Menu

Kirjanpito ja palkanlaskenta

Balancon asiakkailla on ajantasainen tieto yrityksensä taloudesta, sekä asiantunteva tuki yrityksensä päivittäisen johdon ja päätöksenteon tueksi.

Kirjanpitopalvelu

Kirjanpitopalvelumme kattaa pienen osakeyhtiön kirjanpidosta aina kansainvälisten konserniyhtiöiden kirjanpitoon. Palvelussamme ei keskitytä vain lakisääteisen kirjanpidon (minimin) tuottamiseen asiakkaalle, vaan taloushallintoa hoidetaan ja kehitetään aktiivisesti asiakkaan tarpeet ja liiketoiminnalliset tavoitteet huomioiden. Aktiivinen neuvonta ja taloushallinnon kehitystyö taloushallintopalvelumme kulmakiviä.  Kirjanpitopalvelumme avulla asiakkaamme voivat keskittyä mahdollisimman hyvin oman liiketoimintansa hoitamiseen. 

Asiakkaan arkea tukeva palvelukokonaisuus

Haluamme, että asiakkaidemme taloushallinnon arki on mahdollisimman vaivatonta. Joustavan yhteistyömallin avulla asiakkaamme voivat keskittyä mahdollisimman hyvin oman liiketoimintansa kehittämiseen ilman taloushallinnon huolia. 

Balancolla vastuu asiakkaista ja palvelun laadusta kannetaan yhteisvastuullisesti kirjanpitäjän, palkanlaskijan ja talousasiamiehen toimesta. Asiakkaamme voivat tarvittaessa antaa taloushallinnon rutiinitehtävät Balancon talousassistentin hoidettavaksi, jolloin resursseja voidaan kohdistaa tärkeämpiin ja tuottavampiin tehtäviin. Tutustu tarkemmin talousassistentti palveluumme

Talousasiamiehen neuvonta osa kirjanpidonraportointia

Ajantasainen, selkeä ja päätöksentekoa tukeva raportointi on kirjanpitopalvelumme lähtökohtia. Kirjanpidon raportointipalvelumme avulla asiakkaillamme on ajantasainen ja selkeä tieto yrityksensä taloudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Kirjanpidon raportointi suunnitellaan aina tarpeiden ja tavoitteiden tukien, välitilinpäätöstasoisesti ja liiketoiminnan kannalta keskeisin tunnusluvuin. Palvelumme ja Procountorin ominaisuuksien avulla asiakkaillamme on kattava ja ajankohtainen tieto taloushallinnosta.

Balancon talousasiamies toimii asiakkaalle talousraportoinnin kehittäjänä, keskustelukumppanina ja neuvonantaja. Talousasiamies -palvelu sisältyy Balancon kirjanpitopalveluun, ilman lisäkustannuksia. Asiakkaidemme ei siis tarvitse arkailla yhteydenpitoa ja miettiä laskuttaako tilitoimisto, kun herää kysyttävää tai tulee tarvetta kirjanpidon neuvonnalle. 

Talouden tilannekatsaus videoraportoinnilla

Talousasiamiehen tuottama videoraportointi on yrityksen omistajille, johtoryhmille tai paljon kentällä työskentelevälle kehitetty raportointipalvelu. Videoraportin avulla asiakas saa selkeän tilannekatsauksen taloushallinnon nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Katso esimerkkiraportti.

Kirjanpitopalvelumme hyödyt

Henkilökohtainen neuvonta

Kirjanpitopalvelumme rakentuu asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden ehdoilla. Tehtävämme on asiantuntemuksemme ja palvelumme avulla auttaa asiakkaitamme menestymään.

Talousasiamies osa kirjanpitopalvelua

Balancon jokaisella asiakkaalla on henkilökohtainen talouden asiantuntija, talousasiamies. Yrittäjä voi keskittyä omaan liiketoimintaansa talousasiamiehen huolehtiessa taloushallinnon kehittämisestä ja raportoinnista.

Liiketoimintaa tukeva raportointipalvelu

Talousseuranta ja kirjanpidonraportointi suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Henkilökohtaisen talousasiamiehen ja kirjanpitäjän avulla asiakas saa talousraportoinnista tukea liiketoimintaansa koskevalle päätöksenteolle.

