Kirjanpito ja palkanlaskenta

Balancon asiakkailla on ajantasainen tieto yrityksensä taloudesta, sekä asiantunteva tuki yrityksensä päivittäisen johdon ja päätöksenteon tueksi.

Kirjanpitopalvelumme

Kirjanpitopalvelumme kattaa pienen osakeyhtiön kirjanpidosta aina kansainvälisten konserniyhtiöiden kirjanpitoon. Palvelussamme ei keskitytä vain lakisääteisen kirjanpidon (minimin) tuottamiseen asiakkaalle, vaan taloushallintoa hoidetaan ja kehitetään aktiivisesti asiakkaan tarpeet ja liiketoiminnalliset tavoitteet huomioiden. Kirjanpitopalvelumme avulla asiakkaamme voivat keskittyä mahdollisimman hyvin oman liiketoimintansa hoitamiseen. Heillä on oikea, ajantasainen ja selkeä tieto yrityksensä taloudesta. Ei ikäviä yllätyksiä kirjanpidosta. 

Asiakkaan arkea tukeva palvelukokonaisuus

Haluamme, että asiakkaidemme taloushallinnon arki on mahdollisimman vaivatonta ja yhteistyö balancon kanssa helppoa. Joustavan yhteistyömallin avulla taloushallinnon rutiinitehtävistä ja vastuista voidaan sopia asiakkaan omat resurssit huomioiden. Asiakkaamme voivat keskittyä vain tärkeimpien taloushallinnon rutiinitehtävien hoitoon, kuten myyntilaskutukseen ja ostolaskujen tarkastamiseen. Kaiken muun kirjanpitoon liittyvän hoitavat Balancon kirjanpitäjä ja talousassistentti. Luonnollisesti huolehdimme, että verot ja muut lakisääteiset maksut ja ilmoitukset ovat aina ajan tasalla. 

Vastuu palvelun laadusta kannetaan yhdessä

Balancolla vastuu asiakkaista ja palvelun laadusta kannetaan yhteisvastuullisesti kirjanpitäjän, palkanlaskijan ja talousasiamiehen toimesta. Talousasiamiehen vastatessa asiakkuudesta, taloushallinnon kehityksestä sekä siihen liittyvästä asiantuntijaneuvonnasta, voi kirjanpitäjä keskittyä asiakkaan kirjanpidollisiin tehtäviin ja siihen liittyvään asiakaspalveluun mahdollisimman laadukkaasti.

Asiakkaamme voivat tarvittaessa antaa taloushallinnon rutiinitehtävät Balancon talousassistentin hoidettavaksi, jolloin resursseja voidaan kohdistaa tärkeämpiin ja tuottavampiin tehtäviin. Tutustu tarkemmin talousassistentti palveluumme

Kirjanpidon raportointi päätöksenteon tukena

Ajantasainen, selkeä ja päätöksentekoa tukeva raportointi on kirjanpitopalvelumme lähtökohtia. Raportointipalvelumme myötä asiakkaamme eivät tarvitse erillisiä välintilinpäätöksiä varmistukseen yrityksensä taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Talousseuranta ja kirjanpidon raportointi suunnitellaan aina tarpeiden ja liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Balancon talousasiamies toimii asiakkaalle talousraportoinnin kehittäjänä, keskustelukumppanina ja neuvonantaja. 

Kirjanpidonraportointimme pitää sisällään välitilinpäätöstasoisesti raportoinnin sekä keskeisin tunnusluvuin. Procountorin raportointityökalujen ja ominaisuuksien avulla asiakas pääsee porautumaan tulosraportoinnissa yksittäiseen tapahtuman tositteen kuvalle asti. Asiakkaan ei myöskään tarvitse odottaa kuukausittaisen kirjanpidon valmistumista tietääkseen seurantakohteiden (projektien, kustannuspaikkojen) liikevaihtoa, ostoja ja kannattavuutta.

Konserniyhtiöiden kirjanpidossa hoidamme tytäryhtiöiden ja emoyhtiön väliset yhdisteltyt ja aktivoinnit kuukausittain tai muuten sopivin välijoin. Näin asiakkaalla on käytössään ajantasainen konsernitilinpäätös.

