä

Taloushallintopalvelumme kivijalan muodostaa asiakasta palveleva henkilökohtainen taloushallinnontiimi. Rakentamisen toimialalla yleiset osatuloutus, perustajaurakointi, oman käytön alv, RS-kohteet ja kiinteistöjärjestelyt sekä rakennusalan työehtosopimukseen liittyvä neuvonta on jokapäiväistä asiantuntevaa palveluamme.

Helppo tavoitettavuus, saat vastauksia nopeasti

Ymmärrämme, että rakentamisen toimiala on hektistä ja taloushallintoon liittyviin kysymysiin pitää saada nopeasti ja helposti vastauksia. Yhteydenottopyyntöjen ja vastausten perään ei voi odotella pitkään.

Meiltä saat apua helposti ja nopeasti vastauksia kysymyksiin. Balancolla kirjanpidostasi huolehtii henkilökohtainen kirjanpitäjä, jolla on rakentamisen toimialan asiantuntemus.

Kirjanpitäjämme ovat aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin ja puhuvat kirjanpidosta ymmärrettävästi ja suoraan. Emme käytä kapulakieltä. Aktiivisen ja avoimen yhteydenpidon avulla tuemme asiakkaidemme projektinhallintaa ja autamme ennakoimaan mahdollisten muutosten vaikutuksista yhtiön talouteen.

Talouassistenttipalvelumme vapauttavat aikaa omille asiakkaillesi

Taloushallintopalvelussamme autamme luomaan selkeät ja asiakkaan aikaa säästävät prosessit ja toimintamallit. Oikein tehtynä taloushallinnon rutiinit ovat projektihallinnan keskeinen tuki.

Balancon taloushallinnon assistentti voi olla tukena arjessa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Rakentamisen ilmoitukset ja työntekijätiedot
 • Ostolaskujen kierrätystä, seurantakohteille kohdistamiset, maksureskontran hoito
 • Tilausten käsittelyssä, tarjouksien laadinnassa ja laskutuksessa avustaminen
 • Rakentamisen ilmoitukset puolestasi
 • Projektien maksuerin luomisessa ja ylläpidossa avustaminen.

Talousassistenttipalvelut rakennetaan aina palvelemaan asiakkaidemme arkea.

Tutustu referensseihin

Uskaltaisin suositella Balancoa ihan kaikenlaisille yrityksille

Veli Tölli – Katu-Karhu Oy

Balancon asiantunteva taloushallinto sopii kasvuyrityksellemme

Jarkko Niemikorpi

Wirmax Oy toimitusjohtaja ja osakas

Rakennusalan palkanlaskentapalvelu

Palkanlaskentapalvelumme rakentuvat ja kehittyvät yrityksesi tarpeiden mukaan, liiketoimintaa ja henkilöstöhallintoa tukien. Rakentamisen toimialalla on käytössä useita eri työehtosopimuksia, joita noudattamalla yhtiön palkkahallinto pitää järjestää. Rakentamisentoimialan projektiluonteisuus ja sesonkivaihtelut asettavat haasteita työvoimanhallintaan ja resurssointiin. Palkan pitää olla oikein laskettu ja ajallaan maksettu.

Asiantuntevaa neuvontaa TES-asioissa

Meiltä saat henkilökohtaista palvelua ja asiantuntevaa neuvontaa työehtosopimukseen ja henkilöstöhallintoon liittyen. Jokaisella asiakkaallamme on henkilökohtainen palkkahallinnon asiantuntija, joka tuntee yrityksesi hyvin ja toimii aktiivisesti tukena palkkahallinnon arkisissa asioissa.

Työajanseuranta ja prosessit kunnossa

Ajan tasaiset ja oikeille tehtäville sekä projekteille tehdyt kirjaukset ovat perusedellytys projektiseurannassa ja asiakkuuksien kannattavuuden hallinnassa. Jokainen kirjaamaton tunti vääristää projektin kannattavuutta tai on pois myyntilaskutuksesta asennustoiminnassa.

Tyytyväiset työntekijät = tyytyväiset asiakkaat

Haluamme helpottaa asiakkaidemme ja heidän henkilöstönsä arkea luomalla selkeät prosessit ja ohjeet tuntikirjauksien ja matkakustannuksien hallintaan. Toimivien prosessien avulla säästät omaa ja henkilöstösi resursseja. Kanssamme ei enää ole epäselvien paperisten tuntilappujen tarkastamista ja monimutkaisten palkkatietoexcelien koostamista. Näin varmistamme myös palkanlaskentapalvelun laadun.

Palkanlaskentapalvelumme tuottaa ajan tasaista tietoa palkkahallinnosta resurssoinnin ja oikea-aikaisen palkkauksen tueksi.