Palkanlaskentapalvelu

Balancon palkanlaskentapalvelun avulla yksi yrityksen voimavaroista, henkilöstö on hyvässä hoidossa. Huolehdimme työehtosopimusten mukaisesti palkanlaskennasta sekä neuvonnasta ja tuesta. Palvelumme avulla asiakkaamme sekä heidän työntekijänsä voivat keskittyä omaan päivätyöhönsä. Tuotamme palkanlaskentapalvelumme Procountor ja Netvisor ohjelmien avulla.

Työehtosopimusneuvonta toimialakohtaisesti

Vastaamme useiden eri toimialoilla toimivien, muutamasta hengestä jopa yli 100 työntekijää työllistävien yrityksien palkkahallinnosta. Meillä on runsaasti kokemusta mm. rakennus-, kuljetus- ja palvelualojen palkanlaskennasta. Monipuolisen toimialatuntemuksen lisäksi tarjoamme myös henkilöstöhallintoon ja työsuhdejuridiikkaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

Asiakkaan henkilöstöhallintaa tukevat työkalut

Haluamme säästää asiakkaidemme henkilöstön aikaa ja vähentää paperilappujen ja monimutkaisten excelien pyörittelyä asiakkailtamme. Oikein lasketulla ja ajallaan maksetulla palkalla on suora vaikutus henkilöstön työtyytyväisyyteen ja myös asiakasyrityksen liiketoimintaan. Palkanlaskentapalvelumme auttaa asiakkaitamme työajanseurannan kehittämisessä ja työkalujen käyttöönotossa. 

Procountor ja Netvisor ohjelmat voidaan tarvittaessa integroida asiakkaan omiin työvuorosuunnittelu- tai työajanseurantaohjelmiin. Integraatioiden avulla helpotetaan asiakkaidemme myyntilaskutusta sekä palkkatietojen toimittamista palkanlaskentaan. Asiakkaidemme käytössä on mm. seuraavien yhteistyökumppanien ratkaisuja Movenium, LoginetsLixani, Quinyx, Työvuorovelho, MaraPlan.

Kattava palkkahallinnon raportointi

Balancon palkanlaskentapalveluun sisältyy monipuolinen palkkahallinnon raportointi. Pidämme asiakkaan henkilöstön vuosilomat, ajantasalla ja huolehdimme että kaikki viranomaisilmoitukset ja työeläke ja työnantajasuoritukset ovat ajantasalla joka kuukausi. Ei ikäviä yllätyksiä ja niistä aiheutuvia mahdollisia seuraamusmaksuja asiakkaalle.

Procountorissa ja Netvisorissa asiakkaamme pääsevät omatoimisesti tarkastelemaan henkilöstönsä palkkahallinnon raportteja.

Avustavat palvelut

Asiakkaamme voivat tarvittaessa antaa palkka -ja henkilöstöhallinnon rutiinitehtäviä Balancon talousassistentin hoidettavaksi, jolloin resursseja voidaan kohdistaa tärkeämpiin ja tuottavampiin tehtäviin. Tutustu tarkemmin talousassistenttipalveluumme.

Palkanlaskentapalvelumme hyödyt

Henkilökohtainen palvelu

Asiakasta palvelee henkilökohtaisesti oma palkanlaskija, joka aktiviisesti kehittää asiakkaan palkkahallintoa.

Asiakkaan henkilöstöhallintaa tukevat työkalut

Haluamme säästää asiakkaidemme henkilöstön aikaa ja helpottaa palkkatietojen keräämistä. Näin varmistamme, että työntekijöiden palkat ovat oikein laskettu ja ajallaan maksettu.

Monipuolinen raportointi ja työehtosopimusneuvonta

Sinulla on monipuolinen ja ajantasainen tieto henkilöstön palkkahallinnosta. Tehtävämme on huolehtia palkanlaskennan velvoitteista ja antaa työehtosopimuksista neuvontaa.

Kiinnostuitko kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelustamme?

Yrityksesi taloushallinnon kehittäminen ja henkilökohtainen palvelu on vain yhteydenoton päässä. Soita talousasiamiehellemme tai jätä oheisen lomakkeen kautta yhteystietosi, niin olemme pian yhteydessä.

Balanco Accounting Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sivustolla kerättyä tietoa ei luovuteta 3.osapuolille. Lisätietoa tietosuojaselosteesta https://balanco.fi/tietosuojaseloste/