Talouden tilannekatsaus videoraportoinnilla

Tulosraportointia täydentämään Balanco tuottaa räätälöityjä videoraportteja. Talousasiamiehen tuottama videoraportointi on yrityksen omistajille, johtoryhmille tai paljon kentällä työskentelevälle kehitetty raportointipalvelu. Videoraportin avulla asiakas saa selkeän tilannekatsauksen taloushallinnon nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tilannekatsauksessa käydään läpi yritykselle keskeisiä tunnuslukuja mm. oman pääoman, kassavirran, kannattavuuden ja maksuvalmiuden kehittymistä, tulevaisuuden näkymiä sekä tulokseen vaikuttavien osatekijöiden syy-seuraussuhteita. 

Videoraportoinnin avulla talousraportoinnista tehdään entistä paremmin tulkattua ja yksityiskohtaisempaa, jota voidaan hyödyntää yrityksessä johdon ja päätöksenteon tukena.

Selkeä ja läpinäkyvä hinnoittelu

Läpinäkyvyys, yksinkertaisuus ja asiakkaalle syntyvä lisäarvo toimivat Balancon tilitoimistopalvelun hinnoittelun lähtökohtina. Se mitä luvataan, myös tehdään. Tuotamme kirjanpitopalvelumme kiinteänä kk-hintana, urakka -tyyppisesti, ilman pelkoa yllättävistä lisäkustannuksista. Tuntiperusteisella hinnoittelulla voidaan tuottaa kustannustehokkaasti toimintaansa aloittavien yritysten sekä kiinteistö- ja holding- yhtiöiden taloushallinto, jossa kirjanpidon työmäärät ovat yleensä kertaluontoisia ja pieniä. 

Talousasiamies -palvelu sisältyy aina Balancon kuukausittaiseen kirjanpitopalveluun, ilman lisäkustannuksia. Asiakkaidemme ei siis tarvitse arkailla yhteydenpitoa ja miettiä laskuttaako tilitoimisto, kun herää kysyttävää tai tulee tarvetta kirjanpidon neuvonnalle. Aktiivinen neuvonta ja taloushallinnon kehitystyö sisältyy kirjanpitopalvelumme hinnoitteluun.

Kirjanpidon asiantuntija esittäytyy

Kirjanpitäjämme Eija Ikonen kertoo mitä kirjanpitäjän tehtävät Balancolla pitävät sisällään ja miten yhteistyö asiakkaiden kanssa hoituu. Katso video.

Balancon kirjanpitopalvelun hyödyt

Asiakkaan liiketoimintaa tukeva palvelu

Kirjanpitopalvelumme rakentuu asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden ehdoilla. Ei tilitoimiston omien tuotantoprosessien ympärille, jotka eivät tue asiakkaan arkea.

Talousasiamies

Balancon jokaisella asiakkaalla on henkiläökohtainen taloushallinnon asiantuntija ja etenekin keskustelukumppani. Yrittäjän ei tarvitse yksin pohtia ja arpoa asioita.

Raportointi päätöksenteon tukena

Talousseuranta ja kirjanpidonraportointi suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Talousasiamiehen avulla asiakas saa talousraportoinnista tukea liiketoimintaansa koskevalle päätöksenteolle.

Palkanlaskentapalvelumme

Balancon palkanlaskentapalvelun avulla yksi yrityksen voimavaroista, henkilöstö on hyvässä hoidossa. Huolehdimme työehtosopimusten mukaisesti palkanlaskennasta sekä palkkahallintoon liittyvästä neuvonnasta ja tuesta. Palvelumme avulla asiakkaamme jaheidän työntekijänsä voivat omaan päivätyöhönsä ilman palkkahallinnon epäseövyyksistä tai virheistä aiheutuvilta häiriöiltä. 

Monipuolinen toimialatuntemus

Vastaamme useiden eri toimialoilla toimivien, muutamasta hengestä jopa yli 100 työntekijää työllistävien yrityksien palkkahallinnosta. Meillä on runsaasti kokemusta mm. rakennus-, kuljetus- ja palvelualojen palkanlaskennasta. Monipuolisen toimialatuntemuksen lisäksi tarjoamme myös henkilöstöhallintoon ja työsuhdejuridiikkaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

Palkkatiedot helposti

Toistuvat virheet palkanlaskennassa johtuvat usein vanhanaikaisista ja kankeista tavoista kerätä ja tarkistaa työntekijöiden palkanlaskentaan toimitettavat tiedot. Palkanlaskentapalvelumme auttaa asiakkaitamme työajanseurannan kehittämisessä ja työkalujen käyttöönotossa. Haluamme säästää asiakkaidemme henkilöstön aikaa ja vähentää paperilappujen ja monimutkaisten excelien pyörittelyä asiakkailtamme. Oikein lasketulla ja ajallaan maksetulla palkalla on suora vaikutus henkilöstön työtyytyväisyyteen ja myös tilitoimiston asiakastyytyväisyyteen. 

Tuotamme palkanlaskentapalvelumme Procountor ohjelman avulla, joka voidaan tarvittaessa integroida asiakkaan omiin työvuorosuunnittelu- tai työajanseurantaohjelmiin. Työajanseurantaohjelmien avulla helpotamme asiakkaidemme työntekijöiden tuntikirjauksien tekoa ja palkkatietojen toimittamista palkanlaskentaan. Käytössämme on mm. seuraavien yhteistyökumppanien ratkaisut Movenium ja Loginets.

Kattava palkkahallinnon raportointi

Balancon palkanlaskentapalveluun sisältyy monipuolinen palkkahallinnon raportointi. Pidämme asiakkaan henkilöstön vuosilomat, ajantasalla ja huolehdimme että kaikki viranomaisilmoitukset ja työeläke ja työnantajasuoritukset ovat ajantasalla joka kuukausi. Ei ikäviä yllätyksiä ja niistä aiheutuvia mahdollisia seuraamusmaksuja asiakkaalle.

Procountorissa asiakkaamme pääsevät omatoimisesti tarkastelemaan henkilöstönsä palkkahallinnon raportteja. tähän lisää

Balancon assistenttipalvelu henkilöstöhallinnon apuna

Asiakkaamme voivat tarvittaessa antaa palkka -ja henkilöstöhallinnon rutiinitehtäviä Balancon talousassistentin hoidettavaksi, jolloin resursseja voidaan kohdistaa tärkeämpiin ja tuottavampiin tehtäviin. Tutustu tarkemmin talousassistenttipalveluumme.

Palkanlaskennan asiantuntija esittäytyy

Palkanlaskennan asiantuntijamme Elina kertoo miten Balancon palkanlaskentapalvelu on osa asiakasyrityksien päivittäistä arkea. Katso video

Balancon palkkahallintopalvelun hyödyt

Henkilökohtainen ja osaava palvelu

Asiakasta palvelee henkilökohtaisesti oma palkanlaskija, joka aktiviisesti kehittää asiakkaan palkkahallintoa.

Palkkatiedot helposti ja oikein

Haluamme säästää asiakkaidemme henkilöstön aikaa ja helpottaa palkkatietojen keräämistä. Näin varmistamme, että työntekijöiden palkat ovat oikein laskettu ja ajallaan maksettu ja palkkahallinnon raportointi kunnossa.

Monipuolinen raportointi

Sinulla on monipuolinen ja ajantasainen tieto henkilöstön palkkahallinnosta. Procountorissa pääset helposti käymään läpi raportteja ja hyödyntämään niitä yrityksesi johdossa ja liiketoiminnan kehityksessä.

Kiinnostuitko kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelustamme?

Yrityksesi taloushallinnon kehittäminen ja henkilökohtainen palvelu on vain yhteydenoton päässä. Soita talousasiamiehellemme tai jätä oheisen lomakkeen kautta yhteystietosi, niin olemme pian yhteydessä.

Balanco Accounting Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sivustolla kerättyä tietoa ei luovuteta 3.osapuolille. Lisätietoa tietosuojaselosteesta https://balanco.fi/tietosuojaseloste/