Rakennusalan palkanlaskennan palvelumme sisältävät:

 • henkilöstön palkkakustannusten kehittymisen palkkalajeittain
 • Työnantajamaksujen ajantasaisuuden – ei ikäviä yllätyksiä tasausmaksuista
 • Työntekijä- ja tiimikohtaiset tehokkuusluvut projekti- ja liiketoimintatasolla
 • Vuosiloma- ja poissaoloraportit
 • lomapalkkavaraus oikein laskettuna ja jaksotettuna kirjanpidossa.

Kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta on rakennusalalla kovaa

Palkanlaskentapalvelumme tarjoaa neuvontaa työsuhteisiin, lomautuksiin ja palkkaukseen liittyn. Lisäksi voimme tarjota kattavampia HR-palveluita, joiden avulla autamme yhtiötäsi kehittymään hyvänä ja houkuttelevana työnantajana.

Talouasiamiehen avulla oikeita päätöksiä oikeaan aikaan

Jokaisella asiakkaallamme on henkilökohtainen talousasiantuntija, joka toimii linkkinä asiakkaidemme liiketoiminnan ja taloushallinnon välillä. Laadukkaan kirjanpidon ja talousasiantuntijan neuvonnan avulla asiakkaillamme on tuki tehdä liiketoimintansa kannalta oikeita päätöksiä oikeaan aikaan ja tukea liiketoiminnan päivittäiseen kehittämiseen.

Balancon taloushallintopalvelussa talouasiamies on asiakkaan aito keskustelukumppani ja neuvonantaja.

Talousasiantuntijalla on aikaa kuunnella ja puhua yrityksesi asioista suoraan, niin kuin ne ovat.

Oli kyse uuden liiketoiminnan kehitystä tai vaikeammista päätöksistä liiketoiminnan jatkon suhteen, talousasiantuntijan kanssa voit keskustella vaihtoehdoista.

Saat raportoinnin ja talouden tunnuslukujen tulkintaa

Rakentamisen taloushallintopalvelussa rakennamme liiketoimintaa ajan tasaisesti kuvaavan tulosraportoinnin. Talousasiantuntija auttaa tulkitsemaan ja ennustamaan yrityksesi talouden kehittymistä sekä nostamaan esiin kuukausi- ja projektiraporteilta merkitykselliset muutokset ja tulkitsemaan niitä syy–seuraussuhdenäkökulmasta.

Tarvittaessa voit antaa yrityksesi koko talousjohdon talousasiantuntijan vastuulle. Talousasiantuntijamme toimivat asiakkaillemme jopa ulkoistettuna CFO:na tai controllerina.

Talousasiantuntijalta saat asiantuntevan avun, oli kyseessä verotus, rahoituksen tarve, yhtiörakenteen suunnittelu, liiketoiminnan myyminen tai osto. Lue lisää talouden ja verotuksen asiantuntijapalveluistamme.

Toiminnanohjaus ja työajanseuranta ovat projektiliiketoiminnassa kohtalonkysymyksiä

Laadukas rakentamisen toimialan talous- ja palkkahallinto tarvitsee tuekseen hyvät toiminnanohjauksen ja työajanseurannan työkalut.

Autamme asiakkaitamme kehittämään prosesseja ja automatisoimaan rutiinitehtäviä. Näin vapautuu resursseja muihin liiketoimintaa tukeviin tehtäviin. Toiminnanohjauksen ja taloushallinnon saumattoman yhteistyön avulla yritykselläsi on ajantasainen ja luotettavaa tieto päätöstensä teon tueksi. Lue toiminnanohjauksen ja taloushallinnon yhteistyöstä lisää blogistamme.

Laaja kumppaniverkosto takaa parhaat ohjelmistoratkaisut

Balancon ohjelmistokumppaniverkostossa on hyviä ja laajasti käytössä olevia rakentamisen toimialla käytettyjä työajanseuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Kumppaniemme tarjoamat ohjelmistoratkaisut toimivat saumattomasti yhteen Balancon talous- ja palkkahallinnossa käyttämien Procountorin ja Netvisorin kanssa.

Laita meille viestiä ja keskustellaan, miten voisimme olla avuksi taloushallinnon asioissa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Hei. Olen avuksi rakentamisen toimialan taloushallintoon ja ohjelmistoratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä.

Marko Salmi

Talousasiantuntija, uudet asiakkuudet ja markkinointi

050 330 5444
Ota yhteyttä
Sulje

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Hei. Olen avuksi rakentamisen toimialan taloushallintoon ja ohjelmistoratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä.

Marko Salmi

Talousasiantuntija, uudet asiakkuudet ja markkinointi

050 330 5444
050 330 